Поняття про техніку захисту від ударів ногами

Удари ногами у технічного досвідченого хортингіста є дуже сильними, потужними, швидкісними і небезпечними. Вони наносяться по усіх рівнях та з різноманітних положень і дистанцій. Ударом ноги можна не тільки повергнути суперника, але навіть якщо попасти у блок, ударна сила пробиває блокування і дія все рівно досягає цілі. Для захисту від ударів ногами необхідно використовувати перевірені методи та застосовувати для захисних дій протидію не тільки блокуючих частин тіла, а і інерцію всього тіла спортсмена. Оволодіння арсеналом захисних дій від ударів ногами, безперечно підвищує боєздатність хортингіста. Захисти використовуються для того, щоб надійно захищати від ударів ногами вразливі місця тіла і вибирати відповідний момент для переходу від захисту до контратаки і своєї ефективної атаки. В основі захисних дій від ударів ногами суперника лежить уміння прогнозувати атакувальні дії суперника і способи, якими може бути організована власна атака. У техніці захисту від ударів ногами виділяють пять основних типів захистів:
- захист від ударів ногами пересуванням;
- захист від ударів ногами за допомогою рук;
- захист від ударів ногами за допомогою ніг;
- захист від ударів ногами рухом тулуба;
- комбінований захист.
Всі ці типи захисних дій проти ударів ногами у реальному двобої проводяться як одиночно, так і комплексно. В багатьох випадках при захисті використовується два або три типи захистів одночасно, наприклад, при пересуванні виставлення підставки гомілкою, тощо.
Захист від ударів ногами пересуванням. Швидкі та цільові маневри, які здійснюють хортингісти під час проведення двобою ведуть до зміни позицій, виконання кроків вперед і назад, застосування підкроків вперед та від кроків назад, скорочення і розриву дистанції, уходів з лінії атаки, розворотів й навіть обертань. Всі ці технічні дії пересувань по хорту ефективно застосовуються при захисних діях. Якщо суперник атакує з дальньої дистанції, такі захисти виконуються особливо доречно та завчасно, але при значному скороченні захисти пересуваннями можуть не спрацювати, зважаючи на те, що суперник має коротку траєкторію для здійснення удару ногою, який можна відбити блоком, або прийняти підставкою. Коли суперник проводить прямий удар ногою, кращим захистом пересуванням буде відхід назад. Якщо суперник наносить бічний удар, хортингісту слід зманеврувати від удару вбік. При використанні пересувань та маневрів проти ударів ногами слід особливо уважно стежити за пересуваннями суперника, завжди дивитися на нього і не випускати з поля зору до моменту закінчення захисного маневрування пересуванням.
Захист від ударів ногами за допомогою рук. Руки хортингіста є високо координованими та швидкісними, що дозволяє виконувати захисні дії проти уданої техніки ніг з високою точністю та чутливістю моментів прикладання сили. До переваг захисту руками відносяться висока надійність і ефективність, до недоліків те, що використання рук для протидії ударам ногами сковує контратакувальні дії. Якщо обидві руки задіяні для блокування удару ногою, то контрдії у цей момент швидко можна провести тільки ногою. Але якщо тільки одна рука блокує удар ногою, то друга якраз може бути задіяна для виконання контрудару. У захисті руками прийнято розрізняти пасивні та активні захисти. До пасивних захистів відносять підставки, відбиви та блоки, а до активної - контрудари.
Підставка є зупинкою удару ногою супротивника підставленням кисті, плеча та передпліччя. Відбив - зустрічний рух рукою, спрямований на зміну напрямку удару ногою супротивника. Блок рукою - зустрічний рух рукою, що зв'язує удар ногою противника і не дозволяє виконати його за оптимальною амплітудою і з оптимальною швидкістю.
Контрудар - це зустрічний удар, який наноситься під час удару ногою супротивника і зупиняє розвиток його атаки, він повинен випереджати удар ногою, що наноситься противником, щоб досягти цілі раніше, ніж удар ногою суперника. Нейтралізувати удар ногою в цьому випадку можна:
- на початку удару ногою, коли використовується контрудар або блок;
- в середині удару ногою, коли використовується відбив;
- в кінці удару ногою, коли використовується підставка.
Захист від ударів ногами за допомогою ніг. Цей клас захисту заснований на виконанні підставок ногами, блоків ногами, а також випереджальних та контрударів ногами. Хортингіст, який має гарні швидкісно-силові якості, завжди зможе зблокувати та успіє нанести випереджальний удар ногою в той момент, коли суперник тільки починає рухатися для скорочення дистанції та заходу на ударну позицію ноги. В якості випереджальних ударів найчастіше використовується прямий удар передньою (рідше задньою) ногою з бойової стійки. Для здійснення захистів ногами, безперечно, треба мати треновані та підготовлені (загартовані) ноги, щоб можна було протипоставити ефективну захисну дію ногою проти удару ногою супротивника.
Захисту від ударів ногами рухом тулуба. Це досить складний тип захисту, перевага якого полягає в тому, що руки й ноги хортингіста залишаються вільними від протидії атакам супротивника при збереженні бойової дистанції, що створює можливість для швидкої відповідної атаки рукою чи ногою. До основних прийомів захисту тулубом відносять ухили, відхили і нирки.
Ухил - це ухилення тулуба вбік від удару ногою без зміни місця вправо або вліво.
Відхил - відхилення тулуба від удару ногою назад.
Нирок - ухилення тулуба від удару ногою рухом вниз або вниз і убік під ударну ногу противника без зміни місця, при якому голова хортингіста знаходиться нижче ударної ноги супротивника.
Комбінований захист. Двобій хортингу зазвичай проходить у запеклій боротьбі між спортсменами. У бойовій обстановці одиночні прийоми захисту використовуються, як правило, в різних з'єднаннях один з одним, утворюючи цілісну дію, яка застосовується для захисту від декількох ударів (ногами та руками) або збільшення ступеня надійності захисту проти удару ногою для забезпечення страховки від можливого чи прогнозованого продовження атаки противника. Такі дії визначають як комбінований захист, так як різні способи захисту виконуються одночасно. Досвідчені хортингісти найчастіше використовують саме комбіновані типи захистів, зважаючи на підвищену маневреність та варіативність контрдій після ефективного застосування захисту.

 

Виконання захисних дій від ударів ногами, освоєння захисних дій значно складніше, ніж вивчення атакувальних дій. Від кожного удару ногою можуть бути застосовані кілька різних захистів, залежно від дистанції, швидкості і тактичних задумів. Захисні дії проти удару ногою слід застосовувати швидко і своєчасно, що вимагає швидкісної складної реакції. У кожному конкретному випадку застосовуються ті захисні дії, які створюють найбільш вигідне положення для контрдій у повторній і зустрічної формі. Прагнучи до їх швидкого виконання, захисні дії проводяться з малою амплітудою, тому зростає роль зорового контролю для визначення початку удару ногою, якому треба запобігти даним захистом. Якість захисту визначається його своєчасністю та точним розрахунком, він не повинен бути ні передчасним, ні запізнілим. Таким чином, досконалість захисних дій проти ударної техніки ніг визначається не тільки правильністю їх виконання, але і швидкістю захисних рухів. Великий арсенал захисних дій хортингіста є добрим фундаментом для досягнення високого рівня спортивної майстерності. Тільки швидко реагуючи на ударні технічні дії ногами суперника, правильно оцінюючи бойову ситуацію та свої можливості у даному епізоді двобою, можна своєчасно та ефективно виконати необхідну захисну техніки проти удару ногою.

"Енциклопедія хортингу"
Едуард Єрьоменко
© 201
3 р.


 (600x50, 21Kb)