Загальні принципи навчання техніці ніг

Техніка ніг у хортингу має широкий арсенал ефективних прийомів ударів та захистів ногами. Її освоєння та правильне володіння нею придає хортингісту вагомих переваг при навчанні та застосуванні ударів і блокувань ногами під час проведення навчальних та контрольних двобоїв, а головне – забезпечує надійність проведення ударних та захисних дій у змагальних двобоях з реальними суперниками. Для успішного освоєння техніки ніг необхідно дотримуватися принципів поступовості, послідовності та просування від простого до складного. Для цього за методикою хортингу існують рекомендації та методи навчання, перевірені та сформульовані, дотримання яких значно підвищить швидкість освоєння навчального матеріалу та рівень майстерності хортингістів.
Послідовність навчання атакувальної та захисної техніки ніг. Навчання техніки ніг починають з оволодіння основними ударами та положеннями. У цей розділ підготовки входить вивчення ударних формувань, варіантів техніки ударів ногами, загальне поняття про бойові дистанціях при виконанні ударів ногами, варіанти засобів захисту проти ударів ногами, техніка захисних дій ногами.
На початку кожен з цих технічних елементів розучують окремо. У міру освоєння окремих ударних та блокувальних рухів ногами та придбання правильних навичок їх виконання переходять до їх вдосконалення в різних поєднаннях. Основну увагу приділяють систематичної тренуванні в пересуваннях в бойовій стійці та нанесення ударів ногами саме з бойової стійки. Таке тренування широко поєднується з іншими вправами, спрямованими на розвиток основних рухових якостей ударного руху ноги. Після оволодіння технікою основних положень застосування переходять до вивчення прямих ударів ногою і захистів від них. Спочатку удари відпрацьовуються як імітаційні вправи на місці і в пересуванні. На цьому етапі звертають основну увагу на вироблення правильної координації рухів ніг і тулуба, а також положення рук при ударі ногою. Як тільки координація у виконанні прямих ударів ногами буде засвоєна правильно, слід переходити до оволодіння технікою бічних ударів ногами, ударів ногами знизу, сторонніх та задніх ударів ногами. На наступному етапі вивчають прямі та бічні удари колінами. І тільки після цього можна переходити до освоєння техніки ударів з поворотом тулуба та розворотом. Послідовне навчання не припускає ізольованого переходу від одного роду дій до іншого. У кожному занятті має місце закріплення і вдосконалення відомих прийомів і дій, поєднання вже відомого матеріалу з новим або вивчення нових варіантів вже відомих прийомів.
Етапи і засоби навчання окремим ударам ногами.
Етап створення уявлення про прийом. На цьому етапі необхідно створити перше загальне уявлення про удар ногою, про структуру рухів, характер дій. Причому дуже важливо, щоб прийом сприймався як цілісний ударний руховий акт.
Етап розучування прийому. Спочатку удар ногою виконується для випробування та перевірки правильності створеного уявлення про нього. Для уточнення деталей прийому та створення більш точних відчуттів спочатку удари ногами виконуються повільно. Якщо виникають складності, удари ногами можна виконувати з поділом на елементи. Час виконання удару ногою з поділом на елементи залежить від складності удару і швидкості освоєння, але він не повинен бути тривалим, щоб не викликати розриву в поданні про прийом як про цілісний ударний руховий акт. Потім удар ногою виконується в цілому спочатку повільно, і потім, поступово прискорюючись в темпі, наближеному до бойового. Для перевірки правильності нанесення удару ногою використовується самоконтроль, спостереження за виконанням в дзеркало, спостереження і допомога партнера.
Етап закріплення досвіду. Він відбувається в систематичних повторних виконаннях, часто у багаторазових повтореннях техніки ударів ногами, в яких поступово набувається вільне виконання, економічність і легкість рухів. Поступово темп виконання наближається до максимального – бойового, такого як застосовується у двобої з противником.
Етап вдосконалення набутого досвіду. На цьому етапі досягається прискорення, уточнення, гнучкість рухової навички удару ногою. У вивченні техніки ударів ногами велику роль грають три моменти: осмислення удару ногою; самоконтроль за його виконанням; виправлення помилок.
Осмислення удару ногою є неодмінною умовою успішного формування рухових навичок. У процесі осмислення відбувається збудження відповідних рухових центрів, створюється необхідне психічне налаштування на виконання удару ногою. Розуміння структури удару ногою та його деталей розвиває здатність до самоконтролю за виконанням прийому.
Самоконтроль за виконанням удару ногою сприяє більш швидкому формуванню правильних навичок і попереджає появу грубих помилок. Самоконтроль можливий за умови добре розвиненого почуття руху і повному розумінні сенсу і структури ударного руху ногою. Здатність до самоконтролю слід поступово і наполегливо розвивати. Для цього застосовують такі методичні прийоми:
- виконання удару ногою з поділом на складові елементи;
- чергування швидкого виконання удару ногою з уповільненим;
- спеціально уповільнене виконання;
- зупинки ударного руху ногою з фіксацією різних його моментів для кращого розбору і відчуття;
- виконання частин ударного руху ногою із заданою швидкістю;
- виконання удару ногою перед дзеркалом (імітаційні вправи);
- виконання під наглядом партнера і спостереження за партнером.
Попередження і виправлення помилок. Помилками при виконанні ударів ногами називають відхилення, що порушують механізм ударного руху, спотворюють його структуру, своєчасність і доцільність дій. При усуненні помилок не можна усувати одночасно дрібні і великі помилки, яких на початку навчання може виникати значна кількість. Необхідно усувати спершу головну помилку, що реально заважає правильному виконанню удару ногою, і тільки після її усунення слід перейти до виправлення дрібніших помилок. Не можна заспокоюватися і на тому, що удар ногою виконується в основному правильно, хоч і з невеликими похибками. Малопомітні помилки можуть згодом надати різко негативний вплив на зростання майстерності хортингіста.

По суті справжня робота в придбанні майстерності у нанесенні ударів ногами починається саме після правильного оволодіння основною технікою ударів ногами. Це плідна і детальна робота над характером ударного руху, його якістю і деталями, яка триває постійно. Необхідно глибоко вдумуватися в ударні рухи ногами, визначити їх переваги, а також вивчити можливі недоліки. Вдосконалення техніки ударів та блокувань ногами проводиться систематично і безперервно як самостійно, так і з партнером, застосовуючи імітаційні вправи, двобій з тінню, тренування на груші та важкому мішку, постановку ударів ногами на лапах, а також проведення навчальних, контрольних і змагальних двобоїв.

 

"Енциклопедія хортингу"
Едуард Єрьоменко
© 201
3 р.


 (600x50, 21Kb)