Підхвати, відхвати, підбиви та підсади стегном та гомілкою

Підхват. Підхватом називається кидок, при якому ноги супротивника підбиваються стегном або гомілкою спереду, збоку або зсередини. В розділ кидкової техніки хортингу входить декілька різновидів підхватів: підхват під дві ноги із захватом пояса зверху, підхват під дві ноги з заходженням, підхват під одну ногу, підхват під одну ногу з заходженням та інші. Основні з них входять у програму базової техніки виду спорту.
Відхват. Кидок називається відхватом - якщо підколінний згин суперника підбивається задньою частиною гомілки. Відхват зручно виконувати  зсередини з переднього перевороту.
Підбив. Підбивом називаються кидки, при яких ноги супротивника підбиваються гомілкою або стегном хортингіста одночасно з ривком руками в напрямку, протилежному підбиванню. При цьому передньою частиною гомілки підбивається підколінний згин супротивника. Особливе місце займає подвійний підбив, який робиться одночасно двома ногами у зустрічних напрямках. За традицією цей кидок називається "ножицями".
Підсад. Підсадами називаються кидки, при яких хортингіст своєю ногою піднімає ноги або тулуб супротивника і за допомогою рук перевертає його у відповідному напрямку. Підсади діляться на підсади стегном, гомілкою, підйомом і підсади підошвою ступні. Підсади в тулуб підошвою або гомілкою, при яких відбувається кидок супротивника вперед через голову атакованого, називаються кидками через голову. Підсади гомілкою і стегном можуть виконуватися як в стійці, так і з падінням. Кидки через голову, підсад тулуба з захватом двох п'ят і підсад підйомом зсередини проводяться тільки з падінням. Підсади стегном зручно проводити із захватом руки на плече.
 
Підхвати стегном
 
Передній підхват стегном під різнойменну ногу.
Техніка виконання. При виконанні прийому необхідно взяти захват за різнойменний рукав в області ліктьового суглоба суперника і різнойменний відворот хортовки або за хортовку на спині суперника.
Для успішного виконання цього прийому атакуючий повинен: вивести супротивника з рівноваги вперед, переміщаючи його вагу на виставлену ногу; розвернутися спиною до суперника; не припиняючи тяги руками вперед, маховим рухом випрямленою ноги назад вибити опорну ногу супротивника. Падіння атакованого відбувається за рахунок зміщення загального центру ваги вперед внаслідок зусилля рук і тулуба атакуючого та ліквідації площі опори в результаті вибивання опорної ноги атакованого спортсмена.
 
Підхват зсередини
Кидок підхватом зсередини зручно виконувати, коли суперник, широко розставивши ноги, нахиляється або рухається вперед.
Техніка виконання. Суперник у фронтальній стійці. Захват виконується за різнойменні руку і відворот хортовки. На початку кидкового руху необхідно зробити півкроку вперед маховою ногою і розвернути ступню всередину, одночасно збиваючи суперника руками на носок атакованої ноги. Після цього необхідно, продовжуючи виведення з рівноваги руками на лівий носок, розвернутися на маховій нозі і поставити опорну ногу до суперника, підсідаючи на ній під нього. Далі, підбиваючи маховою ногою і скручуючи суперника руками по дузі вправо-вниз-вбік під себе, кинути його спиною на хорт.
Варіанти захватів при виконанні кидка: за руку і відворот хортовки, за руку і шию, за руку і хортовку на спині, за обидві пройми хортовки.
Комбінації прийомів, після яких зручно атакувати підхватом зсередини: від зачепа ступнею зовні; від підсічки зсередини під п'яту; від відхвату гомілкою зсередини; від виведення з рівноваги.
Варіанти захистів від прийому: зайти за спину атакуючого; зайти по ходу підвороту атакуючого; переступити через махову ногу; присісти, блокуючи руками дії атакуючого.
Контрприйоми проти підхвата зсередини: зачеп гомілкою зовні за однойменну ногу; скручування вперед після переступання через махову ногу; кидок прогином; задній переворот.
Характерні помилки при виконанні кидка: махова нога в момент підходу ставиться близько до суперника; не згинається опорна нога; перекручується або не повністю підкручується таз атакуючого; припиняється скручування руками після підвороту.
 
Передній підхват стегном під дві ноги
Підхват під дві ноги відбувається за рахунок підбивання маховою ногою обох ніг супротивника. Кидок зручно виконувати, коли суперник нахилився вперед або рухається вперед.
Техніка виконання. Суперник знаходиться у фронтальній стійці. Захват для виконання кидка за руку і відворот хортовки. На початку для виконання кидка необхідно зробити півкроку до суперника і розгорнути ліву ступню всередину, одночасно збиваючи суперника руками на лівий носок. Після цього, продовжуючи виведення з рівноваги, розвернутися на лівій нозі і, підсідаючи, треба підійти до суперника. Тепер, підбиваючи ногою його однойменну ногу і, скручуючи його руками по дузі вперед-вниз-вбік під себе, кинути суперника на хорт спиною.
Варіанти захватів при проведенні кидка: за руку і відворот хортовки, за руку і шию, за пройму і відворот, за дві пройми.
Комбінації прийомів для виконання кидка: від задньої підніжки; від кидка зачепом ступнею зовні; від кидка вихватом за одну ногу.
Варіанти захистів: зайти за спину атакуючого; зачепити гомілкою зовні однойменну ногу атакуючого; зайти по ходу підвороту атакуючого; присісти, блокуючи руки атакуючого; випрямитися і розвернутися до атакуючого боком, виставивши вперед не атаковану ногу.
Контрприйоми проти кидка: кидок через груди; задній переворот.
Характерні помилки при виконанні кидка: махова нога підставляється близько до суперника; недостатньо сильно суперник виводиться руками з рівноваги на атаковану ногу; атакуючий не згинає опорну ногу і не підсідає; занадто слабий маховий рух атакуючої ноги.
 
Відхвати
 
У базову кидкову техніку хортингу включено три різновиди відхватів:
-          задній відхват гомілкою;
-          відхват із захватом ноги зовні;
-          відхват із захватом ноги зсередини.
 
1. Задній відхват гомілкою
На початку технічної дії спортсмени знаходяться в правобічній стійці. Для виконання прийому лівою рукою захопіть правий рукав противника, а правою візьміть одяг над його правою ключицею. Перемістіть вагу противника на його праву ногу і одночасно зробіть крок лівою ногою вперед-вліво, розвертаючи носок убік. Швидко заведіть праву ногу вліво вперед і сильно підбийте правим підколінних згином правий підколінний згин противника. Одночасно робіть сильний ривок тулубом і руками вліво-вниз. Завданням атакуючого в цьому випадку є вивести супротивника з рівноваги назад і не дати йому відновити рівновагу за рахунок відходу. Кінцевою фазою атаки є вибивання опорної ноги супротивника. Проекція загального центру ваги виходить за межі площі опори, яка не змінює свого положення. Потім площа опори ліквідується. Після цього відбувається перекидання. Захват також може бути за різнойменний рукав і різнойменний відворот, воріт. Страхувати падаючого суперника потрібно лівою рукою за правий рукав.
Найбільш сприятливе положення для виконання відхвата, коли одна нога супротивника виставлена
​​далеко вперед. Кидок також зручно виконувати, коли суперник відхиляється назад.
Техніка виконання. Хортингісти перебувають у фронтальній стійці. Проводиться захват за обидві пройми хортовки. Спочатку необхідно збити суперника на атаковану ногу, зайти збоку від нього опорною ногою. Потім, продовжуючи виведення з рівноваги на атаковану ногу, зробити замах атакуючою ногою. Наприкінці, відтинаючи атакуючою ногою однойменну ногу суперника ззаду і скручуючи руками, кинути його спиною на хорт.
Варіанти захватів при виконанні кидка: за руку і відворот хортовки, за руку і шию, за руку і пройму, за дві пройми, за руку і хортовку на спині, за пояс і відворот.
Комбінації для успішного проведення кидка: від підсічки зсередини; від передньої підніжки; від відхвату гомілкою зсередини; від задньої підніжки.
Варіанти захистів від кидка: нахилитися у бік, протилежний збиванню; відставити атаковану ногу назад і розвернутися грудьми до атакуючого; зайти за спину атакуючого; збити атакуючого руками на махову ногу.
Контрприйоми проти кидка: передня підсічка атакованою ногою; підсад стегном ззаду під атаковану ногу; кидок прогином.
Самостраховка: падіння на лівий бік
 Характерні помилки при проведенні кидка: суперник недостатньо сильно збивається на атаковану ногу; опорна нога атакуючого не знаходиться збоку від суперника; недостатньо місця для підбивання ногою; підбив здійснюється ногою, зігнутою в коліні.

Відхват із захватом ноги зовні
Обидва хортингіста знаходяться в правобічній стійці.
Техніка виконання. Для проведення кидка правою рукою захопіть хортовку на грудях супротивника, а лівою зробіть захват за праву ногу зовні за підколінний згин. Піднімаючи захоплену ногу вгору і вліво, підбийте правим підколінним згином лівий підколінний згин противника. Страхувати суперника при падінні слід правою рукою за хортовку на грудях.

Відхват із захватом ноги зсередини
Хортингісти знаходяться в правобічній стійці. На початку технічної дії проведіть заведення супротивника наперехрест і правою рукою захопіть зсередини його правий підколінний згин. Піднявши захоплену ногу супротивника вправо і вгору, лівою ногою підійдіть ближче до його лівої ноги і підбийте правим підколінним згином його лівий підколінний згин. Найбільш сприятливе положення супротивника для виконання на ньому підбива даним відхватом, коли він стоїть до вас боком, широко розставивши ноги. У момент падіння підтримуйте падаючого правою рукою за його лівий рукав.
Самостраховка: падіння на правий бік.
 
Підбив під дві ноги (ножиці)
Особливе місце займає подвійний підбив, який робиться одночасно двома ногами у зустрічних напрямках. За традицією цей кидок називається "ножицями".
Подвійний підбив "ножиці" зручніше виконувати, коли суперник стоїть у бічній стійці і тягне на себе.
Техніка виконання. Хортингісти стоять у різнобічних стійках. Захват для проведення кидка виконується за різнойменні відворот і рукав хортовки. Для виконання технічної дії спочатку треба осадити суперника руками на ближню ногу і підійти однойменною ногою. Потім необхідно повиснути збоку на супернику, залишивши одну ногу спереду, іншу ззаду від нього. Після цього збиваючи суперника ногами назад, кинути його спиною на хорт.
Варіанти захватів при проведенні кидка: за руку і воріт хортовки; за руку і відворот; за руку і хортовку на спині.
Комбінації для успішного проведення кидка: від задньої підніжки; від підсічки під п'яту зсередини; від кидка через стегно.
Варіанти захистів: відставити ближню ногу назад; при вистрибуванні утримати атакуючого руками в повітрі; при настрибуванні нахилитися вперед.
Контрприйоми проти кидка: кидок прогином; підсад стегном ззаду.
Характерні помилки при проведенні кидка: суперник не збивається на ближню ногу; несвоєчасно і недостатньо сильно атакований збивається ногами назад.
Підбив під дві ноги «ножиці» можна проводити наприкінці комбінації, наприклад від бічної підсічки. Для проведення кидка якщо супротивник перебуває в лівобічній стійці, а ви у правобічній, візьміть рукава хортовки під його ліктями. Правою ногою виконайте початок бічної підсічки під ліву ногу супротивника. Коли ліва нога супротивника буде достатньо піднята від хорта, виконайте «ножиці» так, щоб ваша права нога пішла на груди або верхню частину живота супротивника, а ліва виявилася ззаду його ніг в області підколінних згинів.
 
Підсади
 
У базовій кидковій техніці хортингу виділено три різновиди підсадів:
-          підсад гомілкою;
-          підсад стегном зовні;
-          підсад стегном ззаду.
 
1. Підсад гомілкою
Спортсмени перебувають в положенні правобічної стійки.
Техніка виконання. Захопивши одяг супротивника під правим ліктем лівою рукою, а правою рукою під лівою пахвою хортовку на його спині, стати лівою ногою на місце своєї правої ноги, носок при цьому розвернути вліво. Праву ногу зігнути в коліні і притиснути середину її гомілки до правої ноги суперника біля його коліна. Щільно притискаючи супротивника до себе, різко нахилити тулуб і одночасно з цим підкинути його ноги вгору, підштовхуючи їх гомілкою своєї правої ноги. Коли супротивник підлетить вгору, розвернути його ноги вправо і кинути вліво до своєї лівої ноги.
Страховка: при падінні підтримувати суперника за правий рукав хортовки.
Самостраховка: падіння на лівий бік.
Найбільш сприятливе положення противника для проведення кидка: вузько поставлені ноги при нахилі тіла вперед.
Якщо супротивник перебуває в широкій правобічній стійці, підсаджувати потрібно правою гомілкою під внутрішню частину його правого коліна.
Якщо суперник в широкій лівобічній стійці, підсад робиться правою гомілкою під внутрішню частину його лівого коліна.
Іноді, для посилення, кидка буває доцільно збільшити важіль підсада, притиснувши для цього верхню частину своєї правої гомілки до гомілки супротивника біля його коліна, одночасно зовнішнім краєм правої підошви впертися в ту ж гомілку супротивника біля його ступні.
Якщо при проведенні підсада гомілкою супротивник не дає обхопити своєї спини, можна застосувати наступний захват: захопити лівою рукою одяг суперника під його правим ліктем, а ліктьовим згином правої руки обхопити знизу плечову частину його лівої руки якомога ближче до тулуба або захопити тією ж рукою одяг під лівим ліктем суперника зворотним захватом.
Кращі підготовки супротивника до проведення даного прийому: збивання на носки; збивання на одну ногу і заведення за себе.
 
Підсади стегном
 
2. Підсад стегном зовні
Спортсмени в положенні правобічної стійки.
Техніка виконання. Для виконання кидка необхідно захопити одяг супротивника на правому плечі лівою рукою, а правою взяти захват під його лівою рукою пояс на його спині. Злегка присівши на обох ногах, зробити крок правою ногою вперед і поставити її між ніг супротивника. Після такої підготовки притискаючи суперника до себе, випрямляючи і прогинаючись, руками відірвати його від землі. Перенісши вагу тіла на праву ногу, стегном зігнутої в коліні лівої ноги підсадити супротивника вгору і, коли він опиниться на граничній висоті, тим же стегном вивести його ноги вправо. При підсаді стегном зовні можна ступнею зачепити гомілку супротивника зсередини, що значно полегшує проведення прийому. Ривком рук і поворотом тулуба вліво-вниз кинути супротивника спиною на підлогу хорта. У момент падіння супротивника необхідно встигнути прибрати з-під нього свою ліву ногу і, зігнувши її в коліні, відставити якомога далі вліво-назад. Страхувати падаючого за правий рукав хортовки.
Самостраховка: падіння на лівий бік.
Найкраща підготовка до даного прийому: збивання суперника на одну ногу.
 
3. Підсад стегном ззаду (задній підсад стегном під різнойменну ногу)
Спортсмени перебувають в положенні правобічної стійки.
Техніка виконання. Для проведення кидка необхідно лівою рукою захопити праву руку супротивника за зап'ястя або рукав хортовки поблизу зап'ястя, а правою рукою зсередини - плече його правої руки. Провівши щільний захват, тут же зробити обома руками сильний ривок за праву руку суперника на себе і вправо. У той момент, коли супротивник повернеться правим боком, зробити крок лівою ногою вліво, за його спину. Після цього необхідно лівою рукою обхопити його тулуб навколо пояса зі сторони лівого боку, а правою рукою захопити хортовку над правою ключицею суперника, пропустивши свою праву кисть ззаду з-під його правої пахви. Сильно прогинаючись і перенісши частину ваги противника на свій живіт, підсадити ззовні вгору-вправо ліве стегно супротивника стегном своєї зігнутої в коліні лівої ноги. З різким поворотом вліво відставити якомога далі вліво-назад ліву ногу і кинути супротивника всією спиною на підлогу хорта до своєї лівої ноги. Страхувати суперника при падінні правою рукою за хортовку.
Самостраховка: падіння на лівий бік.
Варіанти контрприйомів. Підсад стегном ззаду може бути використаний як кидок проти кидка через стегно, кидка із захватом руки на плече і кидка із захватом руки під плече.
Комбінація для виконання кидка. Задня підніжка - підсад стегном ззаду.
Якщо хортингісти знаходяться в різнойменних стійках, то атакуючому можна зробити захват за різнойменні відворот і рукав. Після цього суперник, заходячи, намагається виконати кидок задньою підніжкою. Але необхідно розвернутися до суперника, відставляючи назад атаковану ногу і піднімаючи його руками, підсадити стегном іншої ноги ззаду під таз.

 

Комбінація для виконання кидка. Кидок через стегно - підсад стегном ззаду.
Якщо хортингісти знаходяться у фронтальній стійці - можна атакуючому зробити захват за різнойменний відворот і хортовку на спині.  Після цього суперник, підвертаючись, намагається виконати кидок через стегно. Але необхідно, осаджуючи плече руки суперника, яка захопила хортовку на спині атакуючого, і заходячи за його спину, зупинити підворот суперника. Після такої підготовки, продовжуючи збивати суперника назад-вбік, необхідно підсадити стегном під таз ззаду і кинути його на спину.

"Енциклопедія хортингу"
Едуард Єрьоменко
© 201
3 р.


 (590x100, 5Kb)