Поняття про фізичні якості та їх розвиток

Використання фізичних вправ у процесі фізичного виховання спрямоване, насамперед, на вирішення завдань двох видів: освоєння рухових дій і сприяння розвитку фізичних якостей. Рішення обох груп завдань у практиці хортингу органічно взаємопов'язане, але, разом з тим, відрізняється певними і дуже істотними специфічними рисами. Вони розкривають специфіку вирішення завдань щодо сприяння розвитку фізичних якостей. Насамперед необхідно розібратися в питанні про те, що мається на увазі під поняттям - фізична якість.
Поняття «фізичні якості» об'єднує ті сторони моторики людини, які:
- проявляються в однакових параметрах руху і вимірюються тотожним способом - мають один і той же вимірювач (максимальну швидкість);
- мають аналогічні фізіологічні та біохімічні механізми і вимагають прояву подібних властивостей психіки.
Існують відмінності між термінами виховання і розвиток фізичних якостей. Розвиток - це процес їх зміни в ході життя людини. Виховання - педагогічний процес управління, впливу на розвиток з метою його зміни в потрібному нам напрямку.
Кожна людина володіє деякими руховими можливостями. Ці її можливості реалізуються в певних рухах, які відрізняються один від одного своїми характеристиками. Наприклад, біг і підняття штанги висувають різні вимоги до організму і тим самим викликають прояв різних фізичних якостей.
Фізичні якості - це сукупність властивостей організму, що забезпечують йому можливість здійснювати активну рухову діяльність. Природно, що якщо ці можливості цілеспрямовано розвивати, то вони підвищуються. Розвиток фізичних якостей - це процес цілеспрямованого впливу фізичними вправами на комплекс природних властивостей організму, що забезпечують активну рухову діяльність. Всі ці якості відображають різні сторони рухової функції і тому вельми неоднорідні за психофізіологічними механізмами прояву, а також за особливостями складу тих рухових дій, для яких вони мають провідне значення. Тому й підходи до цілеспрямованого їх розвитку суттєво відрізняються. Разом з тим, для природного ходу розвитку рухової функції людини характерна наявність загальних закономірностей, знання та облік яких необхідні при здійсненні цілеспрямованого впливу на розвиток будь-якої з рухових якостей. Серед них особливо важливе значення має явище, що отримало назву - гетерохронність розвитку. Суть його пов'язана з тим, що в процесі біологічного дозрівання організму спостерігаються періоди особливо інтенсивних кількісних і якісних змін його органів і структур, які отримали назву - сенситивних періодів розвитку. Деякі методики позначають такі періоди - критичними. Фізичні якості пов'язані між собою і впливають на розвиток одна одної. Розвиток координації в хортингу потрібно розглядати не тільки з точки зору раціональності і правильності рухів або дій в цілому, але й швидкості виконання, для чого потрібен відповідної сили імпульс, достатня сила м'язового скорочення, тобто певна потужність залученої в дію групи м'язів. Систематичними тренуваннями домагаються швидкого виконання дій, максимально скорочуючи паузи між ними, що визначає темп двобою і швидкісну витривалість. У хортингіста всі фізичні якості повинні бути достатньо розвиненими.
Методика хортингу передбачає вдосконалення п’яти основних фізичних якостей людини:
- сила;
- швидкість;
- витривалість;
- спритність;
- гнучкість.
 

"Енциклопедія хортингу"
Едуард Єрьоменко
© 201
3 р.


 (576x30, 4Kb)