Єдність фізичного і психічного розвитку вихованця гуртка хортингу дитячого садка

Усі психічні процеси, такі як сприйняття, увага, уява, пам'ять, мислення, мова - виступають як найважливіші компоненти будь-якої людської діяльності. Діяльність дитини дошкільного віку виражається насамперед у рухах. Уявлення про світ, його речі і явища до дитини приходять через рухи його очей, мову, руки та пересування в просторі. Чим різноманітніше рухи дитини, тим більше інформації надходить у мозок, тим інтенсивніше інтелектуальний розвиток. Розвиненість рухів - один з показників правильного психічного розвитку. Розвиненість рухів включає в себе:
-          розвиток координації рухів (сприйняття напрямку і швидкості руху, часу і простору);
-          здатність запам'ятовувати послідовність рухів і рухових операцій (пам'ять: запам'ятовування і відтворення);
-          увага до своїх рухам і дій інших;
-          вміння виконувати рухи за словесною інструкцією (уява);
-          ініціативність в рухах;
-          аналіз руху за якістю його виконання (мислення);
-          розвиток мовленнєвих умінь і навичок.
Рухи виконуються з мовним супроводом і опорою на зорові і тактильні образи-уявлення. Розвиток усіх видів ручної моторики та зорово-рухової координації служить основою для становлення типових видів дитячої діяльності, є передумовою становлення усної і письмової мови, а також сприяє підвищенню пізнавальної активності вихованців.
Завданнями фізичного виховання у цьому віці є оздоровчі, виховні та освітні. Оздоровчі завдання мають життєзабезпечувальний сенс. Засобами реалізації завдань цієї групи є гігієнічні та соціально-побутові фактори, повноцінне харчування, оздоровчі сили природи, раціональний режим життя, фізичні вправи. Педагогічна робота, спрямована на вирішення цієї мети, включає в себе організацію режиму життя дітей, загартування, спеціальні вправи з розвитку рухів. Ця сфера фізичного виховання дітей вимагає від тренера-викладача з хортингу постійних контактів з медичними працівниками, врахування їх рекомендацій, індивідуального підходу до дітей, бесід з батьками.
Виховні завдання спрямовані на розвиток якостей особистості і потреби у фізичному вдосконаленні. Засобами реалізації цих завдань є діяльність дітей, ігри, а також художні засоби (художня література, фольклор, кінофільми, твори музичного та образотворчого мистецтва).
Робота проходить у різних формах: фізкультурно-оздоровча робота в режимі дня (ранкова гімнастика, рухливі ігри, фізичні вправи на прогулянці), самостійна рухова діяльність дітей, активний відпочинок (фізкультурні дозвілля, свята, дні здоров'я). Методи, якими необхідно користуватися в цій роботі: навчально-пізнавальні та фізичні оздоровчі вправи, бесіда, гра, створення проблемних ситуацій, аналіз фізичних і моральних якостей.
Дана група завдань передбачає виховання таких якостей, як спритність, сміливість, сила волі, прагнення до подолання труднощів, почуття товариства, взаємодопомоги.
Освітні завдання пов'язані з формуванням у дитини усвідомленого ставлення до свого здоров'я. Тут провідними стають такі засоби, як зразок дорослого, власна діяльність дітей, художні засоби.
Формою роботи, в процесі якої найбільш адекватно вирішуються завдання, є навчальна робота на фізкультурних заняттях і в повсякденному житті. Серед основних методів слід виділити експериментування, вправи, бесіди на теми спорту та оздоровлення, розгляд картин та ілюстрацій.

 

"Енциклопедія хортингу"
Едуард Єрьоменко
© 201
3 р.