Засоби хортингу для фізичного виховання дітей дошкільного віку: гігієнічні фактори, сили природи, фізичні вправи

У системі хортингу робота здійснюється за допомогою різноманітних засобів, що впливають на організм:
- гігієнічні фактори (правильний режим, раціональне харчування, гігієнічні обставини, формування культурно-гігієнічних навичок);
- природні сили природи (для загартування і зміцнення організму);
- фізичні вправи.
Режим дитячого життя - це раціональне, чітке чергування неспання, сну, харчування, різних видів діяльності, що повторюються щодня в певній послідовності.
При складанні режиму необхідно враховувати наступні чинники:
- вікові особливості вищої нервової діяльності: зміна меж працездатності клітин кори головного мозку визначає загальну кількість годин і тривалість відрізків сну і неспання;
- вікові особливості в роботі травної системи, які регламентують кількість годувань протягом доби;
- індивідуальні особливості: дітям із збудливою і слабкою нервовою системою потрібно спати більше, відпочивати частіше;
- вікові потреби в рухах;
- пору року, кліматичні умови.
Невід'ємними рисами режиму є ритмічність і сталість його основних елементів протягом певного часу. Ритмічність режиму обумовлена
​​ритмічністю природних явищ, ритмічністю діяльності організму, яка проявляється в чергуванні сну і неспання, зміні температури тіла (підвищення до вечора і зниження до ранку), в ритмі дихання, серцевих скорочень, у ритмі роботи травного тракту тощо.
Виховне значення режиму полягає в тому, що в процесі часто повторюваних дій в певний час і певній послідовності дитина легше опановує багато, найбільш доцільними побутовими, культурно-гігієнічними, трудовими навичками. Ці навички автоматизуються, і увага дитини звільняється для іншої, більш складної діяльності. Разом з тим дитині надається можливість діяти самій, що розвиває такі найважливіші якості особистості, як самостійність, активність, ініціатива.
Харчування. Важливим компонентом повноцінного фізичного виховання дітей є раціонально організоване харчування. Харчування - один з основних джерел процесу обміну, без якого неможливе життя. Для зростаючого організму харчування має особливо важливе значення, так як воно забезпечує нормальний ріст та розвиток всіх тканин.
Всі відхилення від норми в харчуванні швидко позначаються на життєдіяльності дитячого організму.
Створення санітарно-гігієнічних умов відповідно до існуючих нормативів також важлива деталь для фізичного виховання. Це передбачає підтримання чистоти і порядку в приміщенні та на іншій виховній ділянці, дотримання оптимального світлового, повітряного та температурного режиму в приміщенні, а також гігієни одягу дітей і дорослих. Не менш важливим є створення необхідного матеріального середовища: раціональне планування приміщення та майданчика для ігор, забезпечення меблями і фізкультурним обладнанням відповідно до віку дітей.
До культурно-гігієнічних навичок відносяться навички щодо дотримання чистоти тіла, культурної їжі, підтримання порядку в навколишньому середовищі і культурних взаємин дітей один з одним і з дорослими.
Фізіологічною основою культурно-гігієнічних навичок і звичок є утворення умовнорефлекторних зв'язків, вироблення динамічних стереотипів. Дані навички і звички мають виражену соціальну спрямованість, оскільки діти привчаються виконувати встановлені в суспільстві правила, що відповідають нормам поведінки.

Культурно-гігієнічні навички і звички у значній мірі формуються в дошкільному віці, так як центральна нервова система дитини надзвичайно пластична, а дії пов'язані з прийняттям їжі, одяганням, умиванням, повторюються кожен день і неодноразово. Інтерес, увага дітей до побутових дій, вразливість нервової системи дають дорослим можливість швидко навчити дитину певної послідовності операцій, з яких складається кожна дія, прийомам, які допомагають виконувати завдання швидко, економно. Якщо цей час згаяти, неправильні дії автоматизуються, дитина звикає до неохайності, недбалості.
Загартовування - виховання найбільшої стійкості, пристосовності організму до різних фізичних впливів, які надходять з навколишнього середовища (зміна температури, вологості, швидкості руху повітря, ступеня сонячного опромінення тощо).
Загартовування має широкий фізіологічний вплив на організм. У дитини не тільки виробляється швидка реакція на температурні, кліматичні зміни, але і підвищується кількість гемоглобіну, поліпшуються імунологічні властивості, вона стає менш схильною до будь-яких захворювань і легше справляється з ними.
Фізіологічна сутність загартовування обумовлює певні вимоги до організації роботи з дітьми:
- загартовування треба проводити систематично, протягом усього року, з урахуванням сезонних явищ;
- поступово збільшувати силу сезонних подразників;
- враховувати стан здоров'я, типологічні особливості дитини, її емоційний стан, а також домашні умови та умови дитячого закладу;
- використовувати природні чинники у зв'язку з режимом, правильною організацією всієї діяльності дитини, так як загальне зміцнення здоров'я сприяє ефективності загартовування.
Систематичність проведення процедур, що гартують визначається їх умовнорефлекторною природою. При проведенні заходів по загартуванню в один і той же час і в одних і тих же умовах легко утворюються умовнорефлекторні зв'язки.
Фізіологічна реакція з'являється вже при підготовці дитини до процедури. Але зв'язки ці не відрізняються міцністю, тому що гартувальні процедури повинні бути регулярними.
Поступовість у зміні сили подразника - необхідна умова загартовування, тому що організм не може перебудовуватися відразу і відповідним чином реагувати при різкому зниженні або підвищенні температури. Занадто мала різниця в подразниках або їх постійна величина також не виявляються корисними, оскільки не викликають перебудови в роботі
серцево-судинної, дихальної та інших систем, обмін речовин, тобто загартовування не надає глибокого впливу на організм. При певній стійкості організму до зміни температури слід використовувати контрастні короткочасні впливи, що сприяє вдосконаленню фізіологічних реакцій і більш високій пристосовності до умов середовища.
Показниками правильного вибору подразника служать короткочасне поглиблення і почастішання дихання, пульсу, а також зовнішній вигляд шкіри, загальна позитивна реакція дитини: гарний настрій, добре самопочуття.
Облік індивідуальних особливостей необхідний при загартовуванні. Діти із збудливою нервовою системою потребують більш обережної зміні температури, а також у заспокійливих процедурах перед сном (обтирання, тепла ванна). Загальмованим дітям корисні підбадьорливі процедури після сну (обливання, душ). Дітей з ослабленим здоров'ям обов'язково потрібно загартовувати, але поступовість у зміні температури витримувати більш ретельно: більше часові проміжки, при яких проводяться процедури з однаковою температурою. Необхідним є лікарський контроль.
Зв'язок гартувальних засобів з фізичними вправами, різноманітною діяльністю дитини в повсякденному житті дає кращі результати і безпосередньо для загартовування та для загального зміцнення організму.
Фізичні вправи - це спеціальні рухи, а також складні види рухової діяльності, спрямовані на вирішення завдань фізичного виховання.
За період дошкільного дитинства при цілеспрямованому педагогічному впливі у розвитку рухів відбуваються великі зрушення: від мимовільних, хаотичних рухів при народженні до оволодіння всіма основними рухами, спортивними та загальнооздоровчими вправами.
Фізичні вправи роблять багатогранний фізіологічний вплив на організм. При скороченні м'язів активізуються процеси обміну речовин, кровообігу, перебудовується робота всіх внутрішніх органів і систем. Працюючий м'яз поглинає в 7 разів більше кисню і в 3 рази більше поживних речовин в порівнянні з недіючим. Це стимулює ріст і розвиток м'язової системи.
Важливі фізичні вправи і для повноцінної роботи головного мозку: поліпшується його кровопостачання, підвищується загальний тонус кори головного мозку, завдяки чому посилюється діяльність всіх аналізаторів. За активної м'язової роботі перезбудження систем мозку зменшується або повністю знімається. Також поліпшуються основні властивості нервової системи (її сила, рухливість, врівноваженість).
У фізичному вихованні дітей засобами хортингу також застосується масаж - один з видів пасивної гімнастики. Він також зумовлює зміни у роботі всіх органів і систем. Під впливом масажу поліпшуються склад крові, функції нервової системи, а також умови живлення шкіри і м'язів, підвищується тепловіддача. Масаж прискорює потік крові і лімфи, завдяки чому тканини швидше звільняються від продуктів розпаду, знімається стомлення м'язів.
Фізичні вправи в різній формі входять у ранкову гімнастику, фізкультурні і музично-рухові заняття, особливо їх багато в різноманітних дитячих рухливих іграх.

"Енциклопедія хортингу"
Едуард Єрьоменко
© 201
3 р.


 (450x42, 15Kb)