Символіка хортингу

1. Міжнародна символіка хортингу
 
Емблема Всесвітньої Федерації Хортингу. Основним компонентом міжнародної символіки хортингу є її офіційна емблема - графічне зображення п’яти різнокольорових чоловік з усіх континентів в єдиному строю у різних бойових та феєричних стійках. П’ять відповідних кольорів людей означають п’ять континентів землі, що символізує загальний спортивний та бойових дух спортсменів хортингу всього світу.
Стрій спортсменів стоїть під графічним зображенням земної кулі блакитного кольору. У місці з’єднання меридіанів земної кулі над спортсменами розташоване зображення «хорта» - стародавнього кола козаків, у якому, відповідно до традиції, проводилися козацькі двобої.
 
Нагрудна емблема хортингу. Міжнародна нагрудна емблема, прийнята у Всесвітній Федерації Хортингу є каліграфічним написом назви виду спорту «HORTING» у вертикальному положенні жовтого кольору.
Зважаючи на те, що основним профільним кольором встановленої спортивної (тренувальної та змагальної) форми хортингу є темно-синій, жовтий напис нагрудної емблеми підкреслює кольори прапора України – країни, в якій було засновано бойове мистецтво та вид спорту. Для навчально-виховного процесу з дітьми у навчальних закладах, для спортсменів, які не виступають на міжнародній арені на території України може застосовуватися в якості нагрудної емблеми каліграфічний напис «ХОРТИНГ» у вертикальному положенні - назва виду спорту на українській мові. Напис також відповідає назві на російській мові.
 
Горизонтальний напис «HORTING».
Існує прийнятий в організації хортингу горизонтальний каліграфічний напис назви виду спорту «HORTING», який використовується на нагородній, рекламній продукції, афішах, буклетах тощо.
 
2. Символіка Української федерації хортингу
 
До символіки Української федерації хортингу належать два її види: Емблема та Прапор. Порядок її виготовлення, зберігання і використання визначає Положення про символіку Всеукраїнської громадської організації "Українська Федерація Хортингу", затверджене рішенням Президії федерації 07 червня 2009 року, протокол № 3.
Емблема ВГО «Українська Федерація Хортингу» - є усталене відповідно до законів геральдики зображення, символічний пізнавально-правовий знак, який вважається постійною відмітною ознакою ВГО «Українська Федерація Хортингу». Емблема ВГО «Українська Федерація Хортингу» відбиває геральдичні, вексилологічні та бойові козацькі традиції українського народу і враховує регіональну специфіку українського острова Хортиця, на якому була розташована Запорозька Січ. Водночас вона відображає духовне, виховне та фізкультурно-спортивне спрямування ВГО «Українська Федерація Хортингу».
Символіка федерації використовується:
- при оформленні офісів та будівель, які належать федерації хортингу або використовуються в її інтересах;
- для зображення на нагородній атрибутиці, медалях, кубках, вимпелах, дипломах, грамотах, кваліфікаційних сертифікатах для підтвердження ступенів хортингу, нагородних відзнаках, суддівських та спортивних посвідченнях, подяках, тощо;
- для зображення на печатках, бланках, свідоцтвах та інших документах федерації, на друкованій та рекламній продукції (буклетах, календарях, листівках тощо), значках, членських квитках, що підтверджують членство у федерації хортингу, для оформлення канцелярського приладдя (ручок, блокнотів, ділових щоденників тощо);
- при створенні та поширенні проектів ініціативних груп федерації хортингу;
- при проведенні акцій та заходів (змагань, семінарів, атестувань, шкіл, таборів, з’їздів, зборів, свят, виставок, фестивалів, лекцій, інших масових заходів за участю федерації хортингу, спрямованих на реалізацію її завдань).
Припускається використання символіки хортингу як реклами на:
- щитах, плакатах, афішах, сувенірах і т.п.;
- в засобах масової інформації, що висвітлюють діяльність Федерації;
- друкованій, рекламно-інформаційній, сувенірній та пам'ятній продукції;
- кіно -, відео -, фотоматеріалах та інших матеріалах, що видаються (виготовляються) федерацією, або на її замовлення. Символіка федерації може вживатися в чорно-білому і кольоровому варіантах. Відтворення символіки федерації, незалежно від її розмірів, повинно точно відповідати масштабам, кольоровому або чорно-білому зображенню. Зафіксована на матеріальних носіях символіка федерації та свідоцтво про її реєстрацію Міністерством юстиції України зберігається у президента федерації разом з головними статутними реєстраційними документами. Символіка федерації виготовляється на замовлення Президії федерації.
 
Опис символіки хортингу
 
Даний опис визначає наступні 2 види символіки Всеукраїнської громадської організації «Українська Федерація Хортингу»:
- Емблема ВГО «Українська Федерація Хортингу»;
- Прапор ВГО «Українська Федерація Хортингу».
Опис символіки (відмітного знаку):
1. Емблема являє собою схематичне, контурне зображення геральдичного центрального кола, графічно відокремленого обрамленням з потовщеннями по обидва боки. В центрі кола розташовані три дугоподібні палиці, дві з яких розміщені назустріч одна одній, а третя - їм впоперек. Центральне коло обрамлене по колу написом з назвою організації - "УКРАЇНСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ ХОРТИНГУ", та з двох сторін лавровими гілками, які зверху розділені написом абревіатури організації "УФХ". Шрифт напису – Ariel, колір напису - темно-синій.
Ця композиція стилістично підкреслена знизу графічно зображеними крилами.
Співвідношення висоти до ширини емблеми – 18 до 22, відповідно.
2. В чорно-білому варіанті емблема являє собою виключно контурне зображення дугоподібних палиць, обрамлення кола з потовщеннями, лаврових гілок з обох сторін,  крил, що підкреслюють композицію та написів емблеми - чорного кольору при білому фоні, або білого кольору при чорному фоні.
3. В кольоровому варіанті геральдичне центральне коло зафарбовано темно-жовтим кольором, його графічне обрамлення з потовщеннями та три дугоподібні палиці – червоного кольору, написи емблеми - темно-сині. Обрамлення з двох сторін лавровими гілками - жовтого кольору. Крила, що підкреслюють композицію - золотисті (жовті).
4. Прапор являє собою прямокутник блакитного кольору зі співвідношенням висоти до ширини – 10 до 16, відповідно. В центрі прямокутника зображено емблему Федерації. Пропорційно, емблема займає 78% висоти та 55% ширини прапору.
 
Філософський зміст основного компонента емблеми хортингу.
Основним компонентом емблеми федерації є схематичне, контурне зображення геральдичного кола, що має офіційну назву «ХОРТ», графічно відокремленого обрамленням з потовщеннями по обидва боки.
В центрі кола розташовані три дугоподібні палиці, дві з яких розміщені назустріч одна одній, а третя - їм впоперек. Філософське підґрунтя емблематики хортингу базується на історично відомих фактах, бойових традицій козаків Запорозької Січі. Геральдичне коло емблеми – «ХОРТ» червоного кольору є місцем проведення сутички козаків, а колір, відповідно, - червоний – колір крові, до якої згідно традиції бились козаки. Потовщення кола по обидві боки символізують згуртування групи підтримки козаків, місця виходу козаків на двобій, відомо що козаків виводили на двобій представники та товариші по куреню, честь якого мала відстоюватися у даній козацькій сутичці. Центр кола жовтого кольору символізує випалену траву, очищене від каміння місце – заздалегідь підготовлений майданчик для проведення змагальних сутичок. На місці проведення у центрі кола зображено три дугоподібні палиці, які символізують шаблі козаків, кинуті на землю, тобто роззброєння перед початком сутички. Потовщення на дугоподібних палицях з однієї сторони - місця рукояті шаблі. Дві шаблі покладені на землю зі сторін місця виходу козаків лівою рукою. За традицією козаки виймали шаблі правою рукою з піхви, але в знак миролюбності перекладали її у ліву руку та клали на землю лівою рукою. Тому потовщення – рукояті шабель покладені на землю супротивниками на зустріч один одному зі сторони лівої руки. Третя дугоподібна палиця символізує шаблю наглядового козака – судді сутички, покладену зверху та впоперек на шаблі обох супротивників. Цей знак несе духовне значення чесного та справедливого суддівства козацьких двобоїв. Таким чином, філософський зміст основного компоненту емблеми хортингу, символ покладених на землю трьох козацьких шабель – чесне, справедливе та неупереджене суддівство усіх розділів спортивних змагань з хортингу. Дані бойові традиції козаків наповнені виховним прикладом як колективної мужності козацьких формувань на території України, так і особистої звитяги кожного окремого воїна-козака. Вони відобразилися у графічному зображенні емблеми хортингу. Людина, яка вивчає хортинг не тільки як спортивний напрям, а ще як філософське вчення та виховну систему і систему оздоровлення на традиціях українського народу, стикається з глибинним смислом всіх напрямів хортингу, відкриває для себе великий арсенал знань з історії України, історії козацтва та його традицій, філософське вчення хортингу, що збагачує людину як особистість, додає стимулів для засвоєння практичних спортивних та прикладних навичок хортингу.