Державні патенти

Анимашки ФлагиВідповідно до законодавства України оформлено державні патенти та отримано свідоцтва на знаки для товарів і послуг:
1. Емблема хортингу «ХОРТ» та нагрудний знак вертикального напису «HORTING». Свідоцтво Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України на знак для товарів і послуг № 129605 видано відповідно до Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг». Зареєстровано в Державному реєстрі свідоцтв України на знаки для товарів і послуг 11 жовтня 2010 р. (бюлетень № 19).
2. Емблема Всесвітньої федерації хортингу «WORLD HORTING FEDERATION». Свідоцтво Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України на знак для товарів і послуг № 129604 видано відповідно до Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг». Зареєстровано в Державному реєстрі свідоцтв України на знаки для товарів і послуг 11 жовтня 2010 р. (бюлетень № 19).
3. «ХОРТИНГ» - слово-напис. Свідоцтво Державної служби інтелектуальної власності України на знак для товарів і послуг № 151807 видано відповідно до Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг». Зареєстровано в Державному реєстрі свідоцтв України на знаки для товарів і послуг 27 лютого 2012 р. (бюлетень № 4).
4. «HORTING» - слово-напис. Свідоцтво Державної служби інтелектуальної власності України на знак для товарів і послуг № 158500 видано відповідно до Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг». Зареєстровано в Державному реєстрі свідоцтв України на знаки для товарів і послуг 10 липня 2012 р. (бюлетень № 4).
         Дані патенти захищають право власності на використання знаків та здійснення діяльності на території України. (511) Індекс міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків та перелік товарів і послуг. Кл. 41: Влаштовування спортивних і культурних заходів; влаштовування спортивних змагань; гімнастичне навчання; дозвілля; забезпечування приміщенням для дозвілля, ігор; забезпечування спортивним устаткуванням; влаштовування і проводіння з’їздів; дозвілля і навчання в клубах; послуги клубів здоров’я; наймання (прокат) спортивного споряддя, крім транспортних засобів; облаштовування дозвілля; послуги спортивних таборів; фізичне виховування; хронометраж спортивних змагань.
 
          Відповідно до законодавства України оформлено державні патенти та отримано свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір:
1. Рукопис брошури «Міжнародні правила змагань з хортингу». Свідоцтво Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України про реєстрацію авторського права на твір № 39310. Дата реєстрації: 22.07.2011.
2. Рукопис брошури «Всеукраїнські правила змагань з хортингу». Свідоцтво Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України про реєстрацію авторського права на твір № 39311. Дата реєстрації: 22.07.2011.
3. Рукопис «Назва виду спортивної боротьби «Хортінг». Свідоцтво Державної служби інтелектуальної власності України про реєстрацію авторського права на твір № 46071. Дата реєстрації: 19.10.2012.