Діхтяренко З.М. Вплив хортингу на соціалізацію дітей 6-7 років. Стаття до публікації у збірнику наукових праць Міжнародної федерації хортингу "Хортинг у фізично-духовному розвитку особистості". Випуск 1, 2014 рік

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРА
Діхтяренко Зоя Михайлівна
Кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник лабораторії дошкільного виховання Інституту проблем виховання Національної академії педагогічних наук України, Майстер спорту України з хортингу, голова науково-методичної колегії Української Федерації Хортингу. На даному етапі діяльність науковця пов’язана із пошуком оптимальних шляхів розвитку, навчання та виховання дітей дошкільного віку. До кола наукових інтересів належать проблеми формування основ компетентності дошкільників, елементарної форми цілісного світобачення; методичного забезпечення базового компонента дошкільної освіти.
ПОСИЛАННЯ НА СТАТТЮ У СПИСКУ ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ДЛЯ АВТОРІВ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

1. Діхтяренко З.М. Вплив хортингу на соціалізацію дітей 6-7 років / З.М. Діхтяренко // Хортинг у фізично-духовному вихованні особистості : збірник наукових праць. – К., 2014. – № 1. С. 00 – 00.

ПОСИЛАННЯ НА СТАТТЮ В ОФІЦІЙНОМУ САЙТІ ФАХОВОГО ВИДАННЯ
URL (ідентифікатор ресурсу)
 
Файл у форматі PDF:sites/default/files/dihtyarenko_horting_socialuzation.pdf
ПОСИЛАННЯ ДЛЯ КОПІЮВАННЯ НА ЗОВНІШНІ РЕСУРСИ