Оржеховська В.М. Сучасні орієнтири та стратегії виховання дітей і молоді в Україні засобами хортингу. Наукова стаття до публікації у збірнику наукових праць Інституту проблем виховання НАПН України та УФХ "Теорія і методика хортингу"

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРА
Оржеховська Валентина Михайлівна
Доктор педагогічних наук, професор лабораторії превентивного виховання Інституту проблем виховання Національної академії педагогічних наук України, завідувач кафедрою ЮНЕСКО "Превентивна освіта і соціальна політика", Заслужений працівник науки і техніки України
ПОСИЛАННЯ НА СТАТТЮ У СПИСКУ ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ДЛЯ АВТОРІВ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Оржеховська В.М. Сучасні орієнтири та стратегії виховання дітей і молоді в Україні засобами хортингу / В.М. Оржеховська // Теорія і методика хортингу : збірник наукових праць. – К., 2014. – № 1. С. 00 – 00.

ПОСИЛАННЯ НА СТАТТЮ В ОФІЦІЙНОМУ САЙТІ ФАХОВОГО ВИДАННЯ
URL (ідентифікатор ресурсу)
 
Файл у форматі PDF:sites/default/files/horting_orzhehovska_1.pdf
ПОСИЛАННЯ ДЛЯ КОПІЮВАННЯ НА ЗОВНІШНІ РЕСУРСИ

 

В.М. Оржеховська,

доктор педагогічних наук,

професор лабораторії превентивного виховання

Інституту проблем виховання НАПН України,

зав. кафедрою ЮНЕСКО «Превентивна

освіта і соціальна політика»,

заслужений працівник науки і техніки України

 

Сучасні орієнтири та стратегії виховання дітей і молоді в Україні засобами хортингу 

На сучасному етапі розвитку суспільства, держави і самого життя в Україні постають підвищені вимоги до виховання особистості, здатної діяти у змінних соціальних умовах відповідно до загальнолюдських цінностей, уміти досягати успіху в реалізації своїх здібностей і можливостей.

Соціальна потреба у новому типу особистості зумовлює пошуки нових форм, методів і шляхів здійснення виховних впливів, відмінних від прийнятих для традиційної освітньої системи. Це важливо ще й з огляду на поширення деструктивної поведінки у молодіжному середовищі, збільшення “груп ризику”, споживачів психоактивних засобів.

Основними причинами негативних проявів у поведінці є, зокрема, психологічний дискомфорт, негативні переживання, загальна втрата духовних орієнтирів, девальвація загальнолюдських цінностей, не сформованості у значної частини дітей і молоді почуття терпимості, толерантності, милосердя, честі, совісті, доброти, що викликає у підлітків, юнаків і дівчат апатію, нудьгу, почуття непотрібності, нерозуміння сенсу життя.

Одним із ефективних шляхів формування сучасної особистості є реалізація завдань превентивного виховання, яке покликане забезпечувати комплексний вплив на фізичний, психічний, соціальний і духовний розвиток особистості, сприяти формуванню здорового способу життя, навичок відповідальної, просоціальної поведінки дітей та молоді, нівелювати або зменшувати вплив на них негативних факторів соціального оточення, формувати позитивне бачення життя.

Національною теорією і практикою вироблено немало змістовних технологій, підходів для забезпечення умов навчання і виховання, об’єктивна сукупність яких створює необхідні і достатні умови для формування превентивного виховного середовища.

На пошуки таких умов орієнтує Закон України “Про загальну середню освіту”, яким визначені, зокрема, такі завдання загальної середньої освіти, які акцентують увагу на вихованні громадянина-патріота своєї Батьківщини, готового до подальшої освіти, трудової діяльності та захисту Вітчизни з вільними політичними та світоглядними переконаннями.

Ці важливі настанови можуть бути успішно реалізовані в процесі використання давніх українських національних культурних оздоровчих традицій.

Таким є «Хортинг» – вид спорту, який походить від назви славетного відомого у світі острова Хортиця, де була розташована і діяла Запорізька Січ, яка відіграла прогресивну роль в історії українського народу. Як відомо, ідея виникнення хортингу, як комплексної системи самовдосконалення особистості, заснованої на фізичному, морально-етичному та духовному вихованні, пов’язана з відродженням давніх народних традицій, що передавалися з покоління в покоління. Система підготовки, виховання характеру, вдосконалення майстерності, та надбання змагального духу українських козаків лягли в основу хортингу, як виду спорту, народженого в Україні. При цьому дуже важливо, що виховна система містить вимоги етикету хортингу, сувору дисципліну під час проведення занять, психічні, функціональні та вольові аспекти підготовки. Підвищена дисципліна та етикет поведінки учнів є системою впливу на формування характеру особистості, допомагає підліткам бути не лише сильними і здатними захистити себе і близьких людей у небезпечній ситуації,  водночас і прищеплення учням здорових звичок, вміння гідно поводити себе у суспільстві, постійно прагнути до самовдосконалення.

На даний час українська сучасна дитячо-юнацька оздоровча система набула популярності серед молоді та загального поширення серед населення на території України, отримала державну підтримку і реформувалася у національний вид спорту хортинг, заснований в Україні у 2008 році.

Сучасний український хортинг — універсальна система змішаного єдиноборства, яка втілила в собі найбільш ефективні та дієві прийоми спортивних і прикладних єдиноборств та бойових мистецтв. Виховна і філософська основа хортингу — здоровий спортивний дух людини та славні традиції козаків Запорізької Січі.

Розвиток хортингу має на меті спортивне виховання сильного і здорового суспільства на основі традиційних духовних цінностей українського народу.

Основна мета хортингу — охоплення оздоровчим рухом усіх верств населення України від маленьких дітей до людей літнього віку, популяризація і підвищення ролі фізичної культури та спорту, патріотичне виховання, залучення дітей та юнацтва до здорового способу життя, відвернення їх від шкідливих звичок, виховання особистості в дусі добропорядності, патріотизму та любові до своєї Батьківщини. Безперечно, стержнем заснованого виду спорту, хортинг є багатовікові традиції, що передавалися з роду в рід, від покоління в покоління, від часів сарматів до Київської Русі, а далі до запорізьких козаків.

Хортинг в Україні є важливою складовою частиною загальнодержавної системи фізичної культури і спорту, патріотичного та духовного виховання молоді, відродження та розвиток українських бойових традицій, зміцнення  здоров'я, розвитку фізичних, морально-вольових та інтелектуальних здібностей людини, шляхом залучення її до участі у спортивних змаганнях, оздоровчих таборах, навчально-тренувальних семінарах та інших заходах фізкультурно-оздоровчого характеру.

Про значення хортингу для оздоровчих закладів слід наголосити окремо. Зараз конче потрібно відновити систему профільних оздоровчих таборів, де заняття з хортингу найбільш повно відповідають сучасним інтересам підлітків.

Поки що програма занять з хортингу рекомендована в Україні для системи позашкільної освіти, зокрема, для учнів початкового, середнього та старшого шкільного віку, учнів від шести до сімнадцяти років з першого по одинадцятий клас. Заняття загальнодоступні для всіх учнів завдяки різноманітності напрямів роботи (фізкультурно-оздоровчі, військово-патріотичні, психологічні, національно-філософські, спортивні, змагальні тощо), та великій кількості легко дозованих спеціальних фізичних і оздоровчих вправ хортингу, якими можна займатися всюди та у будь-який час. Програма підтримана та рекомендована для впровадження з 2011 року.

Декларацією українського національного виду спорту хортинг визначено такі важливі складові:

“Патріотизм” (девіз — “Хортинг на варті миру і в ім'я миру”).

“Хортинг для здоров'я людей” (девіз — “Здоровий спосіб життя — запорука морально-етичного здоров'я суспільства та особистості”).

“Професіоналізм” (девіз — “Професіоналізм і порядність”).

“З вірою в серці” (девіз — “Віра в Бога — єдиний шлях миру і благодійності”).

“Сім'я — центр життя людини” (девіз — “Моральність і чистота стосунків”).

“Хортинг — щлях до самовдосконалення”.

“Хортинг без кордонів” (девіз — “Будемо гідні високого покликання українців”).

“Сила і честь — девіз хортингу”. У двох коротких словах визначена філософська сутність вчення і практичне призначення бойового мистецтва! Знання хортингу — на добрі справи.

Едуард Анатолійович Єрьоменко — людина непересічна, талановита і творча, має три вищі освіти: спеціаліст з фізичного виховання і спорту (кафедра боксу, боротьби і важкої атлетики), економіст і юрист. Він майстер спорту України міжнародного класу, Заслужений тренер України, неодноразовий переможець і призер Чемпіонатів світу і Європи з єдиноборств, учасник війни в республіці Афганістан, Кавалер ордену Червоної Зірки, медалі “За відвагу” та ін., член спілки офіцерів України. Логічним продовженням цього славного шляху — праця над кандидатською дисертацією в Інституті проблем виховання Національної Академії педагогічних наук України.

Такий широкий діапазон знань допоміг йому стати засновником українського національного виду спорту хортинг, Президентом Всесвітньої Федерації Хортингу.

Президент Всесвітньої Федерації Хортингу, аспірант лабораторії фізичного розвитку Інституту проблем виховання Національної академії педагогічних наук України, Заслужений тренер України, майстер спорту України міжнародного класу. Він же розвиває ідеї хортингу у міжнародному спортивному товаристві в межах міжнародної громадської організації фізкультурно-спортивного спрямування і розвиває та культивує хортинг у світовій кваліфікації змішаних спортивних єдиноборств.

Основною метою федерації є здійснення комплексної програми популяризації хортингу як самостійного виду спорту на міжнародній арені.

Станом на 1 січня 2012 року членами міжнародної громадської організації “Міжнародна Федерація Хортингу” (зареєстрована в Україні у 2009 році) є 26 країн, у т.ч. Україна, Росія, Греція, Грузія, Куба, Туркменія, Литва, США, Китай, Німеччина, Великобританія, Франція, Словакія, Угорщина, Бангладеш, Іран, Білорусь, Італія, Польща, Естонія, Палестина, Азербайджан, Алжир, Туніс, Узбекистан, Молдова.

Країни в яких найбільш динамічно розвивається цей вид спорту є Україна, Росія, Великобританія, Франція, Іран, Вірменія, Німеччина.

Хортинг як спорт — фактор миру і дружби між народами. Але найзначніша його роль як превентивного фактора у вихованні дітей і молоді, формуванні відповідальної поведінки, здорового способу життя, фізичного і духовного загартування.

Програма гурткової (секційної) роботи “Хортинг” охоплює дітей дошкільного віку (3-6(7)) років (оздоровчий хортинг); оздоровчий хортинг для дітей шкільного віку і студентів; оздоровчий хортинг для дорослих; оздоровчий хортинг для літніх людей; змагання з хортингу для вікових категорій 6-13, 14-15 років та юніорів 16-17 років. Ветеранський хортинг починається з 35 років. Вікові категорії ветеранів: 35-40 років, 40-45 років, старше 45 років.

Являє інтерес військово-патріотична програма і прикладного хортингу, розрахована на учнів від 6 до 17 років.

Оригінальною і повчальною є філософія українського хортингу та його виховна система.

Визначення філософських аспектів українського національного виду спорту хортинг ґрунтується на усвідомленні світу та його принципів через самовдосконалення і виховання, творчий пошук та відкриття своїх особистих талантів, тренування свого духу і тіла не лише для свої користі, а головне, щоб стати корисним українському суспільству і державі, навколишнім людям, задля того, щоб робити навколишній світ гармонійнішим і досконалішим. Хортинг — це спосіб життя, особливий погляд на навколишню дійсність, першочерговим завданням якого є виховання людини духовної, створення багатого внутрішнього світу. Лише через досягнення внутрішньої гармонії людина може направити свою життєву енергію на досягнення поставленої мети.

Задля цього хортингіст передусім вчиться керувати собою, своїми емоціями і бажаннями, намірами і вчинками, нести відповідальність за свої рішення і дії. При цьому першочерговим є завдання одержати перемогу над самим собою. Фізична сила не є основною характеристикою хортингіста, як і стан здоров'я не владні над його духовним станом. Він передусім піклується про доцільність застосування грубої сили, а вже потім про спосіб застосування цієї сили. Уміння використовувати грубу силу сполучається з прагненням уникати такого її застосування. Не можна застосовувати силу заради скоєння зла іншій людині — такі головні аспекти моралі покладені в основу “Етичного кодексу хортингу”. Хортинг налаштовує молоду людину чинити добро. Тож навіть не дуже талановитий і обдарований хлопець чи дівчина, у хортингу може прекрасно поставити себе в колективі і, врешті завдяки своїй порядності, налаштованості на результат і наполегливості отримати набагато більші спортивні результати, аніж той, який має обдарування, але вибрав поганий шлях і накопичує у собі негативні якості, такі як неповага та неввічливість, зверхнє ставлення до молодших, або людей похилого віку.

В учня з негативними намірами у хортингу є два шляхи вибору: або виправитись, прикладаючи особисті зусилля, або піти. Відчуття добропорядного оточення однодумців у колективі хортингу може позитивно вплинути на будь-якого учня, навіть найважчого, лише б він сам захотів відкрити душу для добра. Ось чому заняття з хортингу особливо корисні і потрібні для так званих проблемних учнів, які схильні до негативних проявів у поведінці, мають шкідливі звички тощо. Таким чином, одне з головних завдань тренування у хортингу — виховання моральних і вольових якостей особистості, які сприятимуть вибору вірного життєвого шляху.

“Сила і честь!” — у цих двох коротких словах прийнятого девізу хортингу закладена велика і непереможна формула сучасного самовиховання і загартування характеру та філософія стародавнього вчення наших пращурів, перевіреного часом, яке має служити на користь людям.

Отже, стратегія занять з хортингу може значно удосконалювати сучасний навчально-виховний процес у навчальних закладах, дати свіжий імпульс таким предметам як “Основи здоров'я”, “Фізична культура” та “Захист Вітчизни”, збудити пізнавальний, розвивальний інтерес підростаючої особистості, особливо у плані формування здорового способу життя.

У зв'язку з цим напрошується необхідність оновлення підходів до формування здорового способу життя дітей і молоді, створення нової концепції з цієї проблеми на основі багатого національного досвіду.