Збірник наукових праць "ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ХОРТИНГУ" (фахове наукове видання: педагогіка)

Свідоцтво: посилання на зовнішній ресурс - КВ № 20691-10491 Р від 30.04.2014 р.

Наказ Міністерства освіти і науки України № 1021 від07.10.2015 року про включення до Переліку наукових фахових видань України друкованого періодичного видання за № 48 - Збірник наукових праць "Теорія і методика хортингу". Співзасновники: Інститут проблем виховання НАПН України, Українська федерація хортингу

ВИМОГИ до фахового збірника наукових праць Інституту проблем виховання НАПН України та Української федерації хортингу "ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ХОРТИНГУ" (файл у форматі - MICROSOFT WORD)
ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА "Книжкова палата України імені Івана Федорова": збірник наукових праць "Теорія і методика хортингу" у переліку друкованих засобів масової інформації України - журнали (посилання на зовнішній ресурс)
Фотогалерея презентації фахового збірника наукових праць Інституту проблем виховання НАПН України та Української федерації хортингу "ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ХОРТИНГУ"
Посилання на сторінку збірника наукових праць "Теорія і методика хортингу" Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського
Сайт видання збірника: – Київ: Паливода А. В. - http://palyvoda.com.ua/?page_id=49

ЗАСНОВНИКИ ЗБІРНИКА
    Співзасновник 1:Інститут проблем виховання Національної академії педагогічних наук України
    Співзасновник 2:Українська федерація хортингу

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР

Бех Іван Дмитрович

Директор Інституту проблем виховання Національної академії педагогічних наук України.
Дійсний член (академік) НАПН України (обраний 15 грудня 1999 р.), доктор психологічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України.
Фахівець з проблем психолого-педагогічного розвитку особистості, теорії та методики виховання.
Автор теорії свідомого привласнення особистістю суспільно значущих моральних цінностей. Керує науковою школою, яка втілює ідею створення виховних ситуацій, що забезпечують морально-духовний розвиток та суспільно значущу довільну поведінку особистості.
 

ЗАСТУПНИК ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА

Петрочко Жанна Василівна

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради, доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник лабораторії дитячих об'єднань Інституту проблем виховання НАПН України.РЕДАКЦІЙНА РАДА
Редакційна рада фахового збірника наукових праць Інституту проблем виховання НАПН України та Української федерації хортингу "ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ХОРТИНГУ"

РЕЦЕНЗЕНТИ

Волков Леонід Вікторович

 

Професор, доктор педагогічних наук, професор кафедри теорії і методики фізичного виховання та спорту, Заслужений працівник освіти України, член кореспондент Академії наук національного прогресу.
Керівник наукової школи „Сучасні технології фізичного виховання і спорту дітей та молоді різних регіонів світу“, підготувив 33 кандидата і доктора педагогічних наук та фізичного виховання і спорту.
Автор понад 360 робіт із теорії та методики фізичного виховання і спортивної підготовки дітей, підлітків, юнаків.

 

Єжова Ольга Олександрівна

Доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри фізичної реабілітації Сумського державного університету, відмінник освіти.
Автор біля 200 праць, серед яких 5 монографій, навчальні та навчально-методичні посібники, методичні рекомендації з проблем формування, збереження, зміцнення та відновлення здоров’я дітей, підлітків і молоді та підготовки майбутніх фахівців із фізичної реабілітації, фізичного виховання і спорту до здоров’яспрямованої діяльності.

 

Оржеховська Валентина Михайлівна

Доктор педагогічних наук, професор, головний науковий співробітник лабораторії фізичного розвитку та здорового способу життя Інституту проблем виховання НАПН України, Відмінник просвіти СССР, Відмінник народної освіти, заслужений діяч науки і техніки України. Нагороджена медаллю К. Д. Ушинського та медаллю В. О. Сухомлинського.
Оржеховська Валентина Михайлівна – провідний в Україні вчений в галузі теорії і методики виховання, зокрема, з розробки проблем профілактики девіантної поведінки неповнолітніх, формування здорового способу життя дітей і молоді, їх соціально-правового захисту.
Валентина Михайлівна автор і співавтор понад 300 наукових праць, керівник наукової школи. Вона підготувала 38 кандидатів і докторів наук. З 1999 року очолює кафедру ЮНЕСКО „Превентивна освіта і соціальна політика“, міжнародний експерт ЮНЕСКО, член комісії з проблем виховання дітей і учнівської молоді Науково-методичної ради з проблем освіти Міністерства освіти і науки України, член Національної комісії України у справах ЮНЕСКО.

 

Присяжнюк Станіслав Іванович

Доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри фізичного виховання, кандидат наук с фізичного виховання та спорту, Почеcний працівник фізичної культури і спорту України, Doktor of Sciences.
Секретар підкомісії фізичного виховання вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації Науково-методичної комісії з фізичного виховання, спорту та здоров’я людини Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, академік Академії інженерних наук України та Української Академії єкономічної кібернетики.
Автор 322 наукових праць, з яких 1 підручник, 5 монографії, 9 навчальних і навчально-методичних посібників, 3 навчальних програм с прикладної валеології та фізичного виховання, понад 20 методичних рекомендацій.
Нагороджений дипломом I ступеня Міжнародного наукового симпозіуму „Фізичне виховання та спортивне удосконалення студентів: сучасні інноваційні технології” в номінації „Кращий навчальний посібник 2008 року“.

 

Сичов Сергій Олександрович

Доктор педагогічних наук, професор, доцент кафедри фізичного виховання міжуніверситетського медико-інженерного факультету Національного техничного університету України «Київський Політехнічний Інститут», начальник навчального відділення атлетична гімнастика.


СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ З ХОРТИНГУ (завантажити Microsoft Word)


ВИДАНІ ЗБІРНИКИ
До збірника ввійшли наукові праці вітчизняних учених, аспірантів, тренерів із хортингу. Автори спрямували свій науковий пошук на багатоаспектне висвітлення шляхів щодо реалізації сучасних підходів у теорії і методики хортингу.
ISBN 978-966-437-403-0. УДК 37.02 : 796.85 (08), ББК 74.202 : 75.715
 
Інститут проблем виховання Національної академії педагогічних наук України (Київ). Теорія і методика хортингу : зб. наук. пр. Вип. 1 / Ін-т проблем виховання Нац. акад. пед. наук України, Нац. акад. пед. наук України, Ін-т проблем виховання Нац. акад. пед. наук України, Укр. федерація хортингу ; [ред. рада : Бех І. Д. (голов. ред. ред. ради), Петрочко Ж. В., Арзютоа Г. М. [та ін.] ; відп. за вип. З. М. Діхтяренко]. – Київ : Паливода А. В., 2014. – 267 с. – Бібліогр. у кінці ст. – ISBN 978-966-437-403-0

ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ХОРТИНГУ. ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ. ВИПУСК 2

Інститут проблем виховання Національної академії педагогічних наук України (Київ). Теорія і методика хортингу : зб. наук. пр. Вип. 2 / Ін-т проблем виховання Нац. акад. пед. наук України, Нац. акад. пед. наук України, Ін-т проблем виховання Нац. акад. пед. наук України, Укр. федерація хортингу ; [ред. рада : Бех І. Д. (голов. ред. ред. ради), Петрочко Ж. В., Арзютоа Г. М. [та ін.] ; відп. за вип. З. М. Діхтяренко]. – Київ : Паливода А. В., 2014. – 247 с. – Бібліогр. у кінці ст. – ISBN 978-966-437-427-6


ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ХОРТИНГУ. ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ. ВИПУСК 3

Інститут проблем виховання Національної академії педагогічних наук України (Київ). Теорія і методика хортингу : зб. наук. пр. Вип. 3 / Ін-т проблем виховання Нац. акад. пед. наук України, Нац. акад. пед. наук України, Ін-т проблем виховання Нац. акад. пед. наук України, Укр. федерація хортингу ; [ред. рада : Бех І. Д. (голов. ред. ред. ради), Петрочко Ж. В., Арзютоа Г. М. [та ін.] ; відп. за вип. З. М. Діхтяренко]. – Київ : Паливода А. В., 2015. – 235 с. – Бібліогр. у кінці ст. – ISSN 2410-5317


ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ХОРТИНГУ. ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ. ВИПУСК 4

Інститут проблем виховання Національної академії педагогічних наук України (Київ). Теорія і методика хортингу : зб. наук. пр. Вип. 4 / Ін-т проблем виховання Нац. акад. пед. наук України, Нац. акад. пед. наук України, Ін-т проблем виховання Нац. акад. пед. наук України, Укр. федерація хортингу ; [ред. рада : Бех І. Д. (голов. ред. ред. ради), Петрочко Ж. В., Арзютоа Г. М. [та ін.] ; відп. за вип. З. М. Діхтяренко]. – Київ : Паливода А. В., 2016. – 232 с. – Бібліогр. у кінці ст. – ISSN 2410-5317


ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ХОРТИНГУ. ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ. ВИПУСК 5

Інститут проблем виховання Національної академії педагогічних наук України (Київ). Теорія і методика хортингу : зб. наук. пр. Вип. 5 / Ін-т проблем виховання Нац. акад. пед. наук України, Нац. акад. пед. наук України, Ін-т проблем виховання Нац. акад. пед. наук України, Укр. федерація хортингу ; [ред. рада : Бех І. Д. (голов. ред. ред. ради), Петрочко Ж. В., Арзютоа Г. М. [та ін.] ; відп. за вип. З. М. Діхтяренко]. – Київ : Паливода А. В., 2016. – 192 с. – Бібліогр. у кінці ст. – ISSN 2410-5317


ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ХОРТИНГУ. ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ. ВИПУСК 6

Інститут проблем виховання Національної академії педагогічних наук України (Київ). Теорія і методика хортингу : зб. наук. пр. Вип. 6 / Ін-т проблем виховання Нац. акад. пед. наук України, Нац. акад. пед. наук України, Ін-т проблем виховання Нац. акад. пед. наук України, Укр. федерація хортингу ; [ред. рада : Бех І. Д. (голов. ред. ред. ради), Петрочко Ж. В., Арзютоа Г. М. [та ін.] ; відп. за вип. З. М. Діхтяренко]. – Київ : Паливода А. В., 2016. – 232 с. – Бібліогр. у кінці ст. – ISSN 2410-5317

ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ХОРТИНГУ. ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ. ВИПУСК 7

Інститут проблем виховання Національної академії педагогічних наук України (Київ). Теорія і методика хортингу : зб. наук. пр. Вип. 7 / Ін-т проблем виховання Нац. акад. пед. наук України, Нац. акад. пед. наук України, Ін-т проблем виховання Нац. акад. пед. наук України, Укр. федерація хортингу ; [ред. рада : Бех І. Д. (голов. ред. ред. ради), Петрочко Ж. В., Арзютоа Г. М. [та ін.] ; відп. за вип. З. М. Діхтяренко]. – Київ : Паливода А. В., 2017. – 157 с. – Бібліогр. у кінці ст. – ISSN 2410-5317

  

 Статті, публікації, відгуки про збірник наукових праць "ТМХ"
Бердянський державний педагогічний університет
Навчально-виховний комплекс № 24: працюємо для Вас
Інститут розвитку дитини Національного педагогічного університету ім М.П. Драгоманова