ЗАЯВКА до Міністерства освіти і науки України на проведення дослідно–експериментальної роботи за темою “Стратегія Патріот: Хортинг – мистецтво перемоги” на базі загальноосвітніх навчальних закладів України

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки України

_____________ 2014 р. №_______

 

ЗАЯВКА

на проведення дослідно–експериментальної роботи за темою “Стратегія Патріот: Хортинг мистецтво перемоги” на базі загальноосвітніх навчальних закладів України

 

Актуальність дослідження

У цей складний  для нашого суспільства час, коли у різних частинах країни існують прояви сепаратизму, військової агресії проти України, конче потрібне зміцнення обороноздатності держави, яку можна побудувати через: національно-патріотичне виховання учнівської молоді на загальнодержавному рівні. На підйомі патріотичного духу суспільства, у час коли кожен українець прокинувся після довгого сну та став на захист своєї вітчизни, актуально буде створити та надати умови для розвитку у державі Національної освітньої стратегії для учнівської молоді “Хортинг-Патріот”.

Пріоритетами цієї стратегії є: патріотичне виховання  змалку, любов до своєї рідної землі та свого народу, залучення дітей та юнацтва до занять фізичною культурою і спортом, спортивний саморозвиток (навички самозахисту, захисту своїх рідних та друзів), орієнтування на місцевості, навички первинної медичної допомоги, моральна стійкість у екстрених ситуаціях, придбання якостей та розуміння понять “дружба”, “колектив” (робота у команді), придбання навичок користування навчальною зброєю та боєприпасами, засобами індивідуального захисту, навички вогневої підготовки, скелелазіння, проходження відповідних ділянок місцевості з перешкодами.

Гра це одна з тих речей, яка завжди викликає у дітей підвищену зацікавленість і на яку в дитини завжди достатньо часу та сил. Тому Національна освітня стратегія “Хортинг-Патріот” повинна мати чітку системну основу своєї діяльності, а саме:

висококваліфікованих тренерів-викладачів, інструкторів з хортингу, які вузьконаправлено займаються розвитком цієї галузі;

щорічний календарний план проведення заходів різного рівня (всеукраїнські, регіональні та обласні, міські та районні, місцеві, шкільні та гурткові ігри), бо лише у змаганнях і боротьбі гартуються справжні захисники своєї Батьківщини та відточується командний братській дух;

єдині правила проведення змагань та всебічна підтримка засобів масової інформації на всіх рівнях, у всіх містах та регіонах країні;

гарне забезпечення та укомплектованість спеціалізованим інвентарем, необхідним для проведення занять та заходів, а саме: спортивний інвентар, гімнастичні мати, борцівські килими, линви, боксерські мішки, спортивні манекени, навчальна зброя, муляжі боєприпасів, засоби індивідуального захисту, медичні аптечки тощо.

         Дуже важливо щоб формування патріотичного мислення в учнів починалося ще під час навчання у дитячому садочку (старший дошкільний вік при підготовці до школи). При запровадженні Національної освітньої стратегії стратегії “Хортинг-Патріот” для учнівської молоді, учням необхідно надати знання на такому рівні, щоб вони згодом у разі необхідності ставали в ряди захисників своєї Батьківщини, бо з дитинства вони придбали якості мужньої, сильної, принципової людини, яка вміє постояти за себе і не боїться будь-яких перешкод; засобами стратегії придбала лідерські якості і своїм власним прикладом може переконувати людей, які її оточують. Підготовка фізично сильних, морально стійких та патріотично налаштованих громадян з раннього віку є стратегічною метою у розвитку нашої держави, особливо сьогодні, коли в нас немає іншого шляху ніж ставати ще сильнішими.

            Метою дослідження є розроблення і теоретичне обґрунтування Національної освітньої стратегії “Хортинг-Патріот”, системи підготовки майбутніх захисників Вітчизни, починаючи з дошкільної освіти, за участю провідних спеціалістів у вихованні та спорті.

         Об’єкт дослідження: загальний та виховний процес Національної освітньої стратегії “Хортинг-Патріот” починаючи з дошкільної освіти за участю провідних спеціалістів у вихованні та спорті.

Предмет дослідження: система підготовки майбутніх захисників Вітчизни починаючи з дошкільної освіти за участю провідних спеціалістів у вихованні та спорті.

Гіпотеза полягає в тому, що впровадження в навчально-виховний процес дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів змагально-виховної системи у процесі Національної освітньої стратегії “Хортинг-Патріот” за участю провідних спеціалістів у вихованні та спорті, у тому числі висококваліфікованого педагогічного складу Української федерації хортингу, Майстрів спорту України, Майстрів спорту України міжнародного класу, Заслужених тренерів України сприятиме формуванню нового рівня освіти і підвищенню її якості, підвищенню рівня фізичного здоров’я та патріотичного духу кожного учня й вихованця, професійній підготовці громадянина України до захисту Вітчизни, а також до самореалізації в професійній і соціальній сфері.

На основі визначеної мети розробити і обґрунтувати наступні завдання:

– створити психологічний портрет сучасного захисника Вітчизни;

– проаналізувати існуючи програми фізичної та психологічної підготовки для учнів загальноосвітніх навчальних закладів;

– розробити та впровадити систему підготовки майбутніх захисників Вітчизни починаючи з дошкільної освіти за участю провідних спеціалістів у вихованні та спорті;

– розробити систему роботи з обдарованими учнями, яка сприятиме формуванню в них ключових компетентностей успішного військовослужбовця, офіцера Збройних Сил України та силових структур держави;

– створити умови для всебічного розвитку компетентностей із захисту Вітчизни в учнів загальноосвітніх навчальних закладів, як предметних, так і проектно-технологічних, соціальних, комунікативних, як найважливіших для подальшої успішної самореалізації у військових частинах, підрозділах спеціального призначення, спортивних і виховних клубах, освітніх закладах України тощо;

– розробити та апробувати  нову програму з програмування в мережі Інтернет Національної освітньої стратегії “Хортинг-Патріот” для учнів дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних начальних закладів з урахуванням вимог психологічного дослідження та вікових особливостей;

– сприяти підвищенню кваліфікаційного рівню вчителів та підготовці власних педагогічних розробок з використанням сучасних програм з фізичної та психологічної підготовки, комп’ютерних технологій, засобів рекламування здорового способу життя тощо.

 

Нормативно-правовою та теоретико-методологічною основою дослідно-експериментальної роботи є:

Закони України «Про основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки», «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про захист персональних даних»; Національна доктрина розвитку освіти; Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти, затверджений  постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1392; Програма співпраці між Міністерством освіти і науки України та Національною академією педагогічних наук України; Календарний план спортивних заходів Української федерації хортингу, затверджений Міністерством молоді та спорту України.

 

Основні ідеї дослідження

Сучасна система підготовки молодої людини до служби у Збройних Силах України та захисту Вітчизни у системі вітчизняної вищої та середньої освіти не надає необхідних знань та компетенцій своїм суб’єктам. Випускники вищих навчальних закладів мають недостатній рівень фізичної та морально-вольової підготовки для успішного працевлаштування у силові структури. В той же час військова галузь в Україні останнім часом демонструє високі темпи росту та потребує висококваліфіковані кадри.

Історичний досвід показує, що в української нації є приклади високих досягнень у спорті (зокрема у його силових видах), українці генетично налаштовані на захист своєї рідної землі, і це видно з історичних матеріалів. Цей факт також підтверджують і керівники сучасних спортивних та військово-прикладних федерацій України, стверджуючи що вітчизняні спеціалісти є одними із найбільш компетентних та навіть затребуваних у інших країнах світу.

Маючи високий природній потенціал а також великий попит на підготовку працівників силових структур та відомств, українська освіта в цілому абсолютно не задовольняє його. Таким чином основною ідеєю дослідно-експериментальної роботи є необхідність реформування сучасної системи освіти на таку, яка б відповідала потребам часу та задовольняла ринок, підтримуючі бойові, оздоровчі й культурні традиції нашого народу. Це основоположне твердження включає у себе ряд супутніх ідей, зокрема:

необхідність довести можливість якісної підготовки майбутнього професійного захисника Вітчизни та кваліфікованого службовця силових органів держави у рамках дошкільної, загальної середньої та вищої освіти без збитків для якості загальної освіти;

проаналізувати дослідно-експериментальним шляхом можливість масштабування нової державної освітньої програми на загальнодержавний рівень;

визначити можливість та доцільність зміни вектору профілізації шкіл у рамках загальнодержавної програми розвитку військово-прикладного хортингу та його оздоровчої системи в Україні як складової національного виду спорту нашої держави;

дослідити вплив якості дошкільної, загальної середньої та вищої освіти на розвиток даної галузі в Україні.

Таким чином, дане дослідження включає у собі ряд важливих ідей, які утворюють органічний синтез, доповнюючи і уточнюючи одна одну.

Отже, експеримент ґрунтується на основних положеннях системного підходу як методологічного способу пізнання педагогічних систем і процесів; положеннях психолого-педагогічної науки в галузі використання систем фізичної та психологічної підготовки захисника Вітчизни, у тому числі засобами інформаційно-комп’ютерних технологій у навчально-виховному процесі дошкільного, загальноосвітнього та вищого навчального закладу, компетентного підходу та загальнонаукових методах дослідження.

Теоретичні методи: для аналізу наукової літератури було застосовано проблемно-цільовий метод та метод системно-структурного аналізу, які дали змогу показати розвиток педагогічної думки з досліджуваної проблеми; метод педагогічного моделювання було використано при розробці і побудові моделей  орієнтованого навчального середовища; за допомогою системно-узагальнюючого методу було зроблено висновки за результатами дослідження; методи аналізу і синтезу, абстрагування, ідеалізації, формалізації та узагальнення застосовано для формулювання і систематизації висновків, розробки методичних основ і визначення шляхів подальших досліджень поставленої проблеми.

При проведенні дослідження було використано такі емпіричні методи: діагностичні (анкетування, опитування, інтерв'ю, бесіда), обсерваційні (спостереження, самоспостереження), математична й статистична обробка отриманих даних, у т.ч. кваліметричні обчислення для об’єктивізації та забезпечення вірогідності результатів дослідження; експериментальні (констатувальний і формувальний експерименти).

Основний метод дослідження – комплексний педагогічний експеримент.

 

База дослідно-експериментальної роботи

У дослідно-експериментальній роботі передбачається участь навчальних закладів згідно з додатком, на підставі листа клопотання Департаменту освіти і науки, молоді та спорту Київської міської ради (Київської міської державної адміністрацій).

У процесі проведення експерименту до участі у ньому можуть долучатися дошкільні, загальноосвітні, позашкільні, професійно-технічні та вищі навчальні заклади, які працюють над вирішенням аналогічних завдань, а також окремі спортивні клуби, секції та гуртки (за згодою), що забезпечить широке розгалуження сфери даної дослідно-експериментальної роботи.

Вірогідність результатів дослідження забезпечуватиметься коректним використанням методик і технологій за погодженням із науковим керівником та науковими консультантами експерименту, якісною обробкою експериментальних даних.

Наукова новизна і теоретичне значення дослідження полягатимуть:

в обґрунтуванні і розробці моделі системи вертикально-інтегрованої підготовки майбутніх захисників Вітчизни, спеціалістів для силових структур держави, починаючи з дошкільної освіти за участю провідних спеціалістів у вихованні та спорті.

Практична значущість дослідження полягає у:

– впровадженні системи підготовки майбутніх захисників Вітчизни, спеціалістів для силових структур держави, починаючи з дошкільної освіти за участю провідних спеціалістів у вихованні та спорті;

– визначенні організаційних, психолого-педагогічних, методичних та нормативно-правових умов використання розробленої системи;

– розробці навчальних програм, науково-методичних рекомендацій для підготовки майбутніх захисників Вітчизни, спеціалістів для силових структур держави, починаючи з дошкільної освіти за участю провідних спеціалістів у вихованні та спорті.

 

Організаційно-кадрове забезпечення дослідно-експериментальної роботи

Науковий керівник: Пушкарьова Тамара Олексіївна, кандидат педагогічних наук, професор, заступник директора Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України.

Автор Проекту: Єрьоменко Едуард Анатолійович, президент Міжнародної федерації хортингу, Майстер спорту України міжнародного класу, Заслужений тренер України, учасник війни у Республіці Афганістан.

Наукові консультанти:

Бех Іван Дмитрович, директор Інституту проблем виховання Національної академії педагогічних наук України, дійсний член (академік) НАПН України, доктор психологічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України;

Оржеховська Валентина Михайлівна, доктор педагогічних наук, професор лабораторії превентивного виховання Інституту проблем виховання Національної академії педагогічних наук України, завідувач кафедрою ЮНЕСКО "Превентивна освіта і соціальна політика", Заслужений працівник науки і техніки України;

Івашковський Віталій Володимирович, завідувач лабораторії фізичного розвитку Інституту проблем виховання НАПН України, кандидат педагогічних наук, доктор філософії, відмінник освіти України;

Консультанти:

Дятленко Сергій Миколайович, заступник директора департаменту загальної середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти і науки України;

Косик Вікторія Миколаївна, начальник відділення стратегії розвитку освіти Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України;

Деревянко Вікторія Василівна, начальник відділу змісту освіти основ здоров’я, фізичної культури та захисту Вітчизни Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України;

Гущина Наталія Іванівна, начальник відділу інноваційних і інформаційних технологій відділення стратегії розвитку освіти Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України;

Коломоєць Галина Анатоліївна, координатор Національної освітньої стратегії для учнівської молоді “Хортинг-Патріот”, науковий співробітник відділу інноваційних і інформаційних технологій відділення стратегії розвитку освіти Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України, Майстер спорту України з хортингу;

Коршунова Ольга Вікторівна, методист вищої категорії відділу інноваційних і інформаційних технологій відділення стратегії розвитку освіти Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України;

Лещик Надія Всеволодівна, методист вищої категорії відділу менеджменту освіти відділення стратегії розвитку освіти Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України;

Саражинська Наталія Анатоліївна, методист вищої категорії відділу інноваційних і інформаційних технологій відділення стратегії розвитку освіти Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України;

Доля Сергій Олексійович, співробітник департаменту Міністерства оборони України, підполковник повітрянодесантних військ, учасник війни у Республіці Афганістан;

Шевчук Володимир Степанович, перший заступник голови Міжнародної асоціації випускників Київського Національного університету ім. Тараса Шевченка, голова навчально-спортивного відділу Української федерації хортингу, Майстер спорту України з хортингу, діючий тренер з хортингу в м. Бровари Київської області;

Карпук Андрій Миколайович, директор Української федерації хортингу, Майстер спорту України з хортингу, діючий тренер з хортингу в м. Києві;

Припута Іван Петрович, методист координаційного Центру фізичної культури та спорту Головного управління освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);

Жгут Анатолій Анатолійович, перший заступник Союзу ветеранів війни і Збройних Сил України, учасник війни у Республіці Афганістан, діючий тренер з хортингу в м. Фастові Київської області;

Карасевич Сергій Анатолійович, віце-президент Української федерації хортингу по київському регіону України, Майстер спорту України з хортингу, діючий тренер з хортингу в м. Києві;

Кукушкін Костянтин Миколайович, головний спеціаліст Державної служби ветеранів та інвалідів війни і учасників АТО, голова колегії військово-спортивного хортингу Української федерації хортингу, учасник війни у Республіці Афганістан;

Шелест Володимир Миколайович, перший заступник голови Всесвітнього українського земляцтва, кандидат у майстри спорту з хортингу;

Малинський Ігор Йосипович, завідувач кафедри фізичного виховання Національного університету податкової служби України, Голова асоціації студентського хортингу України, Заслужений тренер України, Заслужений діяч фізичної культури та спорту України, Майстер спорту України з хортингу.

 

Терміни проведення дослідно-експериментальної роботи:

вересень 2014 року – червень 2018 року.

 

Етапи проведення дослідно-експериментальної роботи

Підготовчий етап дослідження (вересень 2014 р. – січень 2015 р.):

– науково-теоретичне забезпечення змісту педагогічного експерименту (консультації, семінари, майстер-класи, тренінги, відкриті заняття);

– аналіз вітчизняної і зарубіжної теорії і практики використання системи підготовки захисника Вітчизни, у тому числі засобами сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі навчального закладу;

– вивчення тенденцій сучасної спортивно-прикладної галузі; дослідження типового портрету захисника Вітчизни, визначення якостей, які повинен мати захисник Вітчизни майбутнього;

– обґрунтування і розробка системи підготовки майбутніх захисників Вітчизни починаючи з дошкільної освіти за участю провідних спеціалістів у вихованні та спорті;

– підготовка учнів і педагогів навчальних закладів;

– розробка умов забезпечення експерименту: нормативно – правового (прийняття відповідних рішень педагогічною радою, конференцією навчальних закладів, розробка програми науково-дослідної та експериментальної роботи, підготовка науково-теоретичного обґрунтування проблеми дослідження), організаційного (налагодження обладнання, розробка системи технічної підтримки), методичного (розробка і впровадження програмно-апаратних рішень для викладання різних навчальних предметів), кадрового (формування складу учасників експерименту, створення і ведення банку даних про основні складові експерименту, добір і початкова підготовка кадрів, визначення та уточнення функціональних обов’язків педагогічного колективу в системі вирішення завдань експерименту).

Етап реалізації дослідження (січень 2015 р. – травень 2017 р. ):

– апробація системи підготовки майбутніх захисників Вітчизни починаючи з дошкільної освіти за участю провідних спеціалістів у вихованні та спорті;

– організація та проведення конкурсів, семінарів для вихованців, учнів та вчителів, що беруть участь у дослідженні;

– визначення критеріїв результативності навчально-виховного процесу дошкільного, загальноосвітнього та вищого навчального закладу в умовах застосування сучасних систем підготовки захисників Вітчизни;

– підготовка анкет для визначення якості забезпечення експерименту за основними критеріями результативності використання сучасних методик підготовки захисників Вітчизни у навчально-виховному процесі;

– проведення анкетування учасників експерименту і обговорення їх результатів.

Узагальнювальний етап дослідження (червень 2017 р. – червень 2018 р.):

– розробка методики аналізу результатів дослідно-експериментальної роботи;

– розробка науково-методичних рекомендацій з підготовки захисників Вітчизни для учнів і вчителів;

– підготовка рукописів публіцистичних та науково-методичних статей щодо роз’яснення основних завдань, ідей експерименту;

– кількісний та якісний аналіз оцінювання результатів експерименту на основі вироблених теоретико-методологічних критеріїв та впровадження методів і методик, що розвивають вихованців, учнів і студентів.

 

Очікувані результати та форми їх подання

№ п/п

Очікуваний результат

Документ

1

Створення типового  портрету захисника Вітчизни високого кваліфікаційного рівня (психологічна, соціальна та професійна складові)

Перелік навичок, умінь, компетенцій та психологічного портрету захисника Вітчизни

2

Розробка системи підготовки майбутніх захисників Вітчизни починаючи з дошкільної освіти за участю провідних спеціалістів у вихованні та спорті

Опис системи

3

Розробка методичних рекомендацій щодо використання експериментальних засобів та методів, а також дидактичних і навчально-методичних матеріалів системи підготовки

Методичні рекомендації

4

Апробація педагогічних підходів до впровадження системи підготовки майбутніх захисників Вітчизни починаючи з дошкільної освіти за участю провідних спеціалістів у вихованні та спорті

Проміжний звіт

5

Обговорення проблем ефективного впровадження системи та моделі підготовки майбутніх захисників Вітчизни починаючи з дошкільної освіти за участю провідних спеціалістів у вихованні та спорті, дидактичних і навчально-методичних матеріалів у навчально-виховному процесі (засідання науково-методичних рад, проведення науково-практичних конференцій і семінарів, спортивних і виховних заходів, робота проблемних і творчих груп, лабораторій тощо)

Матеріали засідань, конференцій, семінарів тощо

 

Пропозиції щодо змісту і термінів здійснення контролю за ходом дослідно-експериментальної роботи:

25.02.2015 р. – проміжний звіт (аналітична інформація, матеріали робочих нарад і практичних семінарів з батьками учнів і вчителями школи).

30.05.2017 р. – проміжний звіт (аналітична інформація, матеріали науково-практичних семінарів для керівників експериментальних шкіл).

30.06.2018 р. – заключний звіт (результати експерименту, висвітлені у педагогічній пресі, рукопис науково-методичних рекомендацій).

 

Організаційне, науково-методичне, кадрове, матеріально-технічне, фінансове забезпечення дослідно-експериментальної роботи

Організаційне, науково-методичне, діагностичне та матеріально-технічне забезпечення здійснюється відповідно до Програми реалізації дослідно-експериментальної роботи за темою: “Стратегія Патріот: Хортинг мистецтво перемоги” на базі дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних, професійно-технічних та вищих навчальних закладів України. Реалізація експерименту не потребує додаткового фінансування з державного бюджету. Для виконання завдань дослідження може залучатися міжнародна технічна та фінансова допомога.

 

Науковий керівник,

кандидат педагогічних наук,

професор, заступник директора

Інституту інноваційних технологій

і змісту освіти Міністерства освіти

і науки України                                                                             Т. О. Пушкарьова