Навчальна, методична і публіцистична література хортингу

Контакти для придбання книг:
Директор Української Федерації Хортингу
Карпук Андрій Миколайович
Тел: +38-068-315-21-37 моб., +38-099-045-34-52 моб., +38-063-259-95-08 моб.
E-mail: horting.centr@gmail.com

Івашковський В.В. Монографія «Психологічна фізіологія хортингіста та її становлення» - Завантажити PDF
Автор: Івашковський Віталій Володимирович, Старший науковий співробітник лабораторії фізичного розвитку Інституту проблем виховання НАПН України, кандидат педагогічних наук, доктор філософії, відмінник освіти України.

Проблему, яку розглядає у своїй монографії В.В. Івашковський, а саме: саморозвиток психологічної фізіології молодого організму, саморегуляція та вміння вести облік індивідуальних особливостей вищої нервової діяльності на заняттях хортингом, без сумніву, можна назвати глобальною. На сьогодні проблемою самовдосконалення, саморозвитку, удосконаленням здатності до захисту волі, цілісності та незалежності народу й держави переймаються всі верстви українського народу.  Не залишається осторонь цієї проблеми й Всесвітня Федерація Хортингу, яка в основу створення та розвитку національного виду спорту «Хортинг» поклала специфічну козацьку систему підготовки, виховання характеру, вдосконалення майстерності та надбання змагального духу українських козаків. Пізнання сучасниками, зокрема тренерами та учнівською молоддю, козацької психофізичної культури стимулюватиме піднесення самопізнання, самонавчання, самовиховання і самовдосконалення особистості, що є однією з найважливіших проблем сучасної національної системи виховання.
Монографія розрахована на студентів, школярів, тренерів, тобто усіх тих, хто усвідомлює непересічну важливість використаної для дослідження теми.

 

 
Автор: Єрьоменко Е. А., президент Всесвітньої федерації хортингу, аспірант лабораторії фізичного розвитку Інституту проблем виховання Національної академії педагогічних наук України, заслужений тренер України, майстер спорту України міжнародного класу.
Методичний посібник "Хортинг – національний вид спорту України" містить практичний матеріал до навчальної програми з хортингу для позашкільних навчальних закладів, рекомендації щодо проведення занять з вихованцями віком від 5 до 21 року, опис загальнорозвивальних, спеціальних вправ, ігор, елементів базової техніки, імітаційних вправ, тактичної підготовки, інструкторської та суддівської практики, а також аспекти виховної роботи на культурних, оздоровчих і бойових традиціях українського народу. Посібник адресується вчителям фізичної культури та викладачам фізичного виховання, керівникам спортивних секцій і гуртків, тренерам-викладачам дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних, позашкільних, вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації, дитячо-юнацьких спортивних шкіл, клубів фізкультурно-оздоровчого, військово-спортивного та патріотичного напряму, дитячих та юнацьких творчих об’єднань.

 

  НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ГУРТКОВОЇ (СЕКЦІЙНОЇ) РОБОТИ "ХОРТИНГ" ДЛЯ УЧНІВ 1-11 КЛАСІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ - докладніше

Навчальну програму гурткової (секційної) роботи "ХОРТИНГ" для учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів підготував Е.А.Єрьоменко, Президент Всесвітньої Федерації Хортингу, аспірант лабораторії фізичного розвитку Інституту проблем виховання Національної Aкадемії педагогічних наук України, Заслужений тренер України, майстер спорту України міжнародного класу.

Програма укладена за досвідом роботи викладацьких колективів загальноосвітніх і спеціальних навчально-виховних закладів та працівників органів освіти, обговорена і ухвалена на засіданні комісії з фізичної культури Науково-методичної Ради Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (протокол № 2 від 23.06.2001 року).

Навчальний матеріал поданий у вигляді прийнятної до учнів загальноосвітньої школи, орієнтовної системи кваліфікаційних ступенів українського національного виду спорту хортинг.   Розділи Програми включають в себе фізичну, функціональну, теоретичну, базову технічну і тактичну, психологічну підготовку.

 Анотація на навчальну програму гурткової (секційної) роботи "ХОРТИНГ" для учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів 


 

Майстер спорту України з хортингу Бучак Михайло Михайлович, м. Тячів Закарпатської області


 

Майстер спорту України з хортингу Іваницький Денис Володимирович, м. Дрогобич Львівської області


Майстер спорту України з хортингу Федоров Станіслав Ігорович, м. Київ


Майстер спорту України з хортингу Трібель Олена Олександрівна, м. Київ


Інструктор з хортингу Сергій Галайда, смт. Олександрівка Кіровоградської області