Івашковський Віталій Володимирович. Монографія «Психологічна фізіологія хортингіста та її становлення»

Автор: Івашковський Віталій Володимирович, старший науковий співробітник лабораторії фізичного розвитку Інституту проблем виховання НАПН України, кандидат педагогічних наук, доктор філософії, відмінник освіти України. Проблему, яку розглядає у своїй монографії В.В. Івашковський, а саме: саморозвиток психологічної фізіології молодого організму, саморегуляція та вміння вести облік індивідуальних особливостей вищої нервової діяльності на заняттях хортингом, без сумніву, можна назвати глобальною. На сьогодні проблемою самовдосконалення, саморозвитку, удосконаленням здатності до захисту волі, цілісності та незалежності народу й держави переймаються всі верстви українського народу.  Не залишається осторонь цієї проблеми й Всесвітня Федерація Хортингу, яка в основу створення та розвитку національного виду спорту «Хортинг» поклала специфічну козацьку систему підготовки, виховання характеру, вдосконалення майстерності та надбання змагального духу українських козаків. Пізнання сучасниками, зокрема тренерами та учнівською молоддю, козацької психофізичної культури стимулюватиме піднесення самопізнання, самонавчання, самовиховання і самовдосконалення особистості, що є однією з найважливіших проблем сучасної національної системи виховання.  Монографія розрахована на студентів, школярів, тренерів, тобто усіх тих, хто усвідомлює непересічну важливість використаної для дослідження теми.