УГОДА про співпрацю Інституту проблем виховання Національної академії педагогічних наук України, Навчально-наукового інституту спеціальної фізичної і бойової підготовки та реабілітації Національного університету державної податкової служби України та УФХ

Шановні члени УФХ, партнери, колеги! Повідомляємо Вам про те, що 26 жовтня 2015 року Українська Федерація Хортингу уклала угоду про співробітництво з Інститутом проблем виховання НАПН України в особі директора І. Д. Беха та Навчально-науковим інститутом спеціальної фізичної і бойової підготовки та реабілітації Національного університету державної податкової служби України в особі директора І.Й. Малинського. Предметом спільної діяльності є:
- реалізація державної політики у сфері виховання студентської молоді відповідно до положень Конституції України, Національної доктрини розвитку освіти України в XXI столітті, Національної програми виховання студентської молоді в Україні та інших чинних нормативних документах;
- педагогічний моніторинг ефективності виховних впливів, аналітичне узагальнення отриманих результатів, кращого досвіду навчально-виховної роботи зі студентською молоддю;
- забезпечення наукового і програмно-методичного супроводу діяльності Навчально-наукового інституту спеціальної фізичної і бойової підготовки та реабілітації;
- упровадження інноваційних виховних технологій та науково-методичних матеріалів у практичну діяльність.