Формування навичок здорового способу життя засобами фізкультурно-оздоровчої роботи в НВК (на засадах хортингу) : метод. посіб. / Н. І. Скляр, І. С. Данилюк ; за заг. ред. З. М. Діхтяренко. – К. : Паливода А. В., 2015 . – 304 с.­