ПРАВИЛА ЗМАГАНЬ ФЕДЕРАЦІЇ ПОЛІЦЕЙСЬКОГО ХОРТИНГУ - ЧАСТЬ 1.

Всеукраїнські правила змагань з поліцейського хортингу

Передмова

            Поліцейський хортинг є національним професійно-прикладним спортом, в якому акумульовано бойові традиції українського народу та напрацювання в галузі національного бойового мистецтва «хортинг». Поліцейський хортинг являє собою систему окремих розділів спортивних єдиноборств, притаманних лише цьому виду спорту, що надає йому характеру яскравої індивідуальності та неповторності.

Поліцейський хортинг створений з урахуванням потреб правоохоронної діяльності та є важливою складовою військово-патріотичного виховання молоді і засобом формування готовності людини до поведінки в екстремальних ситуаціях шляхом залучення правоохоронців та інших груп населення до тренувальної та змагальної діяльності. Завданнями поліцейського хортингу є пропаганда здорового способу життя, розвиток фізичних, морально-вольових, інтелектуальних здібностей, технічна, тактична та психологічна підготовка працівників міліції (поліції) та інших правоохоронних органів.

Правила змагань з поліцейського хортингу розроблені на основі досвіду проведення змагань з різних видів єдиноборств, аналізу правоохоронної діяльності та розраховані на спортсменів різного віку і статі. У правилах виписані загальні положення та детально регламентовано проведення змагань з п’яти розділів поліцейського хортингу: техніка самозахисту; поліцейський самозахист; показові виступи без зброї; показові виступи зі зброєю; поліцейська боротьба.

Розділ «Техніка самозахисту» (англійською мовою – Self-defense Technick) - це командні змагання серед спортивних пар, зміст яких полягає у виявленні спортсменів, технічна підготовка яких є найбільш якісною. Техніка має бути позбавленою складних рухів та дозволяти спортсмену поставити агресивну поведінку нападника під контроль. Для участі в змаганнях обираються саме пари тому, що більшість практичних завдань виконуються парними нарядами поліції. Напарники повинні відчувати один одного, працювати як єдине ціле, чому сприяють командні виступи на змаганнях з поліцейського хортингу.

В розділі  «Поліцейський самозахист» (англійською мовою – Police Self-Defense), оцінюється ефективність реагування на раптовий напад. Спортсмен, дії якого оцінюється не знає, яким саме чином буде здійснено на нього напад (завдання відомо лише особі, яка буде такий напад імітувати). Перед початком нападу спортсмени стоять спиною один до одного на визначеній відстані і повертаються один до одного обличчям за командою рефері «прийом». Звісно, якість техніки самозахисту буде нижчою, ніж при демонстрації відбиття заздалегідь обговореного нападу, але такі дії є більш реалістичними.

На відміну від розділу «Техніка самозахисту», де перемога здобувається простими та практичними рухами, в розділі «Показові виступи без зброї» (англійською мовою – Self-defense Demonstration) найбільш високі оцінки отримують спортсмени, які демонструють амплітудні технічні дії самозахисту. Цей розділ є найбільш сприятливим для занять наймолодших вікових груп. Подальше спортивне вдосконалення спортсменів може йти у двох напрямках: перший - подальше ускладнення техніки і виступ в даному розділі, або навпаки, спрощення – і виступи в перших двох розділах. Окрім того, можна, застосовуючи спеціальні засоби і зброю, освоювати розділ «Показові виступи зі зброєю».

В розділі «Показові виступи зі зброєю» (англійською мовою - Weapons), перемога присуджується за майстерне володіння спеціальними засобами, макетами зброї, а саме: палицею, тонфою, пістолетом, помповою рушницею (без виконання пострілів).

Розділ «Поліцейська боротьба» (англійською мовою – Police Wrestling) створений в результаті аналізу різноманітних видів спортивних єдиноборств та бойових мистецтв. Основою поліцейської боротьби є техніка хортингу, збагачена модифікованими елементами різних видів бойових мистецтв та спортивних єдиноборств: боротьби самбо, бойового самбо, дзюдо, джиу-джитсу, рукопашного бою, бойового спасу, кікбоксінгу тощо. В першу чергу це кидкова техніка, техніка затримання та конвоювання, удари руками та ногами. Специфікою цього розділу є те, що чиста перемога присуджується не лише за вдало проведені удари, кидки, больові прийоми. Її здобуде також спортсмен, який підняв опонента з партеру у стійку, утримуючи його в контрольованому положенні (положенні конвоювання).

Розділ 1. Основні принципи організації та проведення змагань з поліцейського хортингу

Стаття 1. Загальні положення

1. 1. "Всеукраїнські Правила змагань з поліцейського хортингу" (далі за текстом – Правила) є єдиними чинними на території України правилами змагань з поліцейського хортингу.

1. 2. Правила є основним нормативним документом, що регламентує порядок організації, проведення та підведення підсумків змагань з поліцейського хортингу, визначає систему, порядок та умови змагальної діяльності, систему суддівства змагань. Правила є основними  для змагань серед учасників усіх вікових груп як чоловічої, так і жіночої статі, визначають як загальні підходи до підготовки та проведення змагань з поліцейського хортингу, так і враховують специфіку змагань по окремих розділах даного виду спорту.

1.3. Зміни до Правил повинні бути затверджені Радою Федерації поліцейського хортингу України.

1.4. Невід'ємною частиною Правил є Додатки до них.

Стаття 2. Розділи поліцейського хортингу

2.1. Всеукраїнські змагання з хортингу проводяться в п’яти розділах: техніка самозахисту; поліцейський самозахист; показові виступи без зброї; показові виступи зі зброєю; поліцейська боротьба.

2.2. Змагання з інших розділів поліцейського хортингу проводяться лише після визнання таких розділів Міжнародною федерацією поліцейського хортингу та прийняття відповідного рішення Федерацією поліцейського хортингу України.

2.3. Спортсмен може виступати на одному змаганні в усіх розділах поліцейського хортингу.

Стаття 3. Мета проведення змагань

3.1. Метою проведення змагань є:

- визначення сильніших спортсменів в тій чи іншій ваговій та віковій категорії в окремих розділах поліцейського хортингу;

- виконання спортивних нормативів відповідно до Єдиної спортивної класифікації;

- залучення громадян до занять фізичною культурою і спортом;

- пропаганда здорового образу життя.

Стаття 4. Види змагань

4.1. Змагання можуть бути особистими, командними та особисто-командними.

4.2. Характер змагань в кожному конкретному випадку визначається Положенням про змагання (Додаток № 1).

4.3. В особистих змаганнях визначаються тількі особисті результати і місця учасників у відповідному розділі в своїй ваговій категорії.

4.4. В командних змаганнях команди зустрічаються між собою і за результатами цих зустрічей визначаються місця команд.

4.5. В особисто-командних змаганнях визначаються особисті місця учасників, а місце команди визначаються в залежності від суми особистих результатів згідно з Положенням про змагання.

Стаття 5. Організація змагань

5.1. Змагання з хортингу проводяться за чинними Правилами.

5.2. Для якісної підготовки і проведення на високому рівні змагань формується Оргкомітет, до складу якого входять представники зацікавлених організацій. В усіх випадках для підготовки та проведення змагань:

 - визначається місце проведення змагань;

 - отримується дозвіл на проведення змагань у відповідних організаціях, у т.ч. в організаціях, на території яких вони проводяться;

 - розробляється в установленому порядку і розсилається учасникам Положення про змагання;

 - затверджується Головна Суддівська колегія змагань;

 - здійснюються заходи по матеріально-технічному, транспортному, господарському, санітарно-гігієнічному та медичному забезпеченню змагань;

 - здійснюється фінансування змагань в установленому порядку;

 - вирішуються питання безпеки проведення змагань й охорони природи;

 - вирішуються інші питання щодо проведення змагань.

 Оргкомітет затверджує в установленому порядку план підготовки та проведення змагань та здійснює заходи, спрямовані на його виконання, у тому числі щодо:

 -  підготовки й облаштування хортів (змагальних майданчиків), місць зберігання інвентарю, розташування транспортних засобів;

 -  розміщення, харчування і медичного обслуговування учасників і суддів;

 -  інформаційного забезпечення змагань, пропаганди поліцейського хортингу як виду спорту, поширення відомостей про змагання у засобах масової інформації.

5.3. При відсутності Оргкомітету його обов'язки покладаються на організацію, що проводить змагання.

Стаття 6. Положення про змагання

         6.1. Положення про змагання не повинно суперечити даним Правилам. У противному разі, суддівська колегія повинна керуватися Правилами.

         6.2. Положення про змагання повинно бути разослано не пізніше ніж за один місяць до їхнього початку.

         6.3. Положення про змагання містить такі розділи:

а) мета та завдання;

б) термін та місце проведення;

в) керівництво змагань;

г) учасники змагань;

д) програма змагань;

е) спортивна форма та екіпіровка учасників;

ж) фінансові умови проведення змагань;

з) нагородження спортсменів;

і) заявки.

         6. 4. Зміни і доповнення у Положення має право вносити тільки організація, яка затвердила його, і не пізніше ніж до початку зважування на даних змаганнях.

Стаття 7. Заявки на участь у змаганнях

         7.1. Попередні іменні заявки на участь у змаганнях подаються в організацію, яка проводить змагання в термін, який вказано в Положенні, але не пізніше ніж за місяць до початку змагань. Після цього внесення до заявки змін у будь-якій формі (доповнення, виправлення, тощо) не припускається.

7.2. Заявка підписується керівником організації, яка направляє команду на змагання і завіряється печаткою.

         7.3. Після терміну закінчення прийому заявок зміни в будь-якій формі (доповнення, заміна спортсменів, тощо) не дозволяється.

         7.4. У заявці напроти прізвища кожного спортсмена повинні бути віза лікаря про допуск до змагань, його підпис та дата.

7.5. Зазначається та завіряється підписом та печаткою лікаря загальна кількість допущених до змагань спортсменів команди.

Розділ 2. Місце проведення змагань

Стаття 8. Змагальний майданчик у змаганнях з поліцейського хортингу - "Хорт"

         8.1. Місце проведення змагань з поліцейського хортингу має назву "Хорт" і є геометрично правильним квадратним майданчиком розміром 8 х 8 метрів із обов'язковою зоною по краях не менше 1 (одного) метра. Загальна мінімальна зона проведення двобоїв серед дорослих складає 10 х 10 метрів (100 (сто) квадратних метрів).

         8.2. Змагальний майданчик повинен бути вкритий м'яким покриттям, килимом для боротьби або матами, накритими чохлом. Товщина покриття повинна бути не менш 2 (двох) сантиметрів.  

         8.3. На змагальному хорті на відстані 2 (двох) метрів від його центру із сторони столу Арбітру, може бути нанесена лінія вихідної позиції Рефері довжиною 0,5 (половина) метра, шириною 3-5 (три-п'ять) сантиметрів білого кольору. Рефері обернений обличчям до глядацьких трибун та Бокових суддів, спиною до столу Арбітру.

         8.4. Межі змагального майданчика позначаються лініями білого кольору шириною не менше 5 (п'яти) сантиметрів, можливе викладення змагального майданчика одним кольором, а зони безпеки -  іншим, контрастним кольором.

         8.5. Ширина зони безпеки повинна бути не менш 1 (одного) метра з усіх боків, а при розташуванні змагального майданчика на подіумі — не менш 2 (двох) метрів.

         8.6. За зоною безпеки повинна бути викладена м'яка коврова доріжка або м'які гимнастичні мати не менше 1 (одного) метра завширшки, і не більше товщини хорту для запобізання отримання спортсменами травм при випадковому падінні за зоною безпеки.

8.7. Місця розташування глядачів, суддівські столи, ваги й інший інвентар розташовуються не менш ніж за 3 (три) метри від зовнішнього краю зони безпеки.

8.8. При проведенні змагань на декількох майданчиках одночасно між зовнішніми краями зон безпеки повинна бути відстань не менш 3 (трьох) метрів.

8.9. Змагання з поліцейського хортингу в розділах «техніка самозахисту»; «поліцейський самозахист»; «показові виступи без зброї»; «показові виступи зі зброєю», якщо в програмах виступів команд-учасників немає падінь, кидків, тощо, дозволяється проводити на твердій поверхні, попередньо позначивши білою стрічкою кордони змагального майданчика, а якщо є м'яке покриття, то на м'якому покритті (хорті). Змагання з поліцейського хортингу в розділі «техніка самозахисту» можуть проводитися на твердій поверхні і в інших випадках, якщо спортсмени, що беруть участь участь мають спортивні розряди та звання не нижчі, ніж «Кандидат в майстри спорту України».

8.10. В окремих випадках змагання з поліцейського хортингу за рішенням оргкомітету змагань можуть проводитися на борцовському килимі або на татамі.

8.11. Помост, на якому проводяться змагання повинен бути висотою не більше (1) одного метра.

8.12. Придатність хорту і обладнання визначаються Головним суддєю, лікарем і представником організації, що проводить змагання.

Стаття 9. Облаштування місця змагань та необхідний інвентар

9.1. Біля хорту має знаходитися необхідна кількість столів та стільців, зокрема:

- стіл та стільці Головного судді і Суддівської колегії;

- стіл та стільці Арбітра та його помічників;

- столи і стільці для хронометристів і Суддів-інформаторів;

- стіл/столи і стільці для лікаря і медперсоналу, мат, кушетка і стілець для надання медичної допомоги.

9.2. Для однієї змагальної площадки необхідні:

- два секундоміри (хронометри, електрохронометри з обладнання для їх зупинки і включення без скидання хвилинних і секундних показників до закінчення поєдинку);

- пристрій для подачі звукового сигналу (гонг, барабан, електричний дзвоник і т.п.);

- синій і жовтий наручні суддівські сигнальні фіксатори однакового розміру (шириною 5 сантиметрів) - мають бути індивідуально у кожного кваліфікованого на дане змагання Бокового судді;

- дві стрічки жовтого кольору у змаганнях вікових груп 8-9, 10-11, 12-13 років (для виступаючого спортсмена «Перший» /якого визивають на змагальний майданчик першим / і спортсмена «Другий», якого визвуть на наступний двобій другим, який готується до виступу, із вже пов'язаною на нього суддею при учасниках, стрічкою);

- ваги механічні або електронні з похибкою не більш 0,1 кілограм;

- по обидві бокові сторони біля діагональних кутів хорту, за межею зони безпеки повинно бути розташовано два стільці для Бокових суддів.

9.3. Для інформування учасників і представників щодо Програми, графіку та хід змагань, встановлюється інформаційний щит. Розміри і конструкція щита, місце його встановлення заздалегідь узгоджується з секретарем змагань.

Стаття 10. Вимоги до місць проведення змагань

            10. 1. Коефіцієнт природного освітлення залу повинний бути не менш ніж 1:6, штучне освітлення повинне бути не менш 100 (сто) люксів. Змагальний майданчик повинен бути освітлений зверху світильниками розсіяного і/чи відбиваючого світла з захисною сіткою.

10. 2. Температура в приміщенні повинна бути від +15 до +25  градусів C, вологість повітря –не нижче 60%.  Вентиляція повинна забезпечувати не менш ніж трикратний обмін повітря в годину.

10.3. При проведенні змагань на відкритому повітрі температура повинна бути від +15 до +25  градусів C. Хорт повинен бути обладнаний таким чином, щоб погодні умови не заважали проведенню змагань. Хорт повинен бути захищений від прямих сонячних променів. Якщо він викладений із матів або окремих листів матів, то ці листи повинні бути щільно скріплені між собою фіксуючою стрічкою, або укріплені іншим чином, щоб учасники двобоїв не травмувалися від нерівностей змагального майданчика.

Розділ 3. Суддівська колегія змагань з поліцейського хортингу

Стаття 11. Принципи роботи суддівської колегії

11.1. Враховуючи, що поведінка членів суддівської колегії значно впливає на успіх проведення змагань, кожен арбітр і суддя повинен:

- бути нейтральним і чесним;

- поводитись з гідністю та рішучістю без метушні та нервозності;

- концентрувати всю свою увагу на змаганні, чітко реагувати жестами та командами на дії спортсменів;

- давати виважену оцінку дій спортсменів, показувати своє рішення без затримки та без огляду на оцінки інших суддів;

- не оцінювати дії, які не було видно з його позиції.

11.2. Арбітр і судді, які обслуговують поєдинок або оцінюють показовий виступ, повинні бути готові дати обґрунтування прийнятих ними рішень, відповідно до Правил.

11.3.  За столом суддівської колегії можуть знаходитися тільки члени Суддівської колегії даних змагань, персонально зазначені головним суддею.

11.4. Членам суддівської колегії забороняється давати вказівки чи підбадьорювати учасників, які змагаються, суддям, які обслуговують поєдинок або оцінюють показовий виступ забороняється розмовляти зі сторонніми особами.  

11.5. Під час поєдинку забороняється змінювати членів суддівської бригади, за винятком випадків, зв'язаних з неможливістю судді виконувати свої обов'язки. Заміна відбувається з дозволу головного судді.     

11.6. Члени суддівської колегії і посадові особи повинні бути одягнені у відповідний офіційний одяг (оговорюється в Положенні про змагання). Суддівство фінальних та титульних поєдинків здійснюється в такому одязі:

- сорочка білого кольору, з коротким або довгим рукавом і нагрудною кишенею з лівої сторони, на якій вишита (пришита) емблема федерації;

- темні брюки;

- краватка-метелик.

12. Прийняття рішень в ситуаціях, що не передбачені дійсними Правилами

12.1. При виникненні ситуацій, не передбачених дійсними Правилами під час проведення поєдинку, рішення приймається заступником головного судді, відповідальним за проведення змагань з відповідного розділу.

12.2. При виникненні ситуацій, не передбачених дійсними Правилами, не пов’язаних з проведення поєдинку, рішення приймає головний суддя змагань.

12.3. Рішення головного судді (заступника головного судді) по ситуаціям не передбачених дійсними правилами не повинні суперечити Правилам змагань Міжнародної федерації поліцейського хортингу.

Стаття 13. Формування та склад суддівської колегії

13.1. Суддівська колегія формується організацією, що проводить змагання, затверджується Оргкомітетом змагань та погоджується з центральним органом виконавчої влади з питань фізичної культури та спорту. Кількісний склад суддівської колегії залежить від статусу змагань, кількості учасників і кількості хортів - змагальних майданчиків. Склад суддівської колегії рекомендується Федерацією поліцейського хортингу України.

         13.2. До складу суддівської колегії змагань з поліцейського хортингу входять:

- головна суддівська колегія: головний суддя, заступник(и) головного судді з кожного розділу; головний секретар і секретарі;  голова мандатної комісії змагання;

- судді: керівник хорту, арбітр, судді (сформовані в бригади 1 + 4), хронометрист(ти), судді при учасниках;

- обслуговуючий персонал: коментатори; головний лікар / лікарі;  комендант змагань;

- спостерігач або інспекторська група змагань.

13.3. Суддями можуть бути особи, яким присвоєно суддівську категорію, мають відповідну ліцензію та допущені лікарем до змагань.

Стаття 14. Посадові особи змагань

При необхідності для якісного проведення змагань оргкомітет призначає наступних посадових осіб:

         - ведучого-коментатора змагань для більш повного висвітлення перебігу подій;

- помічників суддів при учасниках, що оповіщають учасників, які знаходяться в підготовчих залах і роздягальнях, інформують про черговість виступу і номери змагальних майданчиків, забезпечують своєчасність виходу спортсмена на хорт (змагальний майданчик);

- медперсонал, який оперативно забезпечує надання медичної допомоги;   

- помічників коменданта змагань, які відповідають за установку і демонтаж необхідного інвентарю, які при виникненні необхідності забезпечують оперативний телефонний зв'язок, комп'ютерне обслуговування, транспортне, звуко -, світло- і інше забезпечення змагань;

- технічних співробітників по прибиранню хортів та території.

Стаття 15. Головний суддя змагань

            15.1. Головний суддя змагань очолює Суддівську колегію. У разі створення Оргкомітету змагань, головний суддя за посадою є одночасно заступником голови Оргкомітету.

         15.2. Головний суддя несе відповідальність за проведення змагань у відповідності з даними Правилами, Положенням про змагання, звітує перед організацією, яка проводить змагання.

         15.3. Головний суддя зобов'язаний:

- перевіряти стан і готовність місця змагань до початку проведення поєдинків та демонстраційних виступів, інвентарю й устаткування (включаючи перевірку вагів), приміщень для суддів і учасників, документації, яка ведеться на змаганні;

- складати акт прийняття місця проведення змагань (додаток 12)

- призначати суддів для проведення зважування учасників, жеребкування і формувати суддівські бригади;

         - проводити жеребкування учасників;

         - затверджувати графік проведення змагань;

- не допускати до змагань учасників, суддів, представників команд, які не підготовлені і не відповідають вимогам даних Правил і Положенню про змагання.

         - відсторонювати від змагань учасників, тренерів, суддів та інших офіційних осіб, які припустили серйозні порушення дисципліни та норм етики;

- затверджувати дискваліфікацію учасників;

- знімати зі змагань суддів, що допустили грубі помилки при суддівстві;

         - проводити засідання і наради суддівської колегії у всіх випадках, коли це буде потрібно (до початку, по ходу змагань і після їхнього закінчення);

         - після кожного дня змагань проводити загальні наради суддів, представників, тренерів з метою затвердження результатів змагань і окремо з суддями з метою аналізу роботи суддівства;

- проводити наради з медперсоналом, що обслуговує змагання;

- приймати міри щоб виключити, а за необхідністю виправити помилки, припущені суддями;

- при одержанні оскарження або протесту приймати обґрунтоване рішення відповідно до даних Правил і Положення про змагання;

- відповідно до представлення інспекторської групи змагань і особистих спостережень, давати оцінку діям кожного члена Суддівської колегії за п’ятибальною системою;

         - приймати остаточне рішення у випадках, не обговорених даними Правилами і Положенням про змагання, а також при виникненні суперечливих ситуацій;

- не пізніше ніж через 3 (три) дні після закінчення змагань здати звіт, протоколи й інші обов'язкові  документи в організацію, яка проводить змагання (додаток 10).

         15. 4. Головний суддя має право:

- скасувати змагання, якщо місце їхнього проведення, устаткування чи інвентар не відповідають вимогам даних Правил.

- припинити змагання, оголосити перерву, перенести початок змагань на більш пізніший час, при виникненні виключних обставин, зокрема у випадках, коли глядачі своїм поводженням заважають нормальному ходу змагань;

- вносити зміни в програму змагань, якщо в цьому виникла необхідність;

- переміщати суддів по ходу змагань;

- зупинити бій і дати необхідні вказівки судді / суддям на хорті, у випадку явної помилки чи невірно прийнятого рішення;

- затримувати оголошення оцінки технічної дії або результату поєдинку, якщо погляди суддів розбігаються, а також якщо він не згоден з їх рішенням, для додаткового обговорення і винесення кінцевого рішення;

- приймати рішення у всіх випадках, що виникли у ході змагань та не передбачені цими правилами.

         15.5. Виконання розпоряджень головного судді є обов’язковим для учасників, суддів, представників, тренерів.

Стаття 16. Заступники головного судді

16.1. Заступники головного судді:

- разом з головним суддею несуть відповідальність за правильне проведення змагань, а у разі його відсутності виконують його обов’язки.

- за дорученням головного судді аналізують роботу рефері та суддів;

- керують роботою суддів та допоміжним персоналом;

- після закінчення змагань заступники головного судді доповідають головному судді про результати змагань.

16.2. За дорученням головного судді один з його заступників може виконувати його функції.

Стаття 17. Головний секретар

17.1. Головний секретар є заступником головного судді змагань з документального забезпечення змагань.

17.2. Головний секретар зобов’язаний:

- забезпечити змагання необхідною суддівською документацією;

- перевірити правильність заявок;

- забезпечити правильність жеребкування;

- скласти, затвердити у головного судді і довести до відома учасників і представників (тренерів) графік змагань і порядок зустрічей;

- вести протоколи засідань головної суддівської колегії змагань;

- приймати протести та передавати їх в апеляційну комісію і доповідати про них головному судді;

- керувати роботою підлеглих йому секретарів та інших працівників секретаріату;

- забезпечити внесення результатів поєдинків в інформаційні матеріали про хід змагань;

- забезпечити занесення результатів поєдинків і зайняте місце в спортивні паспорти (залікові книжки) учасників;

- забезпечити своєчасне заповнення нагородних дипломів, грамот, почесних дипломів і кваліфікаційних сертифікатів для нагородження переможців, почесних гостей та спонсорів змагання, готувати заздалегідь офіційну процедуру нагородження, перевіряти нагородні комплекти: кубки, медалі, цінні призи тощо;

- підготувати звіт головної суддівської колегії про змагання.

17.3. Головний секретар має право:

- за дозволом головного судді давати необхідну інформацію представникам команд, судді-інформатору та представникам преси.

18. Керівник хорту (змагального майданчику)

18.1. Керівник хорту є керівником суддівської бригади, і особисто звітує перед головним суддею змагання за перебіг подій на хорті (змагальному майданчику), контролює уважність суддів та своєчасне їх реагування на зміни змагальних ситуацій в ході двобою, правильність винесення рішень Арбітром на хорті та Боковими суддями.

18.2. Керівник хорту при суддівстві поєдинку розміщується за суддівським столом. Перед початком виступу предмети, що імітують зброю повинні бути оглянуті керівником хорту. У випадку, якщо такі предмети будуть визнані небезпечними, вони повинні бути замінені на інші.

18.3. Керівник хорту:

- з дозволу головного судді комплектує суддівські бригади на обслуговування поєдинків та демонстраційних виступів;

- викликає на хорт (змагальний майданчик) і представляє учасників поєдинку (спортсменів, які демонструють техніку самозахисту);

- за відсутності коментатора оголошує результати поєдинку (оцінки за виступ);

- дає свою оцінку діям спортсменів і ситуаціям, супроводжує це встановленими жестами (додаток 14) враховуючи думку більшості суддівської бригади, оголошує остаточне рішення;

- у разі необхідності або істотному розходженні поглядів суддівської трійки зупиняти поєдинок і виносити остаточне рішення після додаткового обговорення суперечної ситуації;

- після оголошення спортсмену (спортсменам) другого попередження запрошує до хорту головного суддю для участі у вирішенні питання щодо необхідності оголосити третє попередження.

18.4. Керівник хорту має право зупинити двобій і скликати оперативну нараду суддівської бригади, запросивши до столу керівника хорту Арбітра і бокових суддів.

Стаття 19. Арбітр

19.1. Арбітр зобов'язаний перед початком двобою перевірити костюм учасника, наявність і відповідність стандартам  обов’язкового захисного спорядження спортсменів, відсутність в учасників заборонених предметів і прикрас, присутність і готовність бокових суддів щодо суддівства даного двобою.

19.2. Арбітру забороняється мати на руках та тілі каблучки (окрім кільця обручення), браслети й інші предмети, які можуть послужити причиною травми при зіткненні з учасником.

19.3. Арбітр, знаходячись на хорті і користуючись засобами суддівської сигналізації (свистком, термінами і жестами (додаток 14), керує процесом поєдинку, оцінює технічні дії і положення спортсменів і слідкує за тим, щоб поєдинок проходив у строгій відповідності Правилам.

19.4. Обов’язки арбітра:

а) бере участь у представленні спортсменів;

б) подає команду свистком про початок поєдинку та його поновлення в стійці на середині килиму, після перерв у поєдинку;

в) перериває поєдинок:

- якщо спортсмени опинились в положенні поза килимом;

- якщо при боротьбі лежачі, спортсмени недостатньо активні і не демонструють реальних спроб проведення технічних дій;

- якщо одному із спортсменів потрібна медична допомога, супроводжуючи це жестом «зупинити час»;

- якщо виявлено порушення у спортивній формі учасників змагань;

- якщо спортсмен порушив Правила або проводить заборонений прийом і йому необхідно оголосити зауваження або попередження;

- на вимогу керівника хорту (змагального майданчика);

- за сигналом бокового судді, якщо арбітр вважає це можливим в даний момент;

- якщо арбітру потрібна консультація у випадках, не передбачених Правилами змагань;

г) зупиняє поєдинок достроково:

- за сигналом здачі спортсмена, захопленого на больовий прийом;

- якщо оцінку чистого кидка, виконаного спортсменом, визначають два судді з суддівської бригади;

- якщо у поєдинку визначено перевагу одного зі спортсменів;

- якщо приймаються рішення про зняття спортсмена з поєдинку або його дискваліфікацію;

- якщо один із спортсменів отримав удар, що призвів до нокауту (два нокдауни);

д) за гонгом подає сигнал свистком на закінчення поєдинку;

е) оголошуючи результат поєдинку, бере обох учасників за руки, піднімає руку переможця.

19.4. Якщо  в боротьбі лежачі спортсмен, що захищається, застосовує заборонений прийом, арбітр, не зупиняючи поєдинок, вимагає від спортсмена зупинити проведення забороненого прийому і робить йому попередження. В разі непокори, арбітр зупиняє поєдинок, оголошує спортсмену друге попередження, за рішенням головного судді знімає його з поєдинку.

19.5. Як тільки один з борців почав робити больовий прийом, арбітр повинен гучно оголосити «Рахую час больового!», супроводжуючи це відповідним жестом.

         На проведення больового прийому, починаючи з цього моменту, відводиться 60 секунд. По закінченні цього часу арбітр повинен зупинити поєдинок світком, оголосити «Больовий не рахувати!» і поновити його в стійці на середині килиму.

         Якщо спортсмен, який захищається, вивільняється від больового прийому і контратакує, то відрахування часу больового прийому зупиняється але поєдинок не переривається.

         19.6. При нокдауні необхідно зупинити поєдинок, показати супернику, в який кут хорту він має відійти і почати відлік секунд. Між сигналом свистком і рахунком «один» повинна пройти секунда. Рахунок завжди ведеться до «восьми» навіть якщо спортсмен готовий продовжити поєдинок. Якщо спортсмен не може продовжувати поєдинок, рахунок ведеться до «десяти» і поєдинок вважається таким, що закінчився нокаутом. 

Стаття 20. Боковий суддя

            20.1. Боковий суддя розташовується неподалік від хорту (змагального майданчику). За необхідності він може пересуватися вздовж дальньої кромки хорту, підійти ближче до спортсменів, щоб краще бачити ситуацію поєдинку.

         20.2. Боковий суддя самостійно оцінює дії спортсменів, супроводжує це встановленими жестами (додаток 14).

         20.3. Боковий суддя може пропонувати, щоб спортсмену (спортсменам) оголосили попередження або зняли його (їх) з поєдинку.

         20.4. В усіх випадках, коли на його думку потрібно зупинити поєдинок, боковий суддя робить відповідний жест, привертаючи увагу арбітру до тих чи інших моментів боротьби.

Стаття 21. Суддя - хронометрист

         21.1. Суддя-хронометрист розташовується за столом керівника хорту (змагального майданчику). Він відраховує час поєдинку і больових прийомів у розділі поліцейська боротьба та час виступу спортсмена (спортсменів) в інших розділах. Ударом гонгу подає сигнал про закінчення поєдинку.

         21.2. Суддя-хронометрист фіксує хронометром запізнення виходу на хорт (змагальний майданчик) після першого виклику і оголошує час по закінченню перших і кожних наступних 30 секунд.

         21.3. Під час перерви в поєдинку суддя-хронометрист за свистком арбітра або керівника хорту зупиняє хронометр і вмикає його за свистком арбітра, веде відлік чистого часу поєдинку.

         Якщо поєдинок призупиняється через травми борця, суддя-хронометрист за сигналом арбітру «Зупинити час!» вмикає ще один хронометр і через кожну хвилину оголошує про час, використаний на одержання медичної допомоги.

         21.4. Як тільки арбітр під час поєдинку оголошує «Рахую час больового!», суддя-хронометрист вмикає хронометр і починає вести відрахування часу, оголошуючи час больового прийому через кожні 10 секунд. Після закінчення 60 секунд суддя-хронометрист оголошує «Час больового!».

Стаття 22. Технічний секретар, суддя-інформатор, суддя-коментатор

            22.1. Технічний секретар знаходиться за одним столом з керівником хорту (змагального майданчику) і за ходом поєдинку записує у відповідні графи суддівського протоколу (додаток 6.3,9) оцінки технічних дій і попереджень, що оголошує керівник хорту. За закінченням поєдинку він проставляє суму балів і час поєдинку, передає суддівський протокол керівнику хорту для визначення і оголошення результату поєдинку, після чого записує в протокол цей результат.

         22.2. Оцінки прийомів у черговості їх виконання борцями, заносяться в протокол цифрами 1, 2 або 4. Запис оцінок прийомів в поєдинку повинен вестися таким чином, щоб завжди можна було визначити, яка з оцінок остання. Наприклад, після оцінки кожної технічної дії, крім останньої, ставиться знак «+» (плюс).

         Зауваження помічаються літерою «0». Якщо борцеві зроблено перше (друге) попередження, його супернику, його супернику записується 1 (2).

         Чиста перемога записується знаком «Х» з позначкою «кидок», або «больовий прийом», «нокаут».

         Зняття борця з поєдинку помічається у протоколі знаком «Х» з поясненнями «травма» або «порушення Правил».

         При невиході спортсмена на поєдинок за викликом він знімається зі змагань. Напроти його прізвища, в залежності від причини, записується «н/я» (неявка) або «мед» (знятий лікарем), а його супернику записується результат 4:0, потім 0 хв. 00 сек.

         При достроковому завершенні поєдинку в протоколі фіксується його чистий час. Зліва від прізвища борця записується час, витрачений на надання йому медичної допомоги.

         При визначенні результату поєдинку у відповідних графах протоколу записується сума технічних балів і балів за попередження супернику, набраних кожним з борців, і позитивні очки. Прізвище переможця обводиться, а прізвище переможеного закреслюється.

         Робити в протоколі інші записи забороняється.

         22.3. Оцінки дій борців поєдинку показує суддя-інформатор на електронному табло або демонстративному щиті після того як керівник хорту (змагального майданчику) оголосив їх.

         22.4. Суддя-коментатор оголошує програму і порядок проведення змагань, представляє оргкомітет, президію, почесних гостей, учасників, інформує щодо спортивних звань і досягнень, пояснює окремі положення Правил змагань, оголошує результат кожного поєдинку з дозволу головного судді. Представляє призерів змагань в ході процедури нагородження, а також осіб, які його проводять. Якщо змагання проводяться в двох приміщеннях, вони обслуговуються двома коментаторами.

         22.5. В залежності від характеру інформаційного спорядження дозволяється поєднувати роботу судді-хронометриста та інформатора або технічного секретаря та інформатора.

         22.6. За відсутності коментатора з дозволу головного судді, керівників хортів (змагальних майданчиків) можуть представляти суддівську бригаду хорту, викликати на хорт і представляти чергову пару борців, в процесі поєдинку оголошувати оцінки прийомів, а після її закінчення – результат.

Стаття 23. Суддя при учасниках

23.1. Суддя при учасниках є посередником між спортсменами, представниками команд, тренерами, секретаріатом змагань, оргкомітетом та суддями.

23.2. Суддя при учасниках зобов'язаний:

         - бути в постійному тісному зв'язку з керівником хорту, діяти за його розпорядженнями;

         - ознайомлювати учасників з програмою і графіком проведення змагань:

- уточнювати особисті дані учасника і правильність виходу до синьої чи жовтої сторони змагального майданчика, відповідно до оголошення судді-інформатора;

         - перевіряти відповідність Правилам форми та захисного спорядження учасника;

         - оповіщати головного судді про неявку та зняття учасників змагань;

         - контролювати відсутність заборонених Правилами і Положенням жорстких протекторів, прикрас, фіксаторів та інших предметів; 

- одягати учасникові пов'язку відповідного кольору навколо поясниці (на дитячих змаганнях);

- під час поєдинку стежити за коректним поводженням представників команд і тренерів, їх перебуванням у відведеному місці;

- при порушенні Правил чи Положення, невиконанні його вимог учасниками, представниками команд і тренерами сповістити про це керівника хорту;

- в разі отримання травми учасником, допомагати своєчасно запросити на хорт (змагальний майданчик) лікаря для надання учасникові медичної допомоги;

- здійснювати виведення призерів та чемпіонів та призерів змагань на процедуру нагородження.

Стаття 24. Головний лікар змагань

24.1. Головний лікар є заступником головного судді з медичного забезпечення. Він керує роботою медичного персоналу та несе відповідальність за медичне забезпечення змагань.

24.2. Головний лікар зобов’язаний:

- приймати участь у комісії, яка вирішує питання про допуск спортсменів до змагань та перевіряти правильність даних про медогляд, візи лікаря в спортивних паспортах  та заявках;

- бути присутнім при зважуванні, проводити медичний контроль  (зовнішній огляд тощо) учасників;

- консультувати арбітра  з приводу можливості ведення поєдинку учасником, якщо останній отримав травму;

- вести медичний нагляд за учасниками під час змагань;

- стежити за дотриманням санітарно-гігієнічних вимог у місці проведення змагань;

- перед початком змагань готує все необхідне для надання медичної допомоги учасникам;

- у випадках захворювання або травми давати висновок про можливість

продовжувати змагання;

- надавати медичну допомогу при захворюваннях та травмах, а також

приймати рішення про госпіталізацію учасників змагань;

- по закінченню змагань скласти звіт про медико-санітарне забезпечення з висновками та пропозиціями та надати його головному судді.

24.3. Головний лікар має право:

- відсторонювати учасників від змагань за медичними даними;

- звертатися до головного судді з вимогою зупинити бій у випадку травми учасника, якщо цього не зробив рефері.

24.4. Головний лікар змагань почувши команду арбітру "Доктор!", повинний звернути увагу на той хорт, з якого подана команда, підійти до краю хорту, і якщо буде потрібна негайна допомога одному з учасників, приступити до надання такої медичної допомоги, одночасно сповіщаючи арбітру поєдинку про дії, які виконує та наслідки даного ушкодження. Якщо лікар вважає за необхідне негайно зняти спортсмена з двобою, від повідомляє про це керівнику хорту та арбітру поєдинку.

24.5. Головний лікар змагань не має права втручатися в дії арбітру під час двобою, а також самостійно зупиняти двобій для надання медичної допомоги. У випадку такої необхідності головний лікар звертається до керівника хорту щодо зупинки поєдинку і надання медичної допомоги.

24.6. У випадку зупинки поєдинку, коли один або обидва спортсмени отримали травми, лікар повинен інформувати арбітра щодо можливості продовження поєдинку. Припустима довжина розтину залежить від клінічних проявів: у зоні верхньої повіки до 1,5 см., розтин у середині брови і волосяної частини до 2 см., розтин у зоні скроні та чола від 1 до 1,5 см. Спортсмен, що отримав тяжкий нокаут після надання йому першої медичної допомоги, госпіталізується. Лікар змагань на другий день повинен отримати у медичному закладі усі дані щодо стану здоровя госпіталізованого спортсмена і до кінця змагань інформувати головного суддю про його стан.

Стаття 25. Комендант змагань

25.1. Комендант змагань призначається Головним суддею змагань, входить в Оргкомітет змагань і діє згідно із ситуацією за його розпорядженням.

25.2. Комендант змагань відповідає за своєчасну належну підготовку устаткування і місця змагань, приміщень для учасників і суддів, забезпечує заходи безпеки, розташування та обслуговування учасників і глядачів, працівників ЗМІ, художнє оформлення місця змагання, радіофікацію приміщення, розміщення атрибутики, нормальні умови для роботи Суддівської колегії.

25.3. Комендант змагань відповідає за підготовку і розміщення рекламних щитів з назвами команд, країн, спонсорів, магнітофонних записів гімнів країн, національних, спортивних та інших прапорів та прапороштоків для їх піднімання.

Стаття 26. Спостерігач змагань

26.1. Спостерігач змагань є суддею міжнародної або національної категорії.

26.2. Спостерігач здійснює нагляд за роботою Суддівської колегії й Оргкомітету змагань, даючи їм об'єктивну оцінку у відповідному звіті.

26.3.Спостерігач зобов'язаний:

 - контролювати дотримання Суддівською колегією Правил змагань і умов проведення змагань, зазначених у Положенні, не допускаючи їхніх порушень;

- разом з Головним суддею давати оцінку дій кожного судді персонально, виносити рішення для підтвердження чи підвищення відповідних суддівських категорій;

- брати участь у засіданнях Суддівської колегії змагань, а також у  розгляді протестів;

- у виняткових випадках Спостерігач може брати участь у суддівстві, а при  необхідності – в організації і керівництві проведенням всеукраїнських змагань.

Розділ 4. Учасники змагань

Стаття 27. Вікові групи учасників.

            27.1. Учасники змагань розділу "Поліцейський хортинг" поділяються на десять вікових груп:

1. Молодші юнаки і дівчата (1 група) 6 - 7 років;

2. Молодші юнаки і дівчата (2 група) 8 - 9 років;

3. Юнаки і дівчата (1 група) 10 - 11 років;

4. Юнаки і дівчата (2 група) 12-13 років;

5. Кадети і кадетки 14-15 років;

6. Юніори і юніорки 16 - 17 років;

7. Молодь (чоловіки, жінки) 18-21 рік;

8. Дорослі (чоловіки, жінки) 18-35 років;

9. Майстри групи М 1 (чоловіки, жінки) 35 – 39 років;

10. Майстри групи М 2 (чоловіки, жінки) 40-44 років;

11. Майстри групи  М 3 (чоловіки, жінки) 45-49 років;

12. Майстри групи М 4 (чоловіки, жінки) 50-54 років;

13. Майстри групи М 5 (чоловіки, жінки) 55-59 років;

14. Майстри групи М 6 (чоловіки, жінки) 60 та старші.

27.2. Категорія - молодь (чоловіки, жінки) 18-21 рік - кваліфікується в даних Правилах, як окрема вікова категорія, серед спортсменами якої проводяться змагання.

27.3. Виступ молодших юнаків і дівчаток обох груп допускаються до виступу на змаганнях з поліцейського хортингу лише у розділі «Показові виступи без зброї» без розподілу на вагові категорії.

27.4. Вік учасників визначається на день змагань.

Стаття 28. Кваліфіковані вагові категорії

28.1. Кваліфіковані вагові категорії в окремих вікових групах у змаганнях розділу «Поліцейська боротьба»

Вагові категорії,вікові групи, стать

Юнакі і дівчата

Кадети і кадетки

Юніори і юніорки

Молодь та дорослі

Майстри усіх груп

ч

ж

Ч

ж

Ч

ж

ч

ж

ч

ж

30

30

45

40

50

45

52

48

-

-

35

35

50

45

55

50

57

52

-

-

40

40

55

50

60

55

62

56

62

56

+40

+40

60

55

65

60

68

60

68

60

 

 

65

60

70

65

74

64

74

64

 

 

70

+60

75

70

82

68

82

68

 

 

+70

 

80

+70

90

72

90

72

 

 

 

 

+80

 

100

80

100

80

 

 

 

 

 

 

+ 100

+ 80

+ 100

+ 80

                     

 

28.2. Кваліфіковані вагові категорії в окремих вікових групах у змаганнях розділів «Техніка самозахисту» та «Поліцейський самозахист»

Вагові категорії,вікові групи, стать

Юніори і юніорки

Молодь та дорослі

Майстри усіх груп

Ч

    Ж

 

ч

ж

ч

ж

75

    70

 

82

68

82

68

+75

 +70

 

+82

+68

+82

+68

28.3. Змагання у розділах «показові виступи без зброї»; «показові виступи зі зброєю» проводиться без поділу на вагові категорії.

Стаття 29. Допуск учасників до змагань

29.1. Умови допуску учасників до змагань, їх належність до спортивних організацій, кваліфікація і вік, а також перелік документів, що надаються до мандатної комісії, передбачаються положенням про змагання.

Учасники міжнародних змагань повинні мати міжнародну ліцензію учасника змагань, страховий поліс. До участі у чемпіонатах, першостях України, Всеукраїнських змаганнях допускаються тільки члени Федерації поліцейського хортингу України.

29.2. Заявка організації на участь спортсменів у змаганнях оформляюється у відповідності до встановленої форми (Додаток 7) і є дійсним при наявності затверджених печатками підписів керівника організації, тренера і лікаря, що засвідчують відповідну підготовленість учасників до змагань.

29.3. Допуск спортсменів до змагань здійснює комісія в складі головного секретаря, заступника головного судді, представника організації, яка проводить змагання та головного лікаря. Спортсмени, що вперше приймають участь в змаганнях допускаються лише після перевірки знання ними цих правил.

Стаття 30. Зважування учасників та мандатна комісія,

30.1. Процедура зважування має на меті встановлення ваги учасника у відповідності до певної вагової категорії. Учасник має право виступати у тій категорії, яка встановлена на офіційному зважуванні. Учасникам змагань дозволяється переходити в суміжну вагову категорію, якщо в своїй ваговій категорії немає супротивників. Перехід спортсмена в суміжну вагову категорію повинен бути узгоджений з представниками команд.

30.2. Засідання мандатної комісії і зважування учасників проводяться наступними посадовими особами, призначеними Головним суддею:

- заступник Головного судді;

- технічний секретар;

- судді (по одному на кожен пристрій для зважування);

- головний лікар змагань.

30.3. Для проходження мандатної комісії і зважування учаснику необхідно надати документи, відповідно до Положення про змагання. У всіх випадках подаються заявка на участь в змаганнях, посвідчення особи та паспорт спортсмена.

30.4. Будь-які проблеми, що виникають у процесі зважування чи проходження мандатної комісії, вирішує тільки представник або капітан команди, зазначені в заявці.

30.5. Зважування учасників проводиться в терміни і за адресою, зазначеним у Положенні про змагання. Спортсмени чоловічої статі зважуються оголеними або в плавках. Жінкам дозволяється зважуватися в купальниках або футболках. Зважування жінок проводиться в окремому приміщенні або в окремий час. Спортсмен, який спізнився або не з'явився на зважування, до участі в змаганнях не допускається.

30.6. За 1 (одну) годину до початку офіційного зважування учасникам надається можливість контрольного зважування на тих же вагах, на яких буде проводитись офіційне зважування. Для зважування дозволяється використовувати декілька пристроїв для зважування. Учасники однієї вагової категорії повинні зважуватися на одному пристрої.

30.7. Офіційне зважування повинне завершитися не менш ніж за дві години до початку змагань. Його результати заносяться до протоколу зважування.

30.8. Спортсмени, що вперше приймають участь в змаганнях допускаються лише після перевірки знання ними цих правил.

         30.9. Перед участю в боях спортсмену необхідно пройти медичний контроль, який проводить лікар змагань. При проходженні медичного контролю спортсмен повинен мати при собі паспорт спортсмена. Лікар має печаткою засвідчити проходження спортсменом медичного контролю. Медичний контроль здійснюється безкоштовно. Учасник змагань, який виходить на ринг без паспорту спортсмена або без печатки лікаря, до участі в боях не допускається.

30.10. Спортсмени, що одержали допуски мандатної комісії, лікаря і пройшли зважування, допускаються Головним суддею до участі в змаганнях та стають учасниками змагань. Відомості про спортсмена та його вагу вносять в протокол змагання та в картку учасника змагань.

Стаття 31. Права й обов'язки учасників змагань

31.1. Учасник має право:

- через представника отримувати необхідну інформацію про хід змагань, зміни у програмі змагань, склад пар;

- відмовитися від бою на будь-якій його стадії;

- звертатися через офіційного представника своєї організації, у випадку його відсутності – через тренера, у випадку їхньої відсутності на змаганнях    особисто, у суддівську колегію;

- при одержанні травми звертатися до лікаря змагань за медичною допомогою;

- просити про зупинку двобою, піднявши  руку вгору: на паузу довжиною до 2 (двох) хвилин для одержання медичної допомоги при травмі, при відмовленні від продовження двобою, при виникненні інших нестандартних ситуацій під час двобою використовувати до 1 (однієї) хвилин для упорядкування костюма чи протекторів.

31.2. Учасник зобов'язаний:

- знати Програму і Положення про змагання, неухильно виконувати дані Правила;

- поводитися коректно по відношенню до учасників, суддів, представників і тренерів, що присутні на змаганні;

- строго виконувати вимоги  традиційного етикету хортингу;

- відповідати санітарно-гігієнічним вимогам;

- бути одягненим в охайний чистий спортивний одяг, виступаючи у розділі поліцейська боротьба мати охайне спортивне захисне екіпірування (бинти, рукавиці), для юнаків та дівчаток - брюки, під які вдягаються протектори на гомілки, для учасників жіночої статі під майку обов'язково вдягається неушкоджений протектор для грудей;

- використовувати тільки індивідуальні засоби захисту, зазначені в Положенні;

- надавати суддям можливість перевірки чи наявності відповідності стандартам   індивідуальних засобів захисту;

- не залишати змагальний майданчик (хорт) без дозволу Арбітра;

- виконувати всі команди Арбітра, вимоги та вказівки суддів, членів оргкомітету змагань;

- у випадку вказівки в Положенні про змагання про обов'язкове страхування учасників – мати страховий поліс (вид і розміри страхування також повинні бути зазначені в Положенні про змагання, у випадку відсутності конкретних указівок – вирішувати дане питання на власний розсуд).

- під час двобою не мати на тілі чи костюмі ніяких твердих предметів: затисків чи шпильок для волосся,  шпильок, годинників, ланцюжків,  кулонів, браслетів, кілець, ґудзиків і т.п.;

- у випадку виникнення причин, що не дають можливості продовжити змагання, негайно сповістити про це Головному судді змагань.

- прибути до місця проведення змагань в зазначений час;

- під час проведення змагань дотримуватися тиші та порядку;

- бути тактовним у взаємовідносинах з учасниками змагань, суддями, членами оргкомітету, глядачами, особами, які обслуговують змагання;

- виступати в охайній формі з коротко підстриженими нігтями;

- негайно виходити на змагальний майданчик (хорт) за викликом судді;

Стаття 32. Представники, тренери і капітани команд

32.1. Кожна організація, що бере участь у змаганні, повинна мати представника, тренера, і капітана команди.

32.2. Представник є керівником команди, про що обов'язково вказується в заявочному листі. Він несе відповідальність за дисципліну і поводження учасників у місцях проживання, харчування, проведення змагань і безпосередньо на хорті, забезпечує їхню своєчасну явку на поєдинок. 

32.3. Тренер, зазначений у заявочному листі, під час змагань знаходиться разом з учасниками і відповідає безпосередньо за їхню підготовку до виходу на хорті.

32.4. Капітан команди вибирається з числа учасників, що фіксується в заявочному листі, він нарівні з представником (тренером) відповідає за дисципліну учасників команди.

32.5. Представник, тренер чи капітан команди знаходяться в спеціально відведених місцях, їм забороняється втручатися в дії суддів і осіб, що проводять змагання.

32.6. Представник присутній при жеребкуванні, на нарадах Суддівської колегії, якщо вони проводяться разом із представниками.

32.7. Тренеру дозволяється давати вказівки спортсмену своєї команди, якщо це дозволено регламентом змагань і тренер знаходиться  в спеціально відведеному для цього місці.

32.8. Представник команди під час змагань повинен бути одягнений в офіційний костюм. Тренер під час змагань повинен бути одягнений в офіційний спортивний костюм організації, яку він представляє.

33. Одяг учасника

33.1. Офіційним одягом учасників змагань є хортовка - змагальний костюм з щільної темно-синьої бавовняної чи лляної тканини, складається з куртки, довжина якої закриває тулуб до поясу, та на поясі фіксується тасьмою, з довгими рукавами, та спортивних брюк, досить вільних, щоб не стискувати рухів ногами. Участники можуть застосовувати м'які фіксатори голеностопних суглобів.

33.2. На лівій половині куртки повинна бути вишита (пришита) нагрудна емблема «Police Horting». На лівому рукаві куртки посередині плеча може знаходиться шеврон розрізнення з емблемою хортингу, емблема клубу може бути пришита на правий рукав. У спортсмена, який має спортивне звання "Чемпіон Світу з хортингу", "Чемпіон Європи (Азії)", "Чемпіон України" і т.п. на правому рукаві куртки може бути розташована емблема-відзнака, що вказує на набуття спортсменом даного звання. До змагань допускаються також учасники в хортовках, відповідно до правил змагань з хортингу.

33.3. Спортивні брюки костюму-хортовки темно-синього кольору повинні покривати гомілку і стопу до підлоги, пояс штанів повинний зав'язуватися міцною щільною тесьмою. На лівій боковій стороні спортивних брюк посередині стегна вишита емблема хортингу, така як і нагрудна. Спортсменки жіночої статі всіх вікових груп, які вдягнені у хортовку, під курткою хортовки використовують бійцівську майку темно-синього кольору. Спортсменки, які змагаються у розділі «Поліцейська боротьба» під майку  вдягають протектор для грудей.

33.4. В окремих випадках, з дозволу головного судді спортсмен може бути допущений до змагань з розділів «Техніка самозахисту», «Поліцейський самозахист», «Показові виступи зі зброєю» або «Показові виступи без зброї» якщо він виступає в охайній, чистій спортивній формі, кімоно, курточці самбо або у літньому камуфляжі.

33.5. Дозволяється використання символів спортивних, військових та правоохоронних організацій на формі учасника, якщо вони не створюють можливості травмування інших спортсменів. На одязі спортсмена не повинно бути металевих деталей. Використання театральних костюмів не дозволяється. Реклама спонсорів, компаній, організацій можлива лише за наявності спеціального дозволу головного судді.

33.6. Не дозволяється виходити на хорт (змагальний майданчик), маючи на собі прикраси, годинники та інші речі, які можуть стати причиною травми.