ПРАВИЛА ЗМАГАНЬ ФЕДЕРАЦІЇ ПОЛІЦЕЙСЬКОГО ХОРТИНГУ - ЧАСТЬ 2.

Розділ 5. Особливості проведення та суддівства змагань з розділу «Техніка самозахисту»

Стаття 34. Суть змагань з розділу «Техніка самозахисту»

34.1. Суть змагань з розділу «Техніка самозахисту» полягає у виявленні пар спортсменів, які володіють найкращою технікою самозахисту, шляхом оцінювання рівня їх майстерності під час виступів.

34.2. Змагання з розділу «Техніка самозахисту» проводяться окремо для чоловіків та жінок а також для представників різних вікових та вагових категорій.

         34.3. На змаганнях з розділу «Техніка самозахисту» забороняється використання музики, співів, викрикування лозунгів, речовок тощо. Заборонені світові, шумові, піротехнічні ефекти, розбивання предметів. Спортсменам дозволяється подавати команди голосом особі, яка затримується.

Стаття 35. Особливості суддівства

35.1. Склад бригади суддів майданчику: керівник хорту, арбітр, 4 або 2 бокові судді, технічний секретар та суддя при учасниках. Арбітр знаходиться на майданчику, а бокові судді – по кутах майданчика, старший суддя та технічний секретар за суддівським столом. Керівник хорту та бокові судді оцінюють демонстрацію спортсменами техніки самозахисту, а а технічний секретар фіксує та обробляє результати.

35.2. При демонстрації небезпечних технічних дій арбітр зобов’язаний негайно втрутитися та запобігти травмуванню спортсменів.

35.3. За порушення правил змагань, недисципліновану поведінку спортсмена, тренера або представника команди арбітр зобов’язаний оголосити зауваження або попередження спортсмену або прийняти рішення про його дискваліфікацію.

Стаття 36. Критерії оцінки технічних дій самозахисту

            36.1. Критеріями оцінки технічних дій у розділі «Техніка самозахисту» є:

-          практичність;

-          ефективність;

-          контроль ситуації (нападника, зброї);

-          швидкість переходу від захисних дій до контролю нападника;

-          дотримання балансу;

-          правомірність дій;

-          дотримання заходів безпеки.

36.2. ПРАКТИЧНІСТЬ. Техніка самозахисту повинна бути такою, щоб її могла застосувати не лише людина з надзвичайними здібностями або високим рівнем спеціальної підготовки, але й пересічна людина. Не припускається виконання складних акробатичних елементів. У випадку використання при самозахисті непрактичних складних акробатичних елементів кожен суддя повинен зняти з суми балів за прийом 0,5 балів.

36.3. ЕФЕКТИВНІСТЬ. Техніка самозахисту повинна дозволяти особі, яка її здійснює запобігти пошкодженням. Якщо техніка самозахисту не дозволяє з достатньою впевненістю запобігти пошкодженням (лезо ножа проходить по проекції тіла, або проекція польоту кулі проходить скрізь тіло особи, що захищається, або не припиняє захистом удар, який при реальному розвитку подій є небезпечним для життя або здоров’я людини), спортсмену за прийом виставляється оцінка 0.

Припинення атаки повинно бути проведено в найкоротший термін. Надмірне зволікання із застосуванням захисних дій тягне за собою зменшення оцінки за прийом на 0,5 бала.

36.4. ШВИДКІСТЬ ПЕРЕХОДУ ВІД ЗАХИСНИХ ДІЙ ДО КОНТРОЛЮ НАПАДНИКА. Технічні дії захисту повинні проводитися без пауз та зупинок до постановки ситуації під контроль. За виконання техніки самозахисту з паузами кожен суддя повинен зняти з суми балів за прийом від 0,5 до 1 балу.

36.5. КОНТРОЛЬ СИТУАЦІЇ (НАПАДНИКА, ЗБРОЇ). Демонстрація техніки самозахисту повинна закінчуватися в кожному разі положенням, в якому особа, яка здійснювала напад, не може самостійно рухатися (положення конвоювання, больовий контроль; зброя вибита або відібрана). Якщо особа, яка атакувала спроможна повторити атаку після припиненого нападу, кожен суддя повинен зменшити оцінку за технічну дію на 5 балів.

36.6. ДОТРИМАННЯ БАЛАНСУ. Під час демонстрації прийомів спортсмен повинен підтримувати стійке положення без втрати рівноваги, одночасно приймаючи заходи для того, щоб опонент втратив рівновагу. За втрату рівноваги кожен суддя повинен зменшити оцінку учасника за технічну дію від 0,5 до 3 балів (за незначну втрату рівноваги знімається 0,5 балів, а за втрату рівноваги, що призвела до падіння 3 бали).

36.7. ПРАВОМІРНІСТЬ ДІЙ. Техніка самозахисту повинна бути в межах, визначених законодавством України для реальних ситуацій. Технічні дії самозахисту, що при реальному їх виконанні можуть призвести до смерті або спричинення тілесних ушкоджень можуть бути продемонстровані лише при захисті від групи осіб або від озброєної особи. За перевищення меж необхідної оборони та затримання особи, що імітувала напад, спортсмену за прийом кожний суддя повинен поставити оцінку 0.

36.8. ДОТРИМАННЯ ЗАХОДІВ БЕЗПЕКИ. Спортсмен повинен прийняти заходи безпеки для запобігання травмування себе та асистента. Техніка як нападу так і захисту повинна бути контрольованою. З цією метою нанесення ударів, що можуть призвести до тілесних ушкоджень слід лише імітувати. За навмисне застосування технічних дій з метою травмування асистента спортсмен дискваліфікується. За ненавмисне нанесення травми спортсмен може бути покараний відніманням від загальної суми 5 очок.

Предмети, які використовуються в якості зброї слід вибивати в напрямку безпечному для оточуючих. За неконтрольоване вибивання предметів знімається 1,5 очок.

Стаття 37. Помилки в технічних діях

37.1. Помилки можуть бути незначними, середніми та значними.

37.2. Незначна помилка – незначне відхилення від правильного виконання прийому або дії, що не порушує його загальної цілосності. Як незначні помилки кваліфікуються: відсутність належної швидкості, неточний вибір стійки, захвата, дистанції, затримка з виконанням відволікаючого або завершуючого удару, коли це необхідно, часткова втрата рівноваги, відсутність чіткості та впевненості в діях, виконання кидків на прямих ногах, ухід з лінії атаки з сильним нахилянням корпусу, нечіткість виконання важилів. За незначну помилку знімається 0,5 балів.

37.3. Середня помилка – відхилення від правильного виконання прийому або виконання дій, що значно ускладнюють його проведення, значні помилки у виборі стійки, дистанції або захвату, повільне виконання технічної дії, припущено значну втрату рівноваги, неузгодженість дій. За припущення середньої помилки знімається від 1 до 1,5 балів. Приклади: спортсмен знаходиться в зоні ураження умовного супротивника, сильно нахиляється вперед, робить довгі кроки тощо.

37.4. Значна помилка - виконання технічної дії з помилками, що викривляють їх сутність. Приклади: неправильний вибір стійки, захвату, порушення слітності виконання технічної дії, розгубленість при виконанні самозахисту, недостатній контроль атакуючої кінцівки нападника або зброї, відсутність контролю в положенні конвоювання або в положенні лежачи, виконання технічних дій з зупинками, втрата рівноваги, що призвела до падіння. За припущення значної помилки знімається від 2 до 3 балів.

37.5. Якщо помилки слідують одна да одною, то бали знижуються на суму припущених помилок. Від 7,5 до 10 балів знімається коли захист не виконано або технічні дії виконані не за принципами, викладеними вище.

Стаття 38. Час демонстрації техніки самозахисту

38.1. Час виступу спортсмена від 50 секунд до 1,5 хвилини. Відлік часу починається з першого атакуючого руху асистента.

38.2. Якщо виступ спортсменів перебільшує 1,5 хвилини, виступ припиняється і кожен суддя віднімає від оцінки 1 бал.

Стаття 39. Атакуючі дії ассистента.

Асистент на змаганнях з самозахисту (селф-дефенс) може імітувати такі атакуючі дії:

- удар рукою (збоку, зверху, знизу, прямий, навідліг);

- удар ногою (знизу, збоку);

- удар палицею, нунчаками (збоку, зверху, тичком);

- удар ножем (прямо, зверху, знизу, збоку, навідліг);

- спроба дістати зброю (з кишені штанів, внутрішньої кишені піджаку, тощо);

- обеззброєння особи при загрозі пістолетом, автоматом, рушницею (ззаду, спереду);

- захват руками (за одяг на груді, тулуб без рук спереду, тулуб з руками спереду, тулуб без рук ззаду, тулуб з руками ззаду, за шию спереду, за шию ззаду, за шию збоку, за одну руку двома руками, за ноги).

Стаття 40. Захисні дії спортсмена.

40.1. Демонструючи техніку самозахисту, спортсмени можуть виконувати (імітувати виконання) будь-які удари, кидки, больові та удушуючі прийоми, та переходи на конвоювання і імітувати добивання. Технічні дії повинні бути виконані таким чином, щоб продемонструвати переконливість захисту від атакуючої дії та контроль над нападником після закінчення атаки.

40.2. Вся техніка самозахисту – контрольована, зі страхуванням особи, що імітує напад, без нанесення шкоди здоров’ю асистенту. Ступінь контакту при ударах та ступені зусилля при захватах, больових та удушуючих прийомів – контрольовані (до першої ознаки ефективності).

Стаття 41. Порядок виступу спортсмена

41.1. Перед початком виступу спортсмени представляються суддям, називаючи свою фамілію, ім’я, країну (на міжнародних змаганнях), стиль, з арсеналу якого будуть продемонстровані технічні дії самозахисту.

41.2. Перед початком виступу предмети, що імітують зброю повинні бути оглянуті рефері. У випадку, якщо старший суддя визнає такі предмети небезпечними, вони повинні бути замінені на інші.

41.3 Команда з двох спортсменів демонструє відпрацьовану раніше техніку. Спочатку технічні дії демонструються повільно, після цього з реальною швидкістю.

41.4. На змаганнях спортсмени демонструють 5 технічних дій, з них обов’язково одна – захист від захоплень (охоплень), а інша захист від нападу із застосуванням зброї або предметів в якості зброї. Якщо спортсмени демонструють менш ніж 5 технічних дій самозахисту, то за різницю технічних дій їм виставляється оцінка 0.

Стаття 42. Оцінювання виступу спортсменів

42.1. Оцінювання проводиться 5 або 3 суддями. При суддівстві 5 суддів найвища та найнижча оцінки відкидаються, а всі інші додаються. При суддівстві 3 суддями всі оцінки додаються. В протоколі фіксуються всі оцінки.

42.2. Максимальна оцінка 10 балів, мінімальна залежить від кількості знятих балів. Максимальна оцінка виставляється за ефективні практичні дії виконані без пауз, без втрати рівноваги з подальшим надійним контролем особи, яка здійснювала атаку. Відхилення від цих вимог, припущення помилок, тягне за собою віднімання балів від максимальної оцінки.

42.3. Оцінювання кожної технічної дії самозахисту проводиться безпосередньо після виконання кожної технічної дії з реальною швидкістю.

42.4. За командою керівника хорту з самозахисту “Показати оцінку” бокові судді за допомогою таблиць показують свою оцінку продемонстрованим технічним діям. Керівник хорту оголошує оцінки бокових суддів та свою оцінку.

42.5. Оцінки виставляються з точністю 0,5 балів. Розходження в оцінках більше 1,5 балів неприпустимо. При розходженні в оцінках більше ніж 1,5 балів рефері може провести додаткове обговорення якості виконаної техніки та ще раз запропонувати суддям оцінити продемонстровані технічні дії.

42.6. Оцінка спортсмену за виступ – це сума оцінок за виконання кожної з 5 технічних дій самозахисту.

42.7. Переможець визначається за найбільшою сумою очок.

Розділ. 6. Специфіка проведення та суддівства змагань у розділі «Поліцейський самозахист»

Стаття 43. Суть змагань з розділу «Поліцейський самозахисту»

43.1. На змаганнях з  розділу «поліцейський самозахист» спортсмен демонструє техніку самозахисту на асистенті, який визначається жеребкуванням. Перед виступом спортсмен вибирає квиток та передає його судді, який ознайомлює з його змістом асистента.

43.2. Перед демонстрацією техніки самозахисту, вид нападу на спортсмена йому не оголошується, за виключенням захоплень (охоплень).

Стаття 44. Порядок виступу спортсмена

44.1. Спортсмен демонструє 5 технічних дій, які зазначені в квитку:

1) елементи прикладної акробатики на твердий поверхні: падіння, кувирки, перекати, зв’язані в комбінацію. Акробатика оцінюється суддями як окрема технічна дія самозахисту;

2 та 3) технічні дії самозахисту від нападу без зброї;

4) технічні дії по звільнення від захоплень та охоплень;

5) технічні дії самозахисту від нападу зі зброєю та предметами, які використовуються в якості зброї.

44.2. При виконанні першої технічної дії спортсмен повинен продемонструвати вміння падати без травм, що є необхідним елементом реального самозахисту. За незадовільний рівень виконання акробатичних вправ спортсмену виставляється оцінка 0 за першу технічну дію і з метою запобігання травматизму рішенням головної суддівської колегії його може бути знято зі змагань.

44.3. Асистент повинен виконати (позначити) атакуючі дії точно, чітко, зі швидкістю приблизно 50% від максимальної швидкості атаки в реальних умовах, дотримуючись заходів безпеки як для себе так і для партнера. Явно уповільнені дії асистента та суттєві помилки у виконанні атакуючих дій штрафуються відніманням 2 балів від суми його виступу.

44.4. ЗАБОРОНЕНО проводити технічні дії, наслідком яких можуть бути травми або дії, спрямовані на зрив виконання прийому. За такі дії спортсмен може бути покараний першим або другим попередженням або його може бути дискваліфіковано. Перше попередження тягне за собою віднімання з сумарного результату виступу спортсмена 2 бали, а друге – 5.

44.5. У випадку помилки, припущеної асистентом або проведення навмисних дій, які ускладнюють демонстрування техніки самозахисту, спортсмену може бути надано повторну спробу з іншим рівнозначним завданням.

44.6. Демонстрація техніки самозахисту захисних дій при виступі у розділі «Поліцейський самозахист» починається за командами арбітру. За командою “Увага!” асистент вибирає позицію за спиною учасника на дистанції необхідній для проведення атаки.

44.7. За командою “Прийом” учасник змагань повертається обличчям до асистента, та виконує необхідні захисні та контратакуючі дії. Початок атаки асистента співпадає з початком розвороту спортсмена. За командою арбітру  “Відпустити захват” або “Стоп” учасники повинні припинити всі дії і повернутися у вихідне положення.

45. Оцінки

45.1. Оцінка 0 виставляється за:

А) кожну технічну дію, яку не було продемонстровано;

Б) технічні дії, які не припиняють небезпечного удару;

В) технічні дії, спрямовані на завдання надмірної шкоди;

Г) незадовільне виконання спеціальних акробатичних елементів (кувирків, прийомів падіння, перекатів).

45.2. Таблиця віднімання балів від максимальної оцінки наведена у додатках до правил.

Стаття 46. Критерії оцінки технічних дій самозахисту

46.1. Критеріями оцінки спортсменів при виступі у цьому розділі є:

-          своєчасність реагування на напад;

-          підтримання балансу;

-          цілісність рухів;

-          практична доцільність рухів;

-          контроль ситуації;

-          правомірність дій.

46.2. СВОЄЧАСНІСТЬ РЕАГУВАННЯ НА НАПАД означає, що техніка самозахисту відбувається в період, коли напад вже розпочався, але ще не закінчився. Дозволяються технічні дії на упередження атаки супротивника, особливо, коли він зволікає з нападом.

46.3. Інші критерії оцінювання виступу спортсмена викладено у п.п.  36.2. - 36.7 Правил.

 

Розділ. 7. Специфіка проведення та суддівства змагань у розділі «Показові виступи без зброї»

Стаття 47.  Особливості виступу спортсменів

47.1. Показові виступи без зброї – це композиції, складені з хореографічних рухів бойових мистецтв, які можуть використовуватися для самозахисту та контролю поведінки нападника. Спортсмен може демонструвати технічні дії з арсеналу як вітчизняних (хортинг, гопак, спас, казацький двобій та ін.) так і закордонних (японських, окинавських, корейських стилів та напрямків бойових мистецтв. Вільна імпровізація не припускається. Можлива імпровізація, якщо рухи, що демонструються, є характерними для того чи іншого стилю бойових мистецтв.

47.2. Змагання з розділу «Показові виступи без зброї» можуть проводитися як на хорті, так і на іншій поверхні.

47.3. Змагання в розділі «Показові виступи без зброї» проводяться в особистому, парному та командному розряді серед учасників як однієї,  так і різної статі. При недостатній кількості спортсменів в окремих категоріях суддівською колегією може бути прийнято рішення про виступ юніорів, молоді, дорослих; чоловіків та жінок в одній категорії.

47.4. Усі змагання проводяться в одне коло - кожен учасник особистого розряду, кожна пара парного розряду, кожна команда командного розряду виконує свою програму один раз. Виключення складають випадки коли два або більше спортсменів набрали однакову максимальну кількість балів. Для визначення переможця в таких випадках спортсменам пропонується продемонструвати іншу композицію, оцінювання якої визначає переможця. Якщо у учасника не має двох різних композцій, при повторному виклику він може повторити свій попередній виступ. В цьому випадку кожний суддя віднімає від своєї оцінки 0,5 бала.

47.5. Учасники, пари та команди виступають у порядку, визначеному попереднім жеребкуванням на мандатній комісії. Право виступати останнім отримує переможець минулих змагань або спортсмен, що має найбільший рейтинг в даному розділі. Перед початком виступу спортсмен представляється суддям, називаючи свою фамілію, ім’я, країну (на міжнародних змаганнях), вид (стиль) бойового мистецтва.

47.6. При виступах у розділі «Показові виступи без зброї» дозволяється використовувати такі засоби та предмети захисту і самооборони:

         - технічні дії з арсеналу бойових мистецтв без зброї;

- елементи навчальних форм;

- музичне супроводження;

- захисне екіпірування;

- паперові та тряпчані вироби;

         -  додаткові приладдя та конструкції для демонстрації сцен виступів;

- інші засоби, які не несуть небезпеку та погрозу отримання ушкоджень учасників та глядачів.

47.7. Предмети, що використовуються при виступі повинні бути оглянуті старшим суддєю. У випадку, коли старший суддя визнає такі предмети небезпечними, вони повинні бути замінені на інші.

47.8. При виступах у розділі «Показові виступи без зброї» забороняється:

- розбивання предметів під час виступу (за такі дії спортсмени дискваліфікуються та позбавляються місця);

- використання лазерів, диму, вогню, сухого льоду;

- виконання танцювальних рухів.

47.9. Спортсмен демонструє техніку самозахисту від нападу бкз зупинок, зв’язуючи окремі технічні дії в комбінацію. Час виступу спортсмена регламентується відповідно до ст. 38 Правил. Відлік часу починається з першим рухом композиції.

47.10. Спортсмен може бути допущений до виступу, якщо він виступає в охайній чистій спортивній формі, традиційній або сучасній, відповідно до стилю. Не припускається виступ у театральних костюмах. Реклама спонсорів, компаній, організацій можлива лише за наявності спеціального дозволу головного судді.

Стаття 48. Критерії оцінки технічних дій

48.1. Критеріями оцінки в розділі «Показові виступи без зброї» є:

- синхронність рухів;

- видовищність;

- ступінь складності рухів;

- чистота виконання базової техніки;

- підтримання рівноваги.

48.2. СИНХРОННІСТЬ РУХІВ: оцінюється точність розрахунку часу, координація музики і рухів.

48.3. ВИДОВИЩНІСТЬ: оцінюється вміння спортсмена подати себе, артистичні здібності, презентація хореографіі.

48.4. СТУПІНЬ СКЛАДНОСТІ РУХІВ: оцінюється складність виконання ударів руками, ногами, стрибків, комбінацій дій.

48.5. ЧИСТОТА ВИКОНАННЯ БАЗОВОЇ ТЕХНІКИ: оцінюється правильність стійки, виконання ударів руками та ногами, блоків.

48.6. ПІДТРИМАННЯ РІВНОВАГИ: оцінюється вміння підтримувати стійке положення під час виконанння комбінацій.

Стаття 49. Оцінювання виступу спортсменів

49.1. Судді оцінюють виступ спортсменів за загальним враженням, від всього виступу, виходячи з принципів, викладених в ст. 48.

49.2. Судді виставляють оцінки в межах 7.0 та 10.0. В середньому виступ достатньої якості оцінюється 8.5 балів.

49.3. Оцінювання проводиться 5 або 3 суддями. При суддівстві 5 суддями найвища та найнижча оцінки відкидаються, а всі інші додаються.

49.4. Суддями зараховуються не більше двох гімнастичних рухів під час виконання композицій. Взагалі не беруться до уваги гімнастичні рухи, які проводяться тільки для зовнішнього ефекту та не є характерними для стилю.

49.5. Викрикування не приймаються до уваги суддями та не впливають на оцінку.

49.6. Оцінки за виступ знижуються у випадках:

- спізнення учасника (учасників) на виступ та недотримання встановленого регламенту;

- незлагодженої роботи команди на хорті;

- невпевненого виконання технічних дій;

- незапланованих падінь і розкоординації учасників виступів;

- неетичної поведінки учасника/учасників команди по відношенню до будь-кого.

 

Розділ. 8. Специфіка проведення та суддівства змагань у розділі «Показові виступи зі зброєю»

Стаття 50.  Особливості виступу спортсменів

50.1. Змагання в розділі проводяться в особистому, парному та командному розряді серед учасників як однієї, так і різної статі.

50.2. Змагання з розділу «Показові виступи зі зброєю»  можуть проводитися як на хорті, так і на іншій поверхні.

50.3. Усі змагання проводяться в одне коло - кожен учасник особистого розряду, кожна пара парного розряду, кожна команда командного розряду виконує свою програму один раз. Виключення складають випадки коли два або більше спортсменів набрали однакову максимальну кількість балів. Для визначення переможця в таких випадках спортсменам пропонується продемонструвати іншу композицію, оцінювання якої визначає переможця. Якщо у учасника не має двох різних композцій, при повторному виклику він може повторити свій попередній виступ. В цьому випадку кожний суддя віднімає від своєї оцінки 0,5 бала.

50.4. Учасники, пари та команди виступають у порядку, визначеному попереднім жеребкуванням на мандатній комісії. Право виступати останнім отримує переможець минулих змагань або спортсмен, що має найбільший рейтинг в даному розділі. Перед початком виступу спортсмен представляється суддям, називаючи свою фамілію, ім’я, країну (на міжнародних змаганнях), вид (стиль) бойового мистецтва.

50.5. Спортсмен демонструє техніку самозахисту від нападу без зупинок, зв’язуючи окремі технічні дії в комбінацію. Час виступу спортсмена регламентується відповідно до ст. 38 Правил. Відлік часу починається з першим рухом композиції.

50.6. При виступах у розділі «Показові виступи зі зброєю» дозволяється використовувати такі засоби та предмети захисту і самооборони:

         - технічні дії з арсеналу бойових мистецтв;

- елементи навчальних форм;

- музичне супроводження;

- захисне екіпірування;

- макети вогнепальної та холодної зброї (ножів, шаблів, тощо);

- паперові та тряпчані вироби;

         -  додаткові приладдя та конструкції для демонстрації сцен виступів;

- інші засоби, які не несуть небезпеку та погрозу отримання ушкоджень учасників та глядачів.

50.7. Предмети, що імітують зброю повинні бути оглянуті старшим суддєю. У випадку, коли старший суддя визнає такі предмети небезпечними, вони повинні бути замінені на інші.

50.8. При виступах у розділі «Показові виступи без зброї» забороняється:

- розбивання предметів під час виступу (за такі дії спортсмени дискваліфікуються та позбавляються місця);

- використання лазерів, диму, вогню, сухого льоду;

- виконання танцювальних рухів.

Стаття 51.  Критерії оцінки технічних дій

51.1. Судді оцінюють показові виступи за загальним враженням від усього виступу, виходячи з таких критеріїв:

-          контроль за зброєю та управління нею;

-          точність рухів;

-          підтримання балансу;

-          цілісність рухів;

-          практична доцільність рухів;

-          складність рухів;

-          творчість.

51.2. КОНТРОЛЬ ЗА ЗБРОЄЮ ТА  УПРАВЛІННЯ НЕЮ: оцінюються навички спортсмена контролювати зброю та управляти нею. Неконтрольовані рухи та падіння зброї вважаються значною помилкою.

51.3. Інші критерії оцінки технічних дій описано в п.п.  48.2 – 48.6.

Стаття 52. Зниження оцінки виступу

Оцінки за виступ знижуються в ситуаціях, зазначених у ст. 48 Правил, а також у випадках втрати контролю при роботі із зброєю та випущення її з рук.

 

Розділ. 9. Специфіка проведення та суддівства змагань у розділі «Поліцейська боротьба»

Стаття 53. Суть змагань у розділі «Поліцейська боротьба»

Змагання з розділу «Поліцейська боротьба» проводяться у формі поєдинків з повним контактом. У поліцейській боротьбі дозволяється проводити кидки, удари, больові прийоми в стійці та в положенні лежачи прийоми затримання та контролю, інші захисні та атакуючі дії.

Стаття 54 . Положення спортсменів

54.1. Стоячи – положення спортсмена, при якому він торкається хорту тільки ступнями ніг (стоїть на ногах).

54.2. Лежачи – положення спортсмена, при якому він торкається килиму будь-якою частиною тіла крім ступенів ніг.

Лежачі, а також при падінні після кидка або при переході на боротьбу лежачи, спортсмен може опинитися:

а) на спині – стан при якому спортсмен торкається килиму обома лопатками або в темпі перевертаючись по спині; положення «міст», при якому спортсмен знаходиться спиною до килиму і торкається його тільки ступнями ніг і головою, прирівнюється к положенню «на спині»;

б) на боці – стан, при якому спортсмен торкається килима грудьми або животом, а його спина на рівні лопаток утворює по відношенню до килиму кут до 90 градусів; положення «напівміст», при якому спортсмен знаходиться спиною до килиму і торкається його ступнями ніг, головою і плечем, прирівнюється до положення «на боці»;

в) на грудях або на животі - стан при якому спортсмен торкається килиму грудьми або животом, а його спина на рівні лопаток утворює по відношенню до килиму тупий кут;

г) на сідниці або на крижах (попереку) − стан при якому спортсмен торкається килиму однією або двома частинами сідниць, тазом, задньою по верхньою стегна або попереку;

д) на плечі − стан при якому спортсмен торкається килиму плечовим суглобом або плечем, притиснутим до тулубу;

е) на колінах − стан при якому спортсмен торкається килиму−стан при якому спортсмен торкається килиму колінами (коліном), при цьому він може сидіти на своїх мязах литок, не торкаючись сидницями поверхні килиму;

ж) на руках (руці) − стан при якому спортсмен торкається килиму кистями або передпліччями рук (руки).

54.3. Боротьба стоячи (у стійці) – обидва спортсмени знаходяться в положенні «стоячи».

54.4. Боротьба лежачи – один або обидва спортсмени знаходяться в положенні «лежачи».

Стаття 55. Дозволена техніка розділу «Поліцейська боротьба»

55.1. Ударна техніка.

55.1.1. Удар – імпульсивна технічна дія з прямолінійною або кріволінійною траєкторією, що виконується руками, ногами або головою в дозволені Правилами області тіла людини з певною швидкістю і силою.

Удари оцінюються, якщо після проведення технічної дії суперник повністю втратив рівновагу і впав на будь-яку частину тіла.

55.1.2. Удари руками наносяться будь-якою частиною кулака (окрім основи долоні), ліктем в тулуб, бокову частину голови, рук та ніг.

Удари ногами наносяться коліном, гомілкою, стопою, п’ятою в передню, бокову частини голови, тулуб (окрім зустрічного удару колінном при проході суперником в ноги), по ногах (у внутрішню та зовнішню частини стегна або гомілки).

55.1.3. Удари руками, ногами або головою в положенні лежачи (окрім потиличної частини голови, шиї і задньої поверхні спини, області поясниці, кібчика та анального отвору), якщо спортсмен, якого атакують також знаходиться у положенні лежачи.

55.1.4. Удари ліктем, крім зустрічного удару в область ключиці з протаскуванням суперника за різноманітний рукав або відворот хортівки.

55.2. Кидкова техніка.

55.2.1. Кидком вважається дії спортсмена, в результаті яких суперник втрачає рівновагу і падає на килим, торкаючись його поверхні будь-якою частиною тіла, крім ступней ніг, тобто опиняється в одному з положень «лежачи».

         Контркидок  – кидок, при якому спортсмен, що захищається, у відповідь на атакуючі дії суперника перехоплює ініціативу та кидає його сам, змінюючи характер або напрям падіння атакуючого.

         55.2.2. Оцінюються тільки кидки, які проводить спортсмен, що знаходився до кидка (до початку падіння суперника) у положенні «стоячи».

Вважається, що кидок, виконаний спортсменом, що ататкує, без падіння, якщо він під час кидка (від його початку і до моменту закінчення) зберігає своє положення «стоячи».

55.2.3.  Кидок вважається виконаним з падінням спортсмена, що атакує, якщо в процесі проведення кидку він переходить в одне з положень «лежачи» або спирається на суперника, що лежить з метою зберегти рівновагу.

55.2.4. Будь-які перевертання в боротьбі лежачи, а також кидки, виконані борцем, що знаходиться у положенні «лежачі», не оцінюються.

В залежності від початкового положення спортсмена, що ататкує,  розрізняють такі види кидків:

а) кидки суперника, що знаходиться у стійці; до них прирівнюються кидки, в яких спортсмен, що атакує, переходить під час кидка суперника, що знаходиться в одному з положень «лежачи» в положення «стоячи», або повністю відриває його від килиму, піднімає вище пояса і, кидаючи, перевертає навколо горизонтальної вісі. Такі кидки оцінюються аналогічно технічним діям, що виконані зі стійки;

Б) відрив суперника, що знаходиться у положенні «лежачи», від килиму та відпускання його в те саме положення без перевертання не оцінюється. Кидки, що закінчуються падінням суперника у положення «на руках» не оцінюються.

55.3. Больові прийоми.

55.3.1. Больовим прийомом вважається захоплення руки або ноги суперника, що дозволяє провести перегинання (важіль), обертання в суглобі (вузол) защемлення сухожилок або м’язів і примушує суперника визнати себе переможеним.

55.3.2. Початком больового прийому вважається початок дій, що слідують після взяття борцем, що атакує, кінцівки суперника на атакованій ділянці і мають за мету викликати у нього болюче відчуття або подолати його захисний захват. На ці дії відводиться 60 секунд. Больові прийоми можуть проводитися як в положенні «стоячи», так і «лежачи».

55.4. Спеціальна поліцейська техніка. До спеціальної поліцейської техніки відносяться прийоми, які на больовому відчутті дозволяють контролювати поведінку суперника: важіль руки назовні, унутрь, прийоми затримання. Прийоми можуть виконуватися зі стійки або починатися із положення лежачі і закінчуватися у стійці.

Стаття 56. Початок і кінець поєдинку

56.1. Для проведення поєдинку спортсменів викликають на хорт.

56.2. Перед початком поєдинку спортсмен, якого викликають першим стає на краю хорту ліворуч від арбітру та обличчям до нього, а його суперник – праворуч. Після представлення спортсмени за жестом арбітру сходяться у центр хорту і обмінюються вітальним рукостисканням. Після чого роблять крок назад і за свистком арбітру починають боротися.

56.3. Поєдинок закінчується сигналом гонгу (звуковим сигналом), а не за дублюючим його свистком арбітру.

Стаття 57. Хід і тривалість поєдинку.

57.1. Тривалість поєдинку встановлюється:

-          для дорослих та молоді (чоловіки) – 5 хвилин;

-          для дорослих і молоді (жінки) – 4 хвилини;

-          для юнаків і дівчат старшого віку (чоловіки і жінки) -  4 хвилини;

-          для для юнаків і дівчат середнього та молодшого віку (чоловіки і жінки) -  3 хвилини;

-          для ветеранів (чоловіки) – 4 хвилини;

-          для ветеранів (жінки) – 3 хвилини.

57.2. Відлік часу починається за першим сигналом свистку арбітру. Час перерв не включається в чистий (фактичний) час поєдинку.

57.3. Протягом поєдинку борці  не мають права виходити за межі килиму без дозволу арбітру. За необхідністю учасник, з дозволу арбітру,  може вийти за межі килиму для приведення в порядок спортивної форми.

57.4. На надання медичної допомоги при пошкодженнях, отриманих борцем, йому надається час в сумі не більше 2 хвилин у ході одного поєдинку. Медична допомога надається безпосередньо на килимі (на краю килиму).

Стаття 58. Кількість поєдинків.

58.1. Якщо змагання проходять в один день, то для дорослих і молоді кількість поєдинків не повинна перевищувати 9. Коли змагання тривають два та більше днів, то кількість поєдинків в день не повинна перевищувати 5. Для юнаків всіх категорій кількість поєдинків в день не повинна перевищувати 7 та 4 відповідно.

58.2. Пауза між поєдинками повинна бути не меншою 10 хвилин для дорослих і 15 хвилин для представників інших вікових категорій.

Стаття 59. Результат і оцінка поєдинку

         59.1. Результатом поєдинку може бути перевага одного із спортсменів, а також поразка обох.

         59.2. Класифікаційні очки, які начисляються борцям за результатами поєдинку викладено у таблиці:

№№

пп

Результат поєдинку

Класифікаційні очки

переможцю

переможеному

1

Чиста перемога (достроково)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

а) виконання спеціальної поліцейської техніки, внаслідок чого поведінка суперника повністю контрольована

б) чистий кидок

в) больовий прийом

г) за явною перевагою одного з борців (різниця 8 балів і вище)

д) за нокаутуючий удар ( понад 10 сек.) або

за два нокдауни (до 10 сек.)

е) при неможливості продовжувати поєдинок (відмова, травма, прострочений час на медичну допомогу)

ж) дискваліфікація суперника за порушення Правил

2

Перемога по балам (різниця від 1 до 7 балів)

 

 

а) за наявності балів у переможеного

3

1

б) за відсутності балів у переможеного

3

0

3

Перемога з мінімальною перевагою

2

0

4

Зняття обох спортсменів з поєдинку або змагань (дискваліфікація) (достроково)

Обом спортсменам нараховується 0 очок

 

Стаття 60. Чиста перемога

            60.1. Чиста перемога присуджується за:

         а) виконання спеціальної поліцейської техніки, внаслідок чого поведінка суперника повністю контрольована;

         б) чистий кидок;

         в) больовий прийом;

г) за явною перевагою одного з борців;

д) при знятті суперника з поєдинку відповідно до Правил;

е) за два нокдауни (до 10 сек.);

ж) за нокаутуючий удар ( понад 10 сек.).

60.2. Повністю контрольованою поведінка суперника вважається у випадках, коли супротивник знаходиться на больовому контролі та не може самостійно рухатися або чинити опір.

60.3. Чистим кидком вважається кидок без падіння борця, що атакує, в результаті якого атакований, що знаходиться в положенні «стоячи», падає на спину або перевертається спиною в темпі руху (без зупинки).

60.4. Больовий прийом зараховується у випадку, якщо один з борців при захопленні його руки або ноги на больовий прийом полає сигнал про здачу. Сигнал про здачу надається гучним вигуком «Є!» або дворазовим плесканням рукою (ногою) по килиму або тілу суперника. Будь-який вигук учасника узятого на больовий прийом розглядається як сигнал про здачу.

60.5. Якщо в ході поєдинку один з борців одержить на 8 (і більше) балів ніж його суперник, поєдинок зупиняється і цьому борцю присуджується перемога за явною перевагою.

60.6. Спортсмен знімається з поєдинку рішенням заступника головного судді з присудженням його супротивнику чистої перемоги:

а) при повторній спробі проведення забороненого прийому;

б) у випадку, коли спортсмен не зміг вкластися у відведені 2 хвилини на надання йому медичної допомоги;

в) після двох попереджень при необхідності оголосити йому третє попередження.

60.7. Спортсмен  знімається із змагань (дискваліфікується) рішенням головного судді з присудженням його супротивнику чистої перемоги, якщо за висновком лікаря спортсмен не може продовжувати участь у змаганнях при захворюванні або з причини травми, отриманої ним в ході поєдинку.

60.8. Нокаут – не відновлювана втрата можливості захищатися внаслідок пропущеного удару, до рахунку 10 спортсмен не може прийти в себе та прийняти бойову стійку. Спортсмен, що отримав нокаут в голову, знімається зі змагань.

60.10. Нокдаун – тимчасова втрата можливості захищатися внаслідок пропущеного удару, до рахунку 10 спортсмен повністю приходить до тями та приймає бойову стійку.

60.11. За чисту перемогу переможець одержує 4 класифікаційні очки, переможений – 0.

60.12. Спортсмен  знімається із змагань (дискваліфікується) рішенням головного судді за:

-          неявку на хорт протягом 2 хвилин після першого виклику;

-          за грубу та неетичну поведінку по відношенню до суперника, учасників, глядачів;

-          за проведення забороненого прийому, в наслідок чого супротивник отримує травму та не може продовжувати змагання;

-          за обман суддів.

60.13. У зазначених випадках учасник, знятий зі змагань, отримує 0 класифікаційних очок (він не отримує особистого та командного місця та медалі). Його супротивник отримує 4 класифікаційні очки.

Стаття 61. Перемога по балам

61.1. Якщо по закінченню поєдинку один з борців має перевагу від 1 до 7 балів, то йому присуджується перемога по балам.

61.2. Переможець у цьому випадку одержує 3 класифікаційні очки, переможений – 1 класифікаційне очко за наявності у нього технічних балів до моменту закінчення поєдинку або ) – за їх відсутності.

Стаття 62. Перемога з мінімальною перевагою

62.1. У випадку однакової кількості набраних балів перемога з мінімальною перевагою присуджується борцю, у якого більше балів за технічні дії.

62.2. При рівній кількості технічних балів перемога присуджується тому з них, хто в провів більш якісні прийоми (більше прийомів, оцінених в 4 та 2 бали).

62.3. Якщо усі показники за оцінкою дій обох борців рівні, перемога присуджується тому, хто в ході поєдинку останнім провів оцінений прийом (1,2,4 бали).

62.4. Якщо на момент закінчення поєдинку у обох спортсменів немає технічних балів і рівна кількість попереджень, перемога присуджується тому, хто отримав останню оцінку за попередження, оголошене супротивнику.

62.5. Переможець одержує 2 класифікаційні очки, переможений – 0.

Стаття 63. Оцінка прийомів

63.1. Прийоми спортсмена, що атакує, проведення яких не дало йому чистої перемоги, оцінюються балами. Якість і оцінка кидка, залежить від того:

- без падіння або з падінням атакуючого проведено кидок;

- на яку частину тіла спортсмен впав в результаті кидку суперника.

63.2. Чотири бали присуджуються:

а) за кидок з падінням, при якому суперник впав на спину;

б) за кидок без падіння, при якому суперник впав на бік.

63.3. Два бали присуджуються:

а) за кидок з падінням, при якому суперник впав на бік;

б) за кидок без падіння, при якому суперник впав на груди, живіт, сідницю, поперек або плече;

в) за друге попередження, оголошене супротивнику.

63.4. Один бал присуджується:

а) за кидок з падінням, при якому суперник впав на груди, живіт, сидницю, поперек або плече;

б) за перше попередження, оголошене супротивнику.

Стаття 64. Ухилення від боротьби

Ухиленням від боротьби вважається:

а) вільний вихід за межі робочої зони хорту в положенні стоячи або лежачи;

б) відсутність реальних спроб проведення прийомів при боротьбі стоячи;

в) імітація атакуючих дій (неправдива атака);

г) ухилення від захвата в положенні стоячи;

д) перехід у положення лежачі без реальних спроб проведення прийомів;

є) явне виштовхування з хорту.

Стаття 65. Боротьба поблизу межі хорту

65.1. Положення «поза хортом» (за кордоном межі хорту) вважається, якщо:

а) у боротьбі стоячи один із спортсменів заступив ногою за межу хорту;

б) у боротьбі лежачи один із спортсменів опинився половиною тулубу по лінії талії або лопаткою і сидницєю за межами хорту.

65.2. В процесі поєдинку положення поза хортом визначається арбітром, а в суперечливих випадках суддями колегіально.

65.3. Якщо спортсмени опиняться в положенні «поза хортом», вони за командою арбітра повертаються на середину хорту і поновлюють боротьбу у стійці. Без команди арбітра борець не повинен припиняти боротьбу близько межі хорту і пропонувати супернику перейти на середину.

65.4. Кидок (контркидок), який почався в робочій зоні хорту та закінчився поза його межами оцінюється. Кидок, який розпочався у положенні «поза хортом» не оцінюється.

65.5. Больовий прийом, що розпочався на хорті дозволяється проводити доти, поки один із спортсменів має контакт з робочою площиною хорту.

66. Заборонені прийоми та дії

Забороненими діями в поліцейській боротьбі є:

1) нанесення ударів пальцями рук та ніг, відкритою рукавичкою та основою долоні;

2) проведення больових прийомів на шию, хребет, стопу;

3) нанесення ударів руками лежачого суперника із положення «в стійці»;

4) нанесеня ударів в шию, по суглобах рук та ніг (коліно, звід стопи, при фіксації атакуємої кінцівки в напрямку проти природного згинання), потилицю і спину, поясницю, куприк, анальний отвір, нанесення ударів пальцями в очі;

5) нанесення ударів головою;

6) кидки суперника на голову, кидки з захопленням на больовий прийом («вузол», «важіль»), кидки суперника з падінням на нього всім тілом;

7) робити задушливі прийоми, затискати супернику рот та ніс, царапатися, кусатися;

8) робити будь-які болючі дії на хребет, скручувати шию, руками і ногами затискати голову суперника або притискати її до хорту;

9) упиратися руками, ногами або головою в обличчя суперника;

10) притискати ліктем або коліном зверху будь-яку частину тіла;

11) робити захоплення за пальці на руках та ногах суперника; 

12) робити вузол стопи, викручуючи стопу за п’ятку;

13) робити важіль коліна, перегинаючи ногу не в площині його природного згинання;

Стаття 67. Зауваження та попередження

67.1. Зауваження.

67.1.1. Порушеннями Правил, за які спортсмену може бути зроблено зауваження, вважаються:

- розмови на хорті;

- ухилення від боротьби;

- запізнення на хорт на час понад 30 секунд після першого виклику;

- ухід з хорту без дозволу арбітру, в тому числі і на надання медичної допомоги;

- неетична поведінка представника, тренера, або інших членів команди спортсмена, що знаходяться поблизу хорту.

67.1.2. Протягом поєдинку може бути зроблено не більше одного зауваження. Арбітр має право зробити зауваження спортсмену самостійно без згоди інших суддів.

67.2. Попередження.

Попередження поділяються на ті, що оголошуються без попереднього зауваження і з попереднім зауваженням.

а) к попередженням з попереднім зауваженням відносяться:

- запізнення на хорт (по закінченню 1 хвилини – 1 попередження; по закінченню 1,5 хвилин – 2 попередження);

- розмови на хорті;

- ухилення від боротьби;

- ухід з хорту без дозволу арбітру, в тому числі і на надання медичної допомоги;

- неетична поведінка представника, тренера, або інших членів команди спортсмена, що знаходяться поблизу хорту.

б) к попередженням без попереднього зауваження відносяться:

- застосування забороненого прийому;

- грубе ведення боротьби;

- порушення дисципліни;

- навмисне виповзання з больового прийому за межі робочої зони хорту.

67.3.  За порушення правил змагань спортсмен може бути знятий з поєдинку або дискваліфікований (знятий зі змагань) у таких випадках:

- при повторній спробі проведення дій, зазначених в п. 67.2 б (за виключенням навмисного виповзання з больового прийому за межі робочої зони хорту);

- у випадку, коли спортсмен не вклався у відведенні 2 хвилини на надання медичної допомоги,

67.4. Спортсмен знімається зі змагань (дискваліфікується): 

- за запізнення на хорт понад 2 хвилини після першого виклику;

- за грубу і неетичну поведінку по відношенню до супротивника, учасників, суддів та глядачів;

- за проведення забороненого прийому, внаслідок чого супротивник отримує травму і за заключенням лікаря не може продовжувати поєдинок;

- за обман суддів.

Стаття 68. Визначення переможця

68.1. Чиста перемога присуджується:

а) якщо техніча дія спортсмена оцінюється як чистий кидок не менш ніж двома суддями;

б) при успішному виконанні больового прийому або прийомів затримання.

68.2. Перемога по балам та перемога з мінімальною перевагою визначається керівником хорту та нотатками в протоколі поєдинку, які зроблені у відповідності з оголошеними оцінками дій спортсменів.

68.3. Спортсмен (обидва спортсмена) знімається (знімаються) з поєдинку за одноголосним рішенням суддів або більшістю голосів за згодою заступника головного судді.