У науково-методичному журналі «Фізичне виховання в рідній школі» з № 3, 2015 року засновано нову рубрику «Хортинг – національний вид спорту України».

У науково-методичному журналі «Фізичне виховання в рідній школі» з № 3, 2015 року засновано нову рубрику «Хортинг – національний вид спорту України».

 

ХОРТИНГ – НАЦІОНАЛЬНИЙ ВИД СПОРТУ УКРАЇНИ!

Зоя Діхтяренко, 
старший науковий співробітник лабораторії 
фізичного розвитку та здорового способу життя 
Інституту проблем виховання НАПН України, 
кандидат педагогічних наук, ведуча рубрики
 
У науково-методичному журналі «Фізичне виховання в рідній школі» з № 3, 2015 року було засновано нову рубрику «Національні та прикладні види спорту». Але, зважаючи на той факт, що відповідно до статті 20 Закону України «Про фізичну культуру і спорт», підпункту 30 пункту 4 та пункту 8 Положення про Міністерство молоді та спорту України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 № 220, пункту 4 Положення про надання на конкурсних засадах спортивній федерації статусу національної та позбавлення такого статусу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 січня 2012 № 22 (зі змінами), пункту 8 розділу V Положення про комісію для надання спортивній федерації статусу національної та позбавлення такого статусу, затвердженого наказом Мінмолодьспорту від 21 січня 2014 № 102, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 04 лютого 2014 за № 210/24987 та рішенням комісії для надання спортивній федерації статусу національної та позбавлення такого статусу від 08 жовтня 15 (протокол № 5) Всеукраїнській громадській організації «Українська Федерація Хортингу» надано статус національної спортивної федерації з виду спорту «хортинг», назва рубрики змінена на: «Хортинг – національний вид спорту України».
Відповідний наказ Мінмолодьспорту від 12 жовтня 2015 року № 3724 розміщено на веб-сайті Мінмолодьспорту в розділі «Нормативна база фізичної культури і спорту Мінмолодьспорту».
Примітка: хортинг заснований на культурних, оздоровчих і бойових традиціях українського народу. Він сприяє залученню підростаючого покоління до загальнолюдських цінностей, формуванню внутрішньої культури особистості, її високих вольових якостей, навичок здорового способу життя, гармонійному фізичному розвитку дітей. 
Слово «хортинг» походить від назви відомого та славетного острова Хортиця, де була розташована Запорозька Січ, на якій існувало лицарство та самопожертва, відвага та виховання могутніх і вольових чоловіків. Таким чином, найбільший на Дніпрі острів – Хортиця відіграла прогресивну роль в історії українського народу та була сакральним центром і колискою козацької доблесті Запорозької Січі. Хортинг включає в себе оздоровчі, загальнофізичні, технічні й тактичні елементи, а також виховні та філософські аспекти українського національного виду спорту як впливової виховної системи фізичного та морально-етичного напряму, реального інструменту виховання сильного українця, гідного громадянина–патріота Української держави. 
Ідея відродження хортингу, комплексної системи самовдосконалення особистості, заснованої на фізичному, морально-етичному та духовному вихованні, пов’язана з віковічною роллю давніх народних традицій, що передавалися від покоління до покоління. Сучасний український хортинг – це універсальна система змішаного єдиноборства, яка втілила в собі найбільш ефективні та дієві прийоми спортивних, прикладних єдиноборств і бойових мистецтв. 
Офіційне визнання хортингу видом спорту відбулося за наказом Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту до Дня Незалежності України (наказ № 3000 від 21 серпня 2009 р.).
Засновниками Української федерації хортингу (УФХ) є: Е. Єрьоменко, І. Косинський, Д. Лісовий, С. Лохманов, О. Нетребко, О. Плотніков, В. Севрюков. 
Розробка правил змагань із хортингу, а також його кваліфікаційна система була спрямована на виключно природний винахід техніки самозахисту та спортивних прийомів одноборства, ініціатором якого виступив видатний спортсмен Е. Єрьоменко.
Сучасний український хортинг – це універсальна система та змішане єдиноборство, що втілило в собі найбільш ефективні й дієві прийоми спортивних і прикладних єдиноборств, і бойових мистецтв. Виховна і філософська основа хортингу – здоровий спортивний дух людини та славні традиції войовничих пращурів козаків Запорозької Січі. 
Основна мета хортингу – охоплення оздоровчим рухом всі верстви населення України від маленьких дітей до людей літнього віку, популяризація та підвищення ролі фізичної культури та спорту, патріотичне виховання, залучення дітей та юнацтва до здорового способу життя, відвернення їх від шкідливих звичок, виховання особистості в дусі добропорядності, патріотизму та любові до своєї Батьківщини. Безперечно, фундаментом є багатовікові традиції, що передавалися з роду в рід, від покоління у покоління від часів сарматів до Київської Русі, а далі до запорозьких козаків. 
Хортинг в Україні є важливою складовою загальнодержавної системи фізичної культури і спорту, патріотичного та духовного виховання молоді, відродження та розвинення українських бойових традицій, зміцнення здоров’я, розвитку фізичних, морально-вольових та інтелектуальних здібностей людини шляхом залучення її до участі у спортивних змаганнях, оздоровчих таборах, навчально-тренувальних семінарах та інших заходах фізкультурно-оздоровчого спрямування.
У міжнародному спортивному співтоваристві хортинг розвиває Всесвітня федерація хортингу (World Horting Federation), яка заснована в Україні у м. Києві Е. Єрьоменком.
Станом на 1 січня 2014 року членами Міжнародної громадської організації «Міжнародна Федерація Хортингу» є 26 країн світу: Україна, Російська Федерація, Грецька Республіка, Грузія, Республіка Куба, Республіка Туркменістан, Литовська Республіка, Сполучені Штати Америки, Китайська Народна Республіка, Федеративна Республіка Німеччина, Сполучене Королівство Великобританія, Франція, Словацька Республіка, Угорщина, Бангладеш, Ісламська Республіка Іран, Республіка Білорусь, Італійська Республіка, Республіка Польща, Естонська Республіка, Палестина, Азербайджанська Республіка, Народна Демократична Республіка Алжир, Республіка Туніс, Узбекистан, Республіка Молдова.
Перший Чемпіонат Світу з хортингу відбувся 24–27 вересня 2015 року в Польщі (м. Кендзежин-Козле) серед кадетів і кадеток, юніорів і юніорок, чоловіків і жінок у розділі «Двобій».
Наукова спільнота України сприяє розвитку Національній спортивній федерації – хортинг, що реалізується в наукових виданнях, а саме: тези, статті, посібники тощо. Так, один раз на шість календарних місяців змішаними мовами (українська, російська, англійська) виходить збірник наукових праць «Теорія і методика хортингу» (Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: Серія КВ № 20691-10491 Р від 30.04.2014 р.; ISSN 2410-5317). Збірник наукових праць входить до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата педагогічних наук (наказ МОН України від 07 жовтня 2015 р. № 1021). 
Співзасновниками збірника наукових праць «Теорія і методика хортингу» є Інститут проблем виховання НАПН України (директор – І. Д. Бех, доктор психологічних наук, професор, дійсний член Національної академії педагогічних наук України, заслужений діяч науки і техніки України) та Всеукраїнська громадська організація «Українська федерація хортингу» (президент – Е. А. Єрьоменко, майстер спорту України міжнародного класу, заслужений тренер України, учасник бойових дій у Республіці Афганістан).
Таким чином, у рубриці: «Хортинг – національний вид спорту України» будуть друкуватися сучасні теоретичні та практичні надбання з різних розділів хортингу тренерів, спортсменів, викладачів, учених, військовослужбовців Збройних Сил України, працівників силових структур.