Відкриття спеціалізації хортингу у Львівському державному університеті фізичної культури. Довідки: 098-361-09-33 Володимир Роханський (м. Львів)

Шановні колеги, тренери, спортсмени та батьки, члени Української федерації хортингу, фахівці.
У зв'язку зі швидким розвитком національного виду спорту хортинг в Україні, в даний момент виникла гостра потреба у кваліфікованих та дипломованих фахівцях з хортигну. Саме тому був розпочатий переговорний процес із Львівським державним університетом фізичної культури про відкриття у ньому спеціалізації "Хортинг". На даному етапі Українська федерація хортингу разом із Львівським державним університетом фізичної культури досягли домовленості про відкриття у цьому році даної спеціалізації.
Посилання на інформацію:
У зв’язку з тим запрошуємо абітурієнтів, які закінчили 11 класів, до вступу у ЛДУФК на спеціалізацію Хортинг. Детальна інформація за контактами: тел. 098-361-09-33, e-mail: hortinglviv@ukr.net.
 
З повагою, керівник відділення хортингу ЛДУФК,
президент Львівської міської федерації хортингу
Роханський Володимир Михайлович
 

ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ
(ліцензія Міністерства освіти і науки України АЕ № 270592 від 02.07.2013 р.)
ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ СТУДЕНТІВ НА 2016-2017 НАВЧАЛЬНИЙ РІК
(ДЕННА ТА ЗАОЧНА ФОРМИ НАВЧАННЯ, 
ЗА ДЕРЖАВНИМ ЗАМОВЛЕННЯМ І ЗА КОШТИ ФІЗИЧНИХ ТА ЮРИДИЧНИХ ОСІБ)

Університет має IV рівень акредитації і готує фахівців
Галузей знань 01 «Освіта», 02 «Культура і мистецтво», 22 «Охорона здоров`я, 24 «Сфера обслуговування» за ступенями та освітньо-кваліфікаційними рівнями за спеціальностями:

Підготовка БАКАЛАВРА 
• на основі повної загальної середньої освіти триває 4 роки на денній і 5 років на заочній формі навчання. Зарахування на 1 курс здійснюється на конкурсній основі на спеціальності:
Вступ на основі повної загальної середньої освіти
• заяви тільки в електронній формі крім осіб, які мають право на участь у конкурсі за результатами вступних випробувань, зарахування за співбесідою та зарахування поза конкурсом;
• до 15 заяв на 5 спеціальностей; на яких передбачено прийом за державні кошти, та визначити їх пріоритетність;
• подання заяв в електронній формі на спеціальності, на яких не передбачається прийому за державні кошти, не обмежується;
• приймаються результати ЗНО тільки 2016 року;
• право складати вступні іспити (з предметів ЗНО) в університеті користуються особи:
особи, які мають медичні перешкоди;
особи, звільненим з військової служби (у т.ч. демобілізовані), після 30 листопада 2015 року
• до університету зараховуються особи, яким не протипоказане навчання за обраною спеціальністю і немає протипоказів за станом здоров’я до фізичних навантажень

Вступ на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста
• особи, які вступають на напрям підготовки (спеціальність) споріднену (випускники медичних, педагогічних коледжів та ін. споріднених спеціальностей), зараховуються на нормативний термін навчання (2/3-й, 4 курс);
• особи, які вступають на напрям підготовки (спеціальність) на неспоріднену спеціальність, зараховуються на нормативний термін навчання (за кошти фізичних або юридичних осіб);
• зарахування проходить за результатами фахового вступного випробування
• до університету зараховуються особи, яким не протипоказане навчання за обраною спеціальністю і немає протипоказів за станом здоров’я до фізичних навантажень

Підготовка іноземних громадян 
• за базовими акредитованими напрямами (спеціальностями) (вступний екзамен у формі співбесіди).

Оригінали документів при участі в конкурсі на місця, що фінансуються за кошти державного бюджету, вступником подаються лише один раз при виборі місця навчання (виконання вимог до зарахування).

Перелік документів які необхідні для вступу
• копія документа, що посвідчує особу та громадянство;
• копія документ державного зразка про раніше здобутий освітній, освітньо-кваліфікаційний рівень (атестат, диплом), на основі якого здійснюється вступ і додаток до нього;
• чотири кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см
• медичну довідку за формою 086-0, окрім спеціальностей 016 «Спеціальна освіта», 227 «Фізична реабілітація» та 242 «Туризм» при вступі на основі повної загальної середньої освіти.
• ксерокопія приписного посвідчення або військового квитка
• сертифікат (сертифікати) відповідного рівня зовнішнього незалежного оцінювання 2016 р.
• документи, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за результатами вступних екзаменів, зарахування за співбесідою, зарахування позаконкурсом за наявності;
• папка на зав’язку та два конверти по Україні із зворотньою адресою.
Особи, які здобули освіту за кордоном, подають разом з документом про освіту, його засвідчений переклад, а також довідку Міністерства освіти і науки України про нострифікацію документа про освіту
Університет має договір з Академією сухопутних військ для проходження військової підготовки кращими студентами протягом 3-4 курсів.
Абітурієнти на період вступних випробувань забезпечуються гуртожитком.
Програми творчих конкурсів та вступних екзаменів розміщені на сайті університету : http://www.ldufk.edu.ua/
У випадку не заповнення ліцензованого обсягу на заочну форму буде проводитись додатковий набір в терміни з 1 по 10 вересня 2016 року
Cтроки вступної кампанії:
Для здобуття ступеня бакалавра документи приймаються:
• вступників, які не складають вступних випробувань в університеті – з 11 до 27 липня;
• вступників, які складають вступні випробування – з 11 до 20 липня;
• вступні випробування проводяться з 21 до 27 липня
АДРЕСА
79007, м. Львів, вул. Т. Костюшка, 11, 
Приймальна комісія: тел. (032) 255-32-06, т. моб. 063-258-48-40 E-mail: pk_ldufk@ukr.net; info@ldufk.edu.ua / Web-site: http://www.ldufk.edu.ua