АСОЦІАЦІЯ СІМЕЙНО-СПОРТИВНОГО ХОРТИНГУ УКРАЇНИ


 
Президент Асоціації сімейно-спортивного хортингу України
Коломоєць Галина Анатоліївна, 12.12.1978 р.н.
Член наглядової ради, офіційний координатор Стратегії "Хортинг-Патріот" від Міністерства освіти і науки України
Науковий співробітник відділу інноваційних і інформаційних технологій відділення стратегії розвитку освіти Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України, науковий співробітник Інституту проблем виховання Національної академії педагогічних наук України, Майстер спорту України з хортингу
Інструктор з хортингу, суддя І категорії
Освіта вища, Національний університет фізичного виховання та спорту України
Адреса і контакти:
03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 36.
Тел.: +38-097-842-32-67 моб., (044) 248-18-16 роб.
E-mail: galina_1@i.ua

 


СТАТУТНІ ДОКУМЕНТИ АСОЦІАЦІЇ СІМЕЙНО-СПОРТИВНОГО ХОРТИНГУ УКРАЇНИ


ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «АСОЦІАЦІЯ СІМЕЙНО-СПОРТИВНОГО ХОРТИНГУ УКРАЇНИ» створена за рішенням Установчих зборів засновників Організації у відповідності до Конституції України, Закону України «Про громадські об’єднання» та актів законодавства, прийнятих відповідно до нього. Організація є добровільним громадським об’єднанням, створеним на основі єдності інтересів для спільної реалізації мети діяльності Організації, визначеної цим статутом.
Організація створена і діє на основі добровільності, рівноправності її членів, самоврядування, законності та гласності, розвиває гирьовий хортинг в Україні, бере участь у громадсько-політичному житті, виявляє ініціативу щодо прийняття законів, що захищають права і гідність спортсменів, інвалідів і ветеранів спорту, війни та Збройних Сил України, інших силових структур і відомств, учасників бойових дій, локальних війн і воєнних конфліктів, ветеранів військової служби, ветеранів праці, дітей війни, пенсіонерів, всіх громадян похилого віку і реалізує її в установленому законодавством порядку. Організація вільна у виборі напрямів своєї діяльності.
Організація створена на невизначений термін. Повне найменування Організації:
українською мовою – ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «АСОЦІАЦІЯ СІМЕЙНО-СПОРТИВНОГО ХОРТИНГУ УКРАЇНИ»;
англійською мовою – PUBLIC ORGANIZATION «FAMILY AND SPORTS HORTING ASSOSIATION OF UKRAINE»;
російською мовою – ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «АССОЦИАЦИЯ СЕМЕЙНО-СПОРТИВНОГО ХОРТИНГА УКРАИНЫ»;
Скорочене найменування Організації: українською мовою – ГО «АССХУ»;
англійською мовою – PО «FSHAU»;
російською мовою – ОО «АССХУ»;
Діяльність Організації має суспільний характер, що не суперечить його взаємодії з органами державної влади, тісного контакту з іншими громадськими організаціями, рухами, фондами та окремими громадянами. Організація набуває статусу юридичної особи з моменту держаної реєстрації. Організація має круглу печатку, штампи, бланки зі своїм найменуванням, емблему, прапор, що зареєстровані у встановленому законом порядку, а також розрахунковий рахунок, інші рахунки в банках та інші ознаки, що визначені для юридичних осіб чинним законодавством. Організація не відповідає за зобов'язаннями своїх членів, а його члени не відповідають за зобов'язаннями Організації, за винятком випадків, коли вони беруть на себе такі зобов'язання. Організація співпрацює з Міністерством освіти і науки України.
 
МЕТА, ЦІЛІ ТА НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ АСОЦІАЦІЇ СІМЕЙНО-СПОРТИВНОГО ХОРТИНГУ УКРАЇНИ
Основна мета Організації: сприяння розвитку та популяризації сімейно-спортивного хортингу в Україні та світі, фізкультурно-оздоровча та патріотично-спортивна підготовка громадян, свідома підготовка дорослих до захисту України, забезпеченню соціальної справедливості, пріоритету загальнолюдських цінностей, морально-етичне, козацько-лицарське, національно-патріотичне та професійно-прикладне виховання, спільна реалізація та захист прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема спортивних, економічних, соціальних, культурних, екологічних, та інших інтересів своїх членів.

Метою Організації не може бути одержання та розподіл прибутку

Цілі Організації:

– сприяння забезпеченню соціального та правового захисту батьків, спортсменів, тренерів, ветеранів спорту, ветеранів війни, праці, військової служби та пенсіонерів Збройних Сил України, допомога в покращенні житлових умов, фізкультурно-оздоровчого та медичного, торговельного, побутового й іншого обслуговування;

– проведення спортивних змагань, шкіл, таборів, навчально-тренувальних і атестаційних спортивних зборів, суддівських семінарів з сімейно-спортивного хортингу;

– піклування про збереження пам’ятників та меморіалів видатним спортсменам, спортивним та козацьким діячам, захисникам Вітчизни, загиблим воїнам, працівникам силових структур, які загинули при виконанні службових обов’язків, пропаганда славетних спортивних, культурних та бойових традицій України, проведення урочистих заходів з нагоди державних свят, визначних подій та ювілейних дат ветеранів спорту;

– сприяння фізкультурно-оздоровчому, спортивному, національно-патріотичному та професійно-прикладному вихованню батьків та дітей;

– сприяння підвищенню рівня навичок материнства і батьківства серед населення;

– сприяння створенню позитивного спортивного іміджу України та Міністерств і відомств;

– сприяння створенню умов для втілення національних ідей державного патріотизму як моральної основи діяльності усіх гілок влади та всіх верств населення;

– організація спілкування ветеранів спорту, підтримання їх морального стану, залучення ветеранів спорту до участі в національно-патріотичному вихованні молоді, а також із питань ведення здорового способу життя, профілактики правопорушень;

– сприяння розвитку міжнародної співпраці зі спортивними федераціями й асоціаціями Європи та світу;

– сприяння громадським організаціям, установам, підприємствам, громадянам у роботі по залученню дітей та дорослих до занять фізичною культурою і спортом;

– налагодження прямих всеукраїнських та міжнародних контактів зі спортивними організаціями, укладання відповідних договорів та угод, участь у заходах, які не суперечать міжнародним зобов'язанням України;

– розповсюдження інформації та пропагування своїх ідей та цілей;

– здійснення захисту прав членів організації шляхом надання їм всебічної допомоги, представлення їхніх інтересів в державних органах влади в т.ч. зарубіжних, а також організації, підтримці та участі у міжнародних, державних і недержавних спортивних програмах і проектах;

– надання всебічної допомоги членам Організації в інших державах у їхньому прагненні до збереження власної національної самобутності, розвитку відповідального батьківства, спортивної культури та освіти.

Науково-практичний семінар, присвячений ПЕРШОМУ ЧЕМПІОНАТУ УКРАЇНИ З ХОРТИНГУ, 12-14 червня 2015 року

Методичні рекомендації та статті з козацького хортингу
Коломоєць Г.А. Філософсько-методологічні засади хортингу як підготовча база працівників поліції в Україні
 Фотогалерея навчальних семінарів з поліцейського хортингу. Заходи проводить президент Міжнародної федерації хортингу Шаповалов Борис Борисович
Науково-практичний семінар, присвячений ПЕРШОМУ ЧЕМПІОНАТУ УКРАЇНИ З ХОРТИНГУ, 12-14 червня 2015 року

Методичні рекомендації та статті з козацького хортингу
Коломоєць Г.А. Філософсько-методологічні засади хортингу як підготовча база працівників поліції в Україні