Відомості зєдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) Всеукраїнської ліги історії та культури хортингу