РЕЦЕНЗІЯ Державного науково-дослідного інституту фізичної культури і спорту на Навчальну програму з хортингу для дитячо-юнацьких спортивних шкіл, затверджена на засіданні Вченої ради ДНДІФКС від 16.11.2010 року