Друга Міжнародна науково-практична конференція Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка "ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО ВИХОВАННЯ УЧНІВ КОЗАЦЬКИХ КЛАСІВ І ХОРТИНГІСТІВ У НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ", м. Суми, 08-09.11.2018 року

ДРУГА МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
"ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО ВИХОВАННЯ УЧНІВ КОЗАЦЬКИХ КЛАСІВ
І ХОРТИНГІСТІВ У НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ". 08-09 листопада 2018, м. Суми
Шановні члени УФХ і прихильники національного виду спорту!
Навчально-науковий інститут педагогіки і психології Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка запрошує Вас взяти участь у Другій Міжнародній науково-практичній конференції "ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО ВИХОВАННЯ УЧНІВ КОЗАЦЬКИХ КЛАСІВ І ХОРТИНГІСТІВ У НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ", яка проводиться 08-09 листопада 2018 року за адресою: 40002 м. Суми, вул. Роменська, 87, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка.
У роботі конференції передбачається розгляд таких питань:
1.       Козацька педагогіка: історико-педагогічний та методологічний аспекти.
2.       Хортинг – національний вид спорту України.
3.       Дитячі ідеали і цінності: можливості їх реалізації засобами козацької педагогіки.
4.       Евристично-гуманістичний підхід до організації навчально-виховного процесу юних козачат.
5.       Козацькі види боротьби, пісні й танці як складові національного виховання учнів.
6.       Специфіка організації військово-патріотичного виховання молоді у ліцейних взводах і козацьких класах.
7.       Підготовка майбутнього фахівця до національно-патріотичного виховання учнівської та студентської молоді.
8.       Управління процесом національно-патріотичного виховання у закладах освіти.
9.       Туристсько-екологічна діяльність джур і козачат.
Програма конференції передбачає: пленарне засідання, роботу секцій і майстер-класів. Реєстрація учасників конференції – 08 листопада 2018 року у фойє центрального корпусу Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка з 9.00 до 10.00.
Робочі мови конференції – українська, російська.
Тези доповідей будуть видрукувані до початку конференції у збірнику матеріалів конференції.
Статті, що відповідають вимогам ВАК, будуть опубліковані після конференції у науково-педагогічному журналі «Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології» (м. Суми) (додаткова інформація розміщена на сайті www.sspu.sumy.ua).
Повідомлення про прийняття  статті до друку редколегія надсилає на електронну адресу автора після перевірки на плагіат та подвійного сліпого рецензування.  Після отримання від редколегії згоди на друк статті кошти на видання  надсилаються автором протягом наступних 10 днів на ім’я відповідального секретаря журналу Чистякової Ірини Анатоліївни (контактний телефон редакції журналу  +38 (0542) 68-59-47).
Після публікації наукового журналу електронні версії статей будуть розміщені у відкритому доступі на сайті журналу: http://pedscience.sspu.sumy.ua.