КАФЕДРА ХОРТИНГУ ЗАПРОШУЄ НА НАВЧАННЯ!

КАФЕДРА ХОРТИНГУ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОГО ІНСТИТУТУ СПЕЦІАЛЬНОЇ ФІЗИЧНОЇ І БОЙОВОЇ ПІДГОТОВКИ ТА РЕАЬІЛІТАЦІЇ УНІВЕРСИТЕТУ ДФС УКРАЇНИ ПРОВОДИТЬ НАБІР СТУДЕНТІВ. 
КАФЕДРА ХОРТИНГУ ЗАПРОШУЄ НА НАВЧАННЯ!
Кафедра хортингу - національного виду спорту України працює у складі Навчально-наукового інституту спеціальної фізичної і бойової підготовки та реабілітації Університету державної фіскальної служби України. Проводить набір абітурієнтів для вступу в університет для отримання вищої освіти у сфері фізичної культури і спорту.
У вкладці є інформація щодо термінів подачі документів та оплати навчання.
НАВЧАННЯ НА КАФЕДРІ ХОРТИНГУ
БАКАЛАВР
Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський)
Галузь знань: 01 "ОСВІТА"
Спеціальність: 017 "ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ"
Кваліфікація: "БАКАЛАВР З ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ"
Спеціалізації:
1. "ХОРТИНГ"
2. "СПОРТИВНО-МАСОВА РОБОТА"
3. "СПОРТИВНО-ОЗДОРОВЧИЙ ТУРИЗМ"
Форми навчання: денна та заочна
Оплата навчання: Плата за весь термін навчання, грн.
Підготовка здобувачів вищої освіти за першим (бакалаврським) рівнем з нормативним терміном навчання 4 роки
2017/2018 навчальний рік
1. Денна форма: 30 420,00
2. Заочна форма: 20 420,00
2018/2019 навчальний рік
1. Денна форма: 35 320,00
2. Заочна форма: 24 220,00
Відхилення (±): Денна форма: +4 900,00; Заочна форма: +3 800,00
УМОВИ ВСТУПУ НА І КУРС
1. Наявність повної загальної середньої освіти.
2. ЗНО: 1. Українська мова. 2. Біологія.
3. Творчий конкурс (фізична підготовка).
Термін навчання: 3 роки, 10 місяців.
УМОВИ ВСТУПУ НА ІІ КУРС
1. Наявність диплома: молодший спеціаліст.
2. Фаховий іспит (фізична підготовка).
Термін навчання: 2 роки, 10 місяців.
--------------------------------------------------------------------------------------
КАФЕДРА ХОРТИНГУ ЗАПРОШУЄ НА НАВЧАННЯ!
Кафедра хортингу - національного виду спорту України працює у складі Навчально-наукового інституту спеціальної фізичної і бойової підготовки та реабілітації Університету державної фіскальної служби України. Проводить набір абітурієнтів для вступу в університет для отримання вищої освіти у сфері фізичної культури і спорту.
НАВЧАННЯ НА КАФЕДРІ ХОРТИНГУ
БАКАЛАВР
Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський)
Галузь знань: 01 "ОСВІТА"
Спеціальність: 017 "ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ"
Кваліфікація: "БАКАЛАВР З ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ"
Блоки навчальних дисциплін:
1. "ХОРТИНГ"
2. "СПОРТИВНО-МАСОВА РОБОТА"
3. "СПОРТИВНО-ОЗДОРОВЧИЙ ТУРИЗМ"
Форми навчання: денна та заочна
Оплата навчання: Плата за весь термін навчання, грн.
Підготовка здобувачів вищої освіти за першим (бакалаврським) рівнем з нормативним терміном навчання 4 роки
2017/2018 навчальний рік
1. Денна форма: 30 420,00
2. Заочна форма: 20 420,00
2018/2019 навчальний рік
1. Денна форма: 35 320,00
2. Заочна форма: 24 220,00
Відхилення (±): Денна форма: +4 900,00; Заочна форма: +3 800,00
УМОВИ ВСТУПУ НА І КУРС
1. Наявність повної загальної середньої освіти.
2. ЗНО: 1. Українська мова. 2. Біологія.
3. Творчий конкурс (фізична підготовка).
Термін навчання: 3 роки 
УМОВИ ВСТУПУ НА ІІ КУРС
1. Наявність диплома: молодший спеціаліст.
2. Фаховий іспит (фізична підготовка).
Термін навчання: 3 рокиж.
Вартість навчання складає:
1. Денна форма: 26 490,00 грн. (за весь термін навчання).
2. Заочна форма 18 160,00 грн. (за весь термін навчання).
--------------------------------------------------------------------------------------
Є можливість продовжити навчання на : "МАГІСТР З ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ"

МАГІСТР
Рівень вищої освіти: другий (магістерський)
Галузь знань: 01 ОСВІТА / ПЕДАГОГІКА
Спеціальність: 017 "ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ"
Кваліфікація: "МАГІСТР З ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ"
Спеціалізації:
1. "ХОРТИНГ"
2. "СПОРТИВНІ ЄДИНОБОРСТВА"
Форми навчання: денна та заочна
Орієнтовна оплата навчання: Плата за весь термін навчання, грн.
2017/2018 навчальний рік
1. Денна форма: 17 000,00
2. Заочна форма: 17 000,00
УМОВИ ВСТУПУ
Приймаються особи, які здобули ступінь бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста), за умови успішного проходження вступних випробувань з урахуванням середнього бала відповідного додатку до диплома.
Є можливість одночасно навчатися на іншій спеціальності в Університеті державної фіскальної служби України.