Визначення теми докторської дисертації Єрьоменка Едуарда Анатолійовича на засіданні лабораторії фізичного розвитку та здорового способу життя Інституту проблем виховання НАПН України на тематику бойового хортингу

На засіданні лабораторії фізичного розвитку та здорового способу життя Інституту проблем виховання Національної академії педагогічних наук України відбулося обговорення і остаточне визначення теми дисертаційного дослідження на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук Єрьоменка Едуарда Анатолійовича  у такому формулюванні "Теоретико-методичні засади виховання фізичної культури та основ здоров'я студентів у процесі занять бойовим хортингом". Науковий консультант здобувача - академік, доктор психологічних наук, професор, директор Інституту проблем виховання Національної академії педагогічних наук України Бех Іван Дмитрович.

ВИТЯГ з протоколу засідання лабораторії фізичного розвитку та здорового способу життя Інституту проблем виховання Національної академії педагогічних наук України про затвердження теми дисертаційного дослідження на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук Єрьоменка Едуарда Анатолійовича "Теоретико-методичні засади виховання фізичної культури та основ здоров'я студентів у процесі занять бойовим хортингом"