Кафедра спеціальних дисциплін та організації професійної підготовки Факультету податкової міліції Університету ДФС України впроваджує у навчальний процес для курсантів і студентів навчальну дисципліну "БОЙОВИЙ ХОРТИНГ". Протокол 12 від 23.12.2019 року

Шановні члени Національної федерації бойового хортингу України! Надаємо інформацію про те, що професорсько-викладацький колектив кафедри спеціальних дисциплін та організації професійної підготовки Факультету підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників податкової міліції Університету державної фіскальної служби України вирішив впровадити у навчальний процес для курсантів і студентів нову навчальну дисципліну "БОЙОВИЙ ХОРТИНГ" для підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського рівня) денної форми навчання, галузь знань 26 "Цивільна безпека", спеціальність 262 "Правоохоронна діяльність" спеціалізація: "Оперативно-тактичне забезпечення правоохоронної діяльності", "Кримінальний аналіз".

ВИТЯГ з протоколу № 12 від 23 грудня 2019 року засідання кафедри спеціальних дисциплін та організації професійної підготовки для курсантів і студентів Факультету підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників податкової міліції Університету державної фіскальної служби України про розгляд та затвердження робочої програми навчальної дисципліни "Бойовий хортинг"

Наша організація продовжує активно розвивати Національний професійно-прикладний вид спорту України бойовий хортинг у державних установах та навчальних закладах.
ПРАЦЮЙМО РАЗОМ - ПРОЦВІТАЙМО РАЗОМ!
З повагою, Президент Національної федерації бойового хортингу України Едуард Єрьоменко