Публікація на тематику бойового хортингу у провідному фаховому виданні з педагогічних наук та фізичного виховання - Часопис НПУ ім. М. Драгоманова, Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичного виховання (Фізична культура і спорт). Випуск 2 (122) 20.

Шановні колеги! Бойовий хортинг продовжує розвиватися в Україні не тільки на спортивному, а також на самому високому науковому рівні. Вийшла публікація наукової статті колективу авторів Навчально-наукового інституту спеціальної фізичної і бойової підготовки та реабілітації Університету державної фіскальної служби України у провідному фаховому виданні України з педагогічних наук та фізичного виховання - Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова, Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичного виховання (Фізична культура і спорт). Випуск 2 (122) 20.

Малинський І. Й., Діхтяренко З. М., Чаплигін В. П., Хоменко В. О., Коцюба С. Ю. Вплив тренувань з бойового хортингу на профілактику психофізіологічного стресу учнівської та студентської молоді, курсантів. Публікація наукової статті в науковому часописі Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури /Фізична культура і спорт/. Випуск 2 (122), 2020 рік

Для науковців посилання на наукову статтю:
1. Малинський І. Й., Діхтяренко З. М., Чаплигін В. П., Хоменко В. О., Коцюба С. Ю. Вплив тренувань з бойового хортингу на профілактику психофізіологічного стресу учнівської та студентської молоді, курсантів / І. Й. Малинський, З. М. Діхтяренко, В. П. Чаплигін, В. О. Хоменко, С. Ю. Коцюба // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія № 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : зб. наук. праць. – К. : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2020. – Вип. 2 (122) 20. – С. 100–106.