Тренерська практика

ПРОГРАМНИЙ МАТЕРІАЛ ПО РОКАХ НАВЧАННЯ ДЛЯ ГРУП ХОРТИНГУ ПОЧАТКОВОЇ ПІДГОТОВКИ,
НАВЧАЛЬНО-ТРЕНУВАЛЬНИХ, ГРУП СПОРТИВНОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ ТА ГРУП ВИЩОЇ СПОРТИВНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ

     Методичні рекомендації тренеру з хортингу щодо проведення навчально-тренувальних занять   

Вступ
Режим роботи та наповнюваність навчальних груп хортингу
Організаційно-методичні вказівки
Зміст роботи по етапах підготовки
Вікові особливості навчання та тренування на різних етапах багаторічної підготовки
Завдання навчальних груп хортингу
Розрядна і тестова система багаторічної підготовки у хортингу (спортивний розряд - ранк хортингу)
Основні характеристики багаторічної підготовки хортингістів
Періоди спортивної підготовки
Структура побудови мікроциклів
Оцінка величини тренувального навантаження
Тематичний навчальний план роботи
Структура річного циклу підготовки
Програма двоциклової технічної підготовки по кваліфікаційних ступенях (ранках) спортсменів-хортингістів
Навантаження в процесі навчання та спортивного тренування
Приклади високоефективної змагальної техніки двобою у стійці
Приклади високоефективної змагальної техніки двобою у партері
Приклади допоміжних умов програми навчання техніки хортингу
Класифікація форм (навчальних технічних комплексів)
Форми занять фізичними вправами з дорослими
Типи тренувальних занять

 

     Характеристика змагальної техніки комплексного двобою з хортингу   

Характеристика ударної техніки двобою хортингу
Характеристика кидкової техніки двобою хортингу
Характеристика техніки партеру
Характеристика техніки больових прийомів
Характеристика техніки задушливих прийомів
Характеристика техніки утримання у двобої хортингу

     Загальна і спеціальна фізична підготовка   

Спеціально-підготовчі вправи
Фізична підготовка хортингістів-початківців
Комплекси вправ для розвитку фізичних якостей
Комплексні вправи
Заняття додатковими видами спорту
     Теоретична підготовка   
Тематичний план з теоретичної підготовки, год
Теоретичний матеріал

    Психологічна підготовка    

Грунтування психологічної підготовки у хортингу
Базова психологічна підготовка
Спеціальна психологічна підготовк у хортингу
Орієнтовний план психологічної підготовки у річному циклі тренування

   Засоби відновлення та попередньої стимуляції працездатності   

Загальне поняття відновлення у виді спорту хортинг
Педагогічні засоби відновлення
Медико-біологічні засоби відновлення
Психологічні засоби відновлення
Холодні компреси уповільнюють відновлення після травми
Схема організації та використання відновлювальних заходів під час підготовки до змагань

 

    Виховна робота   

Мета виховної роботи у хортингу та основні виховні засоби
Орієнтовний план виховної роботи

    Інструкторська та cуддівська практика   

Вимоги до претендентів на проходження інструкторської та суддівської практики в організації хортингу

    Вибір та орієнтація   

Оцінка перспективності юних хортингістів
Методи визначення перспективності хортингістів
Схема визначення потенціальних можливостей хортингіста
Критерії відбору та прогнозування перспективності хортингістів на різних етапах підготовки
    Контроль під час навчально-тренувальної роботи   
Система комплексного контролю
Педагогічні методи контролю в системі хортингу
Медико-біологічний контроль в системі хортингу
Критерії функціональної підготовленості
Форми медико-біологічного контролю
Робочий план (орієнтовний), 1-2-й рік навчання
Форма конспекту заняття
Планування та контроль у процесі спортивного тренування

    Система змагань та оцінка праці тренера   

Система змагань у хортингу
Критерії оцінки праці тренера-викладача з хортингу
     Програмні умови проведення навчально-тренувальних занять з хортингу   
Мета та завдання навчально-тренувальних занять з хортингу
Вимоги до комплектування навчальних груп хортингу
Планування навчально-тренувальної роботи в хортингу
Навантаження в поцесі навчання та спортивного тренування в навчальній групі хортингу
Контроль під час навчальної роботи
Річний навчальний план спортивних груп хортингу
Зміст програмного теоретичного і практичного матеріалу. Зміст окремих видів підготовки спортсменів хортингу
Структура тренування у мікроциклі
План-конспект навчально-тренувального заняття з хортингу

 

    Методичні рекомендації тренеру з хортингу щодо проведення фізкультурно-оздоровчих занять для дітей   

Мета фізкультурно-оздоровчих занять
Завдання фізкультурно-оздоровчих занять
Методи діагностики фізичного стану тих, хто займається
Засоби дозування фізичних навантажень
Види та методи лікарсько-педагогічного контролю
Засоби відновлення
Документи планування та обліку
Критерії ефективності фізкультурно-оздоровчих занять
Техніка безпеки на заняттях
Вимоги до тих, хто займається хортингом
Розрахунок годин програмного теоретичного та практичного матеріалу (у годинах)
Зміст програмного теоретичного та практичного матеріалу
Побудова мікроциклу
Побудова тренувального заняття
Завдання, засоби і форми фізичного виховання дітей дошкільного віку
Гра у фізичному вихованні
Гімнастика у фізичному вихованні
Біомеханіка та її роль у плануванні фізичних навантажень

   Методичні рекомендації тренеру з хортингу щодо проведення фізкультурно-оздоровчих занять для дорослих  

Мета фізкультурно-оздоровчих занять серед дорослих
Завдання фізкультурно-оздоровчих занять серед дорослих
Методи діагностики фізичного стану тих, хто займається у дорослих фізкультурно-оздоровчих групах хортингу
Засоби дозування фізичних навантажень з особами різної статі та рівня фізичного стану
Види та методи лікарсько-педагогічного контролю
Засоби відновлення після навантаження
Документи планування та обліку
Критерії ефективності фізкультурно-оздоровчих занять з хортингу серед дорослих
Техніка безпеки на заняттях
Вимоги до тих, хто займається хортингом у дорослих фізкультурно-оздоровчих групах
Розрахунок годин програмного теоретичного та практичного матеріалу (у годинах)
Зміст програмного теоретичного та практичного матеріалу у дорослих фізкультурно-оздоровчих групах
Виконання контрольних нормативів
Приблизний план-графік тижневого мікроциклу для дорослої фізкультурно-оздоровчої групи хортингу
Тренування на навчально-тренувальних зборах, спортивних таборах та під час зимових і літніх канікул
Використання технічних засобів в тренувальному процесі

 

    ДОДАТКИ в допомогу тренеру з хортингу у спортивній школі   

Додаток 1. Прийом заліку з підготовки cуддів з хортингу у спортивній школі
Продовження додатку 1. Постанова /Розпорядження/ керівника спортивної школи
Додаток 2. ІНДИВІДУАЛЬНА КАРТКА СПОРТСМЕНА (зразок)
Продовження додатку 2. ІНДИВІДУАЛЬНА КАРТКА СПОРТСМЕНА /продовження/