Завдання фізкультурно-оздоровчих занять серед дорослих

 

ЗАВДАННЯ ЗАНЯТЬ
 
       1. 3адоволення потреб у руховій активності засобами хортингу.
       2. Розвиток фізичних якостей (сили, швидкості, гнучкості, витривалості,  
           спритності).
       3. Виховання моральних, вольових і етичних якостей.

       4. Сприяти зміцненню здоров'я.