Методи діагностики фізичного стану тих, хто займається у дорослих фізкультурно-оздоровчих групах хортингу

МЕТОДИ ДІАГНОСТИКИ ФІЗИЧНОГО СТАНУ ТИХ, ХТО

ЗАЙМАЄТЬСЯ В ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧИХ ГРУПАХ ХОРТИНГУ

 

       Тренувальне навантаження, чи програма тренувань з хортингу має бути адекватною до фізичних властивостей тих, хто займається. У цьому випадку їх самопочуття під час занять повинно бути задовільним. Показники самоконтролю під час фізкультурно-оздоровчих занять можуть бути такими:

-        самопочуття (відмінне, добре, задовільне);

-        маса тіла;

-        апетит (відмінний, добрий, задовільний);

-        частота серцевих скорочень (перед тренуванням становить в середньому 60-70 уд. за 1 хв.). Контролюється частота, ритмічність пульсу, час відновлення після навантаження;

-        артеріальний тиск.

 

 

 

 

 

Тести для оцінки фізичних можливостей

 

Вправа

Оцінка

Відмінно

Добре

Задовільно

Згинання, розгинання рук в упорі лежачи

30

20

15

Підтягування на поперечині

15

10

6

Біг, 30 м, с

4,8

5,2

5,6

Перехід із упору присів, в упор лежачі та назад

30

20

15

 

 

       Метод визначення ризику розвитку серцево-судинних захворювань (А.З. Запісочний, С.А. Душанін, 1980), враховується вік, стать, маса тіла, наявність стресу, спадкоємні фактори, шкідливі звички, артеріальний тиск крові, фізична активність. У залежності від відповіді нараховується та чи інша сума балів.

       1. Вік: 20-29 років - 1 бал; 30-39 - 2; 40-49 - 3; 50-59 - 4; 60 i більш - 5 балів.

       2. Стать: жіноча - 1; чоловіча - 2 бали.

       3. Стрес. Чи носить ваш спосіб життя стресовий характер? Немае - 0 балів; частково - 4; так - 8 балів.

       4. Спадкоємні фактори. Відсутність випадків інфаркту міокарда в кровних родичів (батька, матері, братів, сестер) - 0 балів; зареєстрований випадок інфаркту міокарда в одного кровного родича у віці після 60 років - 1 бал; до 60 років - 2 бали; у двох кровних родичів - 3 бали; у трьох таких родичів - 8 балів.

       5. Паління. Не курить - 0 балів; паління 1-10 сигарет у день - 2; 11-20 сигарет - 4; 21-40 сигарет - 8 балів.

       6. Харчування. Дуже помірне, мало м'яса, жирів, хліба i солодкого - 1 бал; трохи надлишкове - 3; надмірне, без всяких обмежень - 7 балів.

       7. Артеріальний тиск. Менше 130/80 мм рт. ст. - 0 балів; до 140/90 - 1; до 160/90 - 2; до 180/95 - 3; понад 180/95 - 8 балів.

 

 

       8. Вага. Відсутність надлишкової ваги - 0 балів; надлишкова вага 1-5 кг - 2 бали; 6-10 кг - 3; 11-15 кг - 4; 16-20 кг - 5; більш 20 кг - 6 балів. Методика визначення надлишкової ваги приведена вище.

       9. Фізична активність (ФА). Цей показник оцінюється в залежності від ФА професійної праці i фізкультурно-спортивної активності. Оцінка в балах сумарної ФА проводиться відповідно до класифікації.

 

Поглиблені методи дослідження рівня фізичного стану:

велоергометрія - у наведеній методиці використовується навантаження, що підвищується ступеньково по методиці ВО3 до запланованого порогового рівня ЧСС. Перед проведенням проби у людини, яку тестують, знімають показники ЕКГ, артеріального тиску. Навантаження починається з 25 Вт (у чоловіків з 50 Вт) та на кожній ступені навантаження збільшується на 25 Вт. Тривалість кожної ступені навантаження 3-5 хвилин. Наприкінці навантаження знімають показники ЕКГ, артеріального тиску. Навантаження припиняють при досягненні ознак неадекватності або при досягненні субмаксимальної ЧСС, що дорівнює 75-85 % від МСК (максимальне споживання кисню). Результати велоергометричного тестування оцінюють за допомогою спеціальної шкали оцінок, що дозволяє визначити відповідність результату певному рівню ЧСС (таблиця 1).

Таблиця 1

Оцінка рівня фізичного стану за результатами

велоергометричного тестування

 

Вік, роки

Рівень фізичного стану

(РФС)

PWC субмакс.

(80-85 % від МСК)

Вт/кг

Чоловіки

20-29

   Низький

   Нижче середнього

   Середній

   Вище середнього

   Високий

<2,2

2,2-2,38

2,39-2,72

2,73-2,89

>2,9

30-39

   Низький

   Нижче середнього

   Середній

   Вище середнього

   Високий

<1,87

1,87-2,04

2,05-2,38

2,39-2,55

>2,55

40-49

   Низький

   Нижче середнього

   Середній

   Вище середнього

   Високий

<1,61

1,62-1,78

1,79-2,12

2,12-2,29

>2,3

50-59

   Низький

   Нижче середнього

   Середній

   Вище середнього

   Високий

<1,27

1,27-1,45

1,46-1,78

1,79-1,95

>1,95

 

 

Експрес-методи оцінки рівня фізичного стану:

- метод ізольованих рухових тестів - тест Царда - заснований на взаємозв'язку між результатами бігу та максимальною фізичною працездатністю:

10+ BxS

К = ---------------------------

t

К - показник бігу, ум.од.

В - вік, роки (від 20 до 70)

S - дистанція, що пробігається, км (от 1 до 20)

 

                                       Т (час подолання всієї дистанції)

t (середній темп бігу) = ----------------------------------------------

                                       S

 

Результати тестування оцінюються за таблицею 2.

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 2

РФС

Величина К

жінки

чоловіки

  Низький

  Нижче середнього

  Середній

  Вище середнього, високий

<2.6

2.6-3.4

3.4-4

>4

<3

3-3,8

3,8-4,6

>4,6

 

 

Розрахунок адаптаційного потенціалу систем кровообігу до факторів зовнішнього середовища (за методикою Р.М.Баєвського):

 

 

АП = 0,011 х ЧСС + 0,014 х АТ сист. + 0,008 х АТ диаст. + 0,009 х маса тіла + 0,0014 х вік - 0,009 х зріст - 0,27

 

 

Таблиця 5

Шкала оцінки

Оцінка адаптаційного потенціалу

(АП)

Значення АП

   Задовільна адаптація

<=2,1

   Напруга механізмів адаптації

2,11-3,2

   Незадовільна адаптація

3,21-4,3

   Зрив адаптації

>4,31