Побудова тренувального заняття

 

Побудова тренувального заняття
 
Тема:            Вивчення базової техніки хортингу.
Завдання 1: Навчити, техніці ударів руками у верхній, середній, нижній рівень на  
                     місці й у русі.
Завдання 2: Закріпити, пересування в бойовій стійці.
Завдання 3: Сприяти розвитку сили, швидкості, координації рухів ігровим методом,  
                      гімнастичними й силовими вправами.
Місце проведення:   Спортзал з килимовим покриттям.
Інвентар: Набивні м'ячі 4 шт.
 

Зміст заняття
Дозування
Методичні вказівки
I
Підготовча частина
15 — 20 хв
 
 
1. Шикування. Вітання.Пояснення завдання уроку.
2 хв
у дві шеренги на відстані прямих рук у сторони
 
2. З.Р.В. на місці:
а) В.П. ноги на ширині плечей, кругові рухи в колінах;
б) В.П. ноги на ширині плечей,
обертання корпусом у ліву, праву сторони;
в) В.П. ноги на ширині плечей,
нахили корпуса вліво, вправо, вперед, назад.
г) Кругові рухи прямими руками вперед, назад.
2 — 3 хв
 
20 рахунків
 
по 10 рахунків
 
 
 
по 10 рахунків
 
спину тримати вертикально, дивитися прямо, руки на колінах
 
максимальна амплітуда, темп середній
 
 
 
 
поступово збільшуючи темп
 
3. Вправа в русі:
а) перешикування в одну шеренгу;
б) ходьба;
    на носках;
    на п'ятах;
    на зовнішній стороні стопи;
    на внутрішній стороні стопи;
    гусячим кроком;
в) легкий біг:
    із захлестуванням гомілки;
    із високим підніманням стегна;
г) вправи на відновлення подиху в русі.
5 — 6 хв.
1 хв
2 — 3 хв
25 сек
25 сек
25 сек
25 сек
30 сек
1 — 2 хв
30 сек
30 сек
1 хв
6 — 8 разів
 
«Група напра-во!. В обхід залу, праве плече вперед, кроком - руш!»
Напрямний 2-ї шеренги слідом за замикаючим 1-ї.
 
 
 
темп середній
 
 
темп повільний, вдих через ніс, видих через рот
 
4. Перешикування у дві шеренги.
1 хв
«По ходу руху у дві шеренги шикуйсь!»
II
Основна частина
40 — 45 хв
 
 
1. Демонстрація, пояснення техніки.
2 — 3 хв
 
 
2. В.П. фронтальна бойова стійка
(лівостороння, правостороння бойова стійка).
 
Ноги ледве ширше плечей зігнуті в колінах, руки в бойовій позиції. На кожний рахунок зміна удару рук (лівою-правою).
 
а) відпрацьовування техніки удару
    у середній рівень;
    у верхній рівень;
    у нижній рівень;
б) вправи на відновлення подиху.
 
20 рахунків
20 рахунків
20 рахунків
6 — 8 разів
 
темп високий
темп високий
темп високий
темп повільний
 
3. ЗФ - підготовка:
а) лежачи на груди:
    піднімання прямих ніг і рук;
    по черзі й разом;
б) лежачи на спині:
    піднімання прямих ніг;
    підтягування колін до підборіддя;
в) вправи на відновлення подиху.
4 — 5 хв
 
20 рахунків
20 рахунків
 
20 рахунків
20 рахунків
 
6 — 8 разів
 
 
П'яти разом, плавно збільшуючи темп
 
 
до вертикального положення, руки за головою
 
темп повільний
 
4. Пояснення техніки пересування в стійці:
а) відпрацьовування техніки пересування вперед, назад;
б) відпрацьовування розвороту на 180 о;
в) відпрацьовування техніки пересування й розвороту разом.
2 — 3 хв
 
на 3 кроки
5 — 6 разів
5 — 6 разів
 
10 — 12 разів
 
 
руки на пояс
 
 
 
збільшуючи темп
 
5. Пояснення техніки ударів у русі
а) відпрацьовування удару в русі:
    с одним ударом;
    с двома ударами;
    с трьома ударами.
3 — 4 хв
 
6 — 9 разів
6 — 9 разів
6 — 9 разів
 
крок лівою ногою, удар лівою рукою
один крок, два удари - лівою, правою
один крок, три удари - лівою, правою, лівою й навпаки. Плавне збільшення темпу
 
6. В.П. стійка на ширині плечей
вправи на відновлення подиху.
 
6 — 8 разів
 
6 - 9 разів темп повільний
 
7. Вправи на розвиток сили:
а) згинання, розгинання рук в упорі лежачи;
б) піднімання тулуба з положення лежачи на спині;
в) присідання в положенні ноги на ширині плечей.
 
10 - 15 разів
2 підходи
15 - 20 разів
2 підходи
15 - 20 разів
1 підхід
 
спина пряма, ноги разом, темп повільний
 
 
амплітуда не повна, темп середній
 
8. Вправи на відновлення подиху.
6 — 8 разів
темп повільний
III
Заключна частина
20 — 25 хв
 
 
1. Шикування на вихідну для проведення естафети.
2 хв
«Група, напра-во! До позадустоячого зімкнися!»
 
2. Пояснення правил безпеки під час гри.
1 — 2 хв
 
 
3. Гра із зміною завдання.
6 — 8 разів
Поступове ускладнення завдання
 
4. Вправи на відновлення подиху, зняття напруги.
2 — 3 хв
 
 
5. Шикування. Визначення команди-переможця.
2 хв
 
 
6. Підведення підсумків заняття. Домашнє завдання.
3 хв
Відпрацьовування вивченого на уроці - самостійно

 
Підготував тренер _______________
 
 
СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
 
1. В.Н. Платонов "Загальна теорія підготовки спортсменів в олімпійському спорті" Київ, «Олімпійська література», 1997.
2. Е.А. Єрьоменко"Тренування в хортингу", Навчально-методичний посібник, Київ, 2009.
3. Дж. Х. Уілмор. Д. Л. Костіл. Фізіологія спорту й рухової активності. Київ,1997.
4. В.Н.Платонов С.І. Гуськов «Олімпійський спорт» . Київ, 1994.
5. В.Н.Платонов М.М. Булатова. Спортсмен у різних клімато-географічних умовах. Київ, 1996.
6. В.Н. Платонов М.М. Булатова. Фізична підготовка спортсмена. Київ. «Олімпійськалітература», Київ.1995.
7. "Міжнародна спортивна програма хортингу", затверджена Міжнародним Комітетом МГО "Всесвітня Федерація Хортингу", 2009 р.
8. ПОЛОЖЕННЯ про суддівську колегію Української Федерації Хортингу, затверджене Рішення Президії ВГО "УФХ" № 11 від 17 квітня 2009 р.
9. Закон України "Про фізичну культуру і спорт" від 24.12.1993 р.
10. Гагонін С. Г. Спортивно-бойові єдиноборства. // Монографія. - СПб. ДАФК ім. П.Ф.Лесгафта, 1997. - 352с.
11. Традициійні і сучасні одноборства Сходу і Заходу. - Мн.: Харвест, 1996.
12. Е.А. Єрьоменко"Принципи виконання й методика вивчення базових технічних елементів хортингу", Методичний посідник, Київ, 2009 р.
13. А.А. Бірюков. Лікувальний масаж. Київ, 1995.
14. Г.П. Пархомович. Основи класичного дзю-до. Учбово-методичний посібник длятренерів i спортсменів. Пермь, 1993.
15. С.Н. Попов. Лікувально-фізична культура. Москва, 1978.
16. А.П. Купцов. Спортивна боротьба. Москва, 1978.
17. В.Н. Платонов. К.П. Сахновський. Підготовка юного спортсмена. К. «Радянська Школа»,1988.
18. В.С. Дахновський. С.С. Лещенко. Підготовка борців високого класу. К.«Здоров'я»,1989.
19. И.А. Письменський. Я. К. Коблев. Багаторічна підготовка дзюдоїстів. Москва, 1989.
20. Уейнберг. Д. Гоулд. Основи психології спорту й фізичної культури. Київ, 1998.
21. Н.М. Вовк. Спорт. Навчально-методичний посібник. Москва, 1991.
22. Мандзяк А.С. Бойовімистецтва Європи / А. С. Мандзяк. - Мінськ.: Сучасне слово, 2005.
23. Д. А. Богуш. Каппо. Техніка реанімації в практиці бойових мистецтв. Москва. «Софія», 1998.
24. Ху Кевєнь. О.К. Марченко. Оздоровча медицина. Київ, 1995.
25. С. Іванов-Катанський. Комбінаційна техніка двобою. Москва, 1998.
26. П. Д. Стаменко. Китайська гімнастика цигун. Київ, 1990.
27. Панченко Г. К. Нетрадиційні бойові мистецтва. – Х.: «ФІЛІО»; Ростов
– на – Дону: «ФЕНІКС», 1997 р.-С.31-69.