Мета та завдання навчально-тренувальних занять з хортингу

 

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНО-ТРЕНУВАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ З ХОРТИНГУ
       Спортивна підготовка спортсменів хортингу - це педагогічний процес, метою якого є досягнення високих спортивних результатів.
       Мета тренування обумовлює послідовне вирішення різних за масштабом загальних та окремих завдань, основні з яких можна сформулювати наступним чином:
-          за6езпечення всебічної фізичної підготовленості;
-          формування техніко - тактичної підготовленості;
-          підвищення рівня тренованості;
-          організація виховної роботи на засадах загальнолюдської моралі;
-          прищеплення навичок щодо дотримання спортивної етики та дисципліни;
-          зміцнення здоров'я, дотримання вимог особистої та громадської гігієни, гігієни тренування та режиму спортсмена, організація лікарського контролю,
-          систематична участь в офіційних спортивник змаганнях з хортингу.
       Програма навчально-тренувальних занять з хортингу складена відповідно до вимог  цільової комплексної програми «Фізичне виховання - здоров'я нації», затвердженої Указом Президента України від 1 вересня 1998 року N2963/98 розробленої на основі  3акону України «Про фізичну культуру i спорт».
       Відповідно до цієї програми перед спортивною групою ставляться наступні завдання:
       1. 3дійснення підготовки всебічно розвинених юних спортсменів високої кваліфікації, забезпечувати зміцнення їхнього здоров'я й різнобічний фізичний розвиток.
        2. Створення сприятливик умов для задоволення потреби широких верств населення в збереженні здоров'я й активному відпочинку.
       3. Створення умов для професійної орієнтації молоді в області спортивно-оздоровчої діяльності, залучення дітей та юнацтва до занять хортингом.
       4. Створення матеріально-технічної й методичної бази для залучення дітей i підлітків до здорового способу життя, профілактики правопорушень i використання виду спорту - хортинг, як засо6у відродження бойових і культурних традицій українського народу, виховання патріотизму, любові до Батьківщини, високих цивільних ідеалів, необхідності використання знань та вмінь хортингу на добрі справи, мотивації фізичного й духовного самовдосконалення особистості.
       Для рішення цих завдань керівники спортивної групи й інструкторський склад у своїй повсякденній практиці повинні приділяти особливу увагу:
       а) створенню умов для проведення регулярних круглорічних занять, прищеплювати інтерес тих, хто займається до вибраного ними виду спорту - хортинг;
       б) організації систематичної виховної роботи в дусі моральних принципів, прищеплюванню юним спортсменам навичок дотримання спортивної етики, організованості, дисципліни;
       в) чіткій організації навчально-виховного процесу, використанню даних науки й передової практики як найважливіших умов систематичного вдосконалювання спортивної майстерності й вольових якостей тих, хто займається;
       г) систематичному проведенню спортивних змагань i активній участі спортсменів в змаганнях свого колективу, району, міста, області, всеукраїнських змаганнях з хортингу;
       д) оволодінню спортсменами необхідних теоретичних знань, (відповідно до вимог "Міжнародної Програми Хортингу") як фактору підвищення якості й продуктивності занять;

       є) залученню батьківського активу до участі в організації навчально-виховної роботи.