Вимоги до комплектування навчальних груп хортингу

 

ВИМОГИ ДО КОМПЛЕКТУВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ГРУП ХОРТИНГУ
2.1. Наповнюваність у спортивних групах i режим навчально-тренувальної роботи:
 

Рік навчання
Вік учнів
Кількість учнів у групі
Кількість навчальних годин у тиждень
Кількість навчальних годин у рік
Вимоги спортивної і тестової підготовки (ранк)
 
1. Група початкової підготовки
 
 
1 рік
8-10
16-18
6
236
тест на 1-2 ранк
 
2 рік
11-12
18
8
312
тест на 2-3 ранк
 
2. Навчально-тренувальна група (молодша)
 
 
1 рік
12-13
18
12
452
4-5 ранк
 
2 рік
13-14
16
12
452
5-6 ранк
 
3. Учбово-тренувальна група (старша)
 
 
1 рік
14-15
14
16
603
7-8 ранк
 
2 рік
15-16
10
20
760
8-9 ранк
 
4. Група спортивного вдосконалювання
 
 
1 рік
16-18
6
24
1032
9 ранк,
тест на 1-3 інструкторський ранк
 
5. Група вищої спортивної майстерності
 
 
 
      1 рік
      18-20
          4
          24
       1032
1-3 інструкторський ранк,
тест на 1-2 майстерський ранк

 
 
 
2.2. Розклад навчально-тренувальних занять:
 

гр.
Рік навч.
Дні
заняття
Час заняття
Кількість годин
1
 
1 рік
 вівторок
1
14:00 -15:30
2
 
б
 четвер
2
14:00 -15:30
2
 субота
3
14:00 -15:30
2
 
2 рік
 вівторок
1
14:00 -15:30
2
 
8
 четвер
2
14:00 -15:30
2
 субота
3
14:00 -15:30
2
 неділя
4
9:00-10:30
2
2
 
1 рік
 вівторок
1
15:45-18:00
3
 
12
 четвер
2
15:45-18:00
3
  субота
3
15:45-18:00
3
 неділя
4
9:00-11:15
3
 
2 рік
 вівторок
1
15:45-18:00
3
 
12
 четвер
2
15:45-18:00
3
 субота
3
15:45-18:00
3
 неділя
4
9:00-11:15
3
3
 
 
1 рік
 вівторок
1
18:00-20:15
3
 
 
16
 четвер
2
18:00-20:15
3
 субота
3
10:00-12:15
3
4
18:00-21:00
4
 неділя
5
9:00-11:15
3
 
 
 
2 рік
 понеділок
1
7:00-7:45
1
 
 
 
20
 вівторок
2
18:00-20:15
3
 середа
3
7:00-7:45
1
 четвер
4
18:00-20:15
3
 п'ятниия
5
7:00-7:45
1
 субота
б
10:00-12:15
3 .
7
18:00-21:00
4
 неділя
8
9:00-12:00
4
4
 
 
 
1 рік
 понеділок
1
7:00-8:30
2
 
 
 
24
 вівторок
2
18:00-21:00
4
 середа
3
7:00-8:30
2
 четвер
4
18:00-21:00
4
 п'ятнидя
5
7:00-7:45
1
 субота
б
10:00-12:15
3
7
18:00-21:00
4
 неділя
   Вихідний
5
 
 
 
1 рік
 понеділок
1
7:00-8:З0
2
 
 
 
24
 вівторок
2
18:00-21:00
4
 середа
3
7:00-8:30
2
 четвер
4
18:00-21:00
4
 п'ятниця
5
7:00-7:45
1
 субота
б
10:00-12:15
3
7
18:00-21:00
4
 неділя
   Вихідний

 
 
 
 
2.3. Організація навчально-тренувальної роботи
 
1.      Комплектування навчальних груп, організація навчально-тренувального процесу, проведення виховної роботи з тими, хто займається здійснюється керівником спортивної групи хортингу й інструкторським складом.
2.      При спортивній групі хортингу створюється батьківський комітет, який надає допомогу в організації виховної роботи, поліпшенні матеріальної бази, в організації роботи оздоровчої спрямованості (оздоровчі семінари, відпочинок, туризм, екскурсії).
3.      Навчальна робота здійснюється на підставі даної Програми навчально-тренувальних занять й вимог Української Федерації Хортингу й проводиться круглорічно.
4.      Навчальні групи хортингу комплектуються з урахуванням віку, кваліфікаційного технічного рівня, фізичної й спортивної підготовленості спортсменів.
5.      Прийом до спортивної групи хортингу здійснюється на підставі письмової заяви батька, документа, який підтверджує дані медичного контролю й співбесіди.
6.      Кожна група закріплена за інструктором, який веде її в плині всього навчального року. Основною формою проведення навчально-тренувальних занять є урок.
Вихованці спортивної групи хортингу повинні придбати теоретичні, практичні інструкторські й суддівські навички, необхідні для роботи в молодших групах і суддівстві змагань з хортингу.
Присвоєння звань інструктора і судді з хортингу відбувається після проходження методичних та атестаційних семінарів, проведених Українською Федерацією Хортингу, і затверджується постановою районного або міського Комітету з фізичної культурі і спорту.
Учні повинні щодня самостійно займатися за рекомендацією й завданням викладача або інструктора, застосовуючи в поєдинках захисне спорядження, капи, рукавиці, шоломи.
      Заняття по освоєнню теоретичного матеріалу програми проводяться у вигляді лекцій, бесід. Практичний матеріал засвоюється на навчально-тренувальних заняттях.
       При проведенні навчально-тренувальних занять і змагань тренер зобов'язаний строго дотримувати встановлених вимог з лікарського контролю тих, хто займається, попередженню травм і забезпеченню належного санітарно-гігієнічного стану місць занять і устаткування.
У процесі навчання й тренування одночасно вирішуються виховні завдання.
       У юних спортсменів необхідно виховувати працьовитість, почуття дружби, товариства, відповідальності, домагатися від них свідомого й сумлінного відношення до своїх обов'язків, поваги до старших, організованості й дисципліни, спортивної поведінки.
Необхідною умовою для успіху виховної роботи є своєчасний початок занять, правильна організація, вимогливість до відвідуваності й дотримання спортивного етикету хортингу.
       Для переводу з однієї навчальної групи в іншу спортсмени повинні отримати на то письмовий дозвіл батьків та виконати вимоги даної Програми навчально-тренувальних занять.
       2.4. Завдання навчальних груп
1.      Група початкової підготовки 1 і 2 рік (8-12 років).
Зміцнення здоров'я, всебічна фізична підготовка, формування постави, розвиток якостей швидкості, спритності й координації рухів. Вивчення спеціальних підготовчих вправ. Вивчення основних стійок і технік, методів переміщення в стійках і виконання початкових форм (комплексів) хортингу. Відповідно до вимог кваліфікаційного тесту на 1 початковий ранк (ступінь). Вивчення правил поведінки в спортивному залі. Правил спортивного етикету відповідно до вимог Української Федерації Хортингу. Вивчення дихальних вправ, вправ відновлення організму. Освоєння правил особистої гігієни.
2.      Навчально-тренувальна група (молодша) 1 і 2 рік (12-14 років).
Зміцнення здоров'я, всебічної фізичної підготовленості - розвиток швидкості, спритності гнучкості, зміцнення мускулатури (особливо м'язів ніг, живота, груди, спини). Зміцнення зв'язкового апарата. Подальше вивчення спеціальних вправ гімнастичних і акробатичних прийомів, техніки роботи в парах. Вивчення стійок, що вимагають силового виконання, складної комбінаційної техніки, спарингової техніки й тактики ведення двобою, захисна, атакуюча, імітаційна техніка двобою. Вивчення базових прийомів партеру.
Техніки комбінацій двобою з 1 кроком, 2-3, 5 кроками. Вивчення навчальних захисних та атакуючих обов'язкових форм хортингу (бойових комплексів) на якісному рівні. Вивчення принципів концентрації сили в ударній техніці хортингу, уникаючи емоційної напруги.
Участь у семінарах і школах. Здача атестаційних вимог на ранк (ступінь) хортингу.
Участь у планових змаганнях і дитячо-юнацьких спортивно-оздоровчих таборах.
Вивчення історії розвитку хортингу й національних воїнських традицій України.
3.      Навчально-тренувальна група й група спортивного вдосконалювання (старша група 14-16 і 18 років).
Удосконалювання всебічної фізичної підготовки. Посилений розвиток швидкісно-силових якостей, витривалості, пристосування до психічно-емоційного і фізичного стресу. Вивчення стратегії спортивної підготовки, тактики й методики розвитку в хортингу. Регулярна участь у календарних змаганнях, методичних семінарах, спортивних таборах. Участь у змагальній діяльності як суддя, стажування й вивчення методики викладання хортингу в молодших групах. Розвиток здатності до практичного застосування кидків та ударної техніки. Освоєння методик реабілітації й саморегуляції, вивчення основ масажу.

Вивчення формальних вправ підвищеної складності (інструкторських форм хортингу). Здача норм кваліфікаційних вимог старших учнівських ступенів 4-9 учнівський ранк, 1, 2, 3 інструкторський ранк. Активне вивчення психології та філософії хортингу, принципів українських національних бойових традіцій.