Структура тренування у мікроциклі

 

СТРУКТУРА ТРЕНУВАННЯ У МІКРОЦИКЛІ
       Мікроцикл планується на основі річного плану, помісячного плану відповідно до вікових фізіологічних особливостей для даної вікової групи учнів. Річний план складається з урахуванням календаря змагань i інших заходів, що планує проводити Українська Федерація Хортингу. Виходячи з цього, мікроцикли плануються в обсязі навантаження i ступеня відновлення учнів, виходячи з періоду, на який цей мікроцикл розрахований.
       Періоди річної підготовки підрозділяються на підготовчі, передзмагальні, змагальні, відновлюючі. Відповідно й мікроцикли бувають підготовчі, базової підготовки, передзмагальні й відновлюючі.
Зразковий план-графік тижневого мікроопклу
для молодшої навчально-тренувальної групи
(2 рік навчання 13-14 років)
 

День
мікроциклу
Сумарне
наванта-
ження
Час
тренуваль-
ного
заняття
Зміст тренувального заняття
Обсяг
тренуваль-
ної роботи
(хв.)
  1-й
 понеділок
 мале
 7:00-7:30
 Ранкова зарядка, комплекс ЗФП
 Урок фізкультури в школі.
30
45
 2-й
 вівторок
 середнє
 7:00-7:30
 14:00-16:00
 Ранкова зарядка, комплекс ЗФП
 Тренування: підготовчі вправи,
 удосконалювання техніки на місці,
 удосконалювання техніки в русі,
 гімнастичні вправи,
 рухливі ігри.
30
20
20
20
15
15
 3-й
 середа
 мале
 7:00-7:30
 Ранкова зарядка, комплекс ЗФП
 Урок фізкультури в школі
30
45
 4-й
 четвер
 середнє
 7:00-7:30
 14:00-16:00
 Ранкова зарядка, комплекс ЗФП
 Тренування: підготовчі вправи,
 удосконалювання обов'язкової
 комплексної програми (Форми
 хортингу),
 акробатика,
 рухливі ігри.
30
20
 
 
40
15
15
 5-й
 п'ятниця
 мале
 7:00-7:30
 Ранкова зарядка, комплекс ЗФП
 Урок фізкультури в школі.
30
45
 6-й
 субота
 велике
 7:00-7:30
 14:00-16:00
 Ранкова зарядка, комплекс ЗФП
 Тренування: підготовчі вправи,
 робота на розвиток швидкісно-силових
 параметрів ударної техніки (мішки,    
 груши, лапи, подушки)
 гімнастичні вправи.
30
20
 
 
60
10
 7-й
 неділя
 мале
 10:00-12:00
 Оздоровчий біг,
 ЗФП на свіжому повітрі.
 Дихальна гімнастика.
20
40
20