Вступ

Смайлы СпортСмайлы СпортХортинг - повноконтактний комплексний вид бойового мистецтва, народжений в Україні, який базується на принципах спортивної підготовки як багаторічний, цілорічний, спеціально організований навчально-тренувальний процес всебічного розвитку, навчання та морально-етичного виховання спортсменів.

       Розробка даної програми зумовлена потребою удосконалення навчально-тренувального процесу у зв'язку із зростанням вимог до підготовки спортсменів. При розробці даної програми врахований досвід роботи кращих дитячо-юнацьких спортивних шкіл України. Програма складена на засадах директивних і нормативних документів Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту, Міністерства освіти та науки України, Міністерства фінансів, Міністерства охорони здоров'я України та типового положення про дитячо-юнацьку спортивну школу (ДЮСШ), спеціалізовану дитячо-юнацьку школу олімпійського резерву (СДЮШОР).
       Програма, являє собою подальшу деталізацію планування навчально-тренувального процесу і системи підготовки спортсменів в цілому. При її розробці був урахований передовий досвід навчання та тренування спортсменів богатьох видів одноборств, результати наукових досліджень з питань підготовки юних спортсменів, практичні рекомендації спортивної медицини, теорії та методики фізичного виховання, педагогіки, фізіології, гігієни, психології.
       Програма визначає цілі та завдання роботи у навчально-тренувальних групах, містить:
- навчальний матеріал по розділах підготовки (фізичної, технічної, тактичної);
- зміст та принципи спеціальної підготовки спортсменів;
- засоби і форми підготовки;
- розподіл часу на різних етапах багаторічної підготовки;
- типи тренувальних занять різної спрямованості;Смайлы Спорт
- розподіл програмного матеріалу по місяцях;
- контрольні та перевідні нормативні вправи;
- засоби психічної підготовки;
- систему відновлювальних і виховних заходів, а також контролю в спортивному тренуванні;
- план теоретичної підготовки;
- інструкторська та суддівська практика;
- додатки з елементами планування тренувального процесу.
Навчальний матеріал поданий у вигляді системи кваліфікаційних ступенів, затверджених Всесвітньою Федерацією Хортингу (WHF), пов'язаною із Єдиною спортивною класифікацією України (ЄСКУ), прийнятою Міністерством України у справах сім'ї, молоді та спорту.
Смайлы СпортГоловними завданнями спортивної підготовки у відділеннях спортивних шкіл є:
- всебічний гармонійний розвиток учнів, зміцнення їх здоров'я, прищеплення до них принципів ведення здорового способу життя;
- розвиток фізичних якостей (сили, швидкості, спеціальних швидкісно-силових якостей, гнучкості, витривалості, координації, розуміння тактики ведення двобою);
- формування спеціальних знань, умінь та навичок, необхідних для досягнення високих спортивних результатів;
- виховання моральних, вольових та етичних якостей.
       Фізична підготовка розділяється на загальну та спеціальну фізпідготовку. Загальна фізична підготовка (ЗФП) спрямована на підвищення загальної працездатності, а спеціальна фізична підготовка (СФП) спрямована на виховання спеціальних фізичних якостей, здатних сформувати у спортсмена навички і уміння максимально ефективно і реально використовувати в поєдинках хортингу дозволені прийоми двобою.Смайлы Спорт
       Функціональна підготовка (кондиція) забезпечує виведення спортсменів на високий обсяг та інтенсивність тренувальних навантажень.
       Теоретична підготовка має за мету формування у спортсменів-хортистів спеціальних знань, необхідних для їхньої успішної тренувальної та змагальної діяльності. Вона може здійснюватись в ході тренувальних занять, проведення спеціалізованих семінарів з хотингу, а також самостійно.
       Базова підготовка містить в собі напрацювання елементів базової техніки хортингу: блоків та ударів руками, блоків та ударів ногами, кидків, захватів, переміщень, больових та удушаючих прийомів, які застосовуються в поєдинку з хортингу.
       Психологічна підготовка включає в себе психічний розвиток, освіту та навчання спортсмена, формування мотивації та сприятливого відношення до тренувальних завдань та навантажень, формування стану боєздатності, здібності до зосередження та мобілізації. Вона спрямована також на надбання змагального досвіду, підвищення стійкості до змагального стресу та стабільності виступів.
       Тактична підготовка здійснюється складанням індивідуальної змагальної програми, розподілення сил на змаганнях, формуванням тактики командної поведінки на колективних змаганнях в розділах "Форма" та "Показовий виступ", визначення та розуміння командних та особистих завдань.
       Спарингова підготовка проводиться як узагальнений досвід та використання навичок, надбаних в комплексі всіх видів підготовки, вказаних в даній програмі. Практичні спарингові завдання дають можливість спорсмену відчути на практиці нюанси базової технічної підготовки, принципи функціональної, загальної та спеціальної фізичної підготовки, проаналізувати помилки та сформувати особистий план підготовчих завдань.