Режим роботи та наповнюваність навчальних груп хортингу

Організація навчально-тренувальної роботи
 
Смайлы Спорт1. Комплектування навчальних груп, організація навчально-тренувального процесу, проведення виховної роботи з тими, хто займається здійснюється тренерською радою та дирекцією спортивної школи. Безпосереднє виконання цього завдання може покладатися на тренера - керівника спортивної групи хортингу й інструкторський склад з виду спорту.
2. Навчальні групи комплектуються з найбільш здібних юнаків та дівчат, які виявили бажання займатися хортингом, або мають певний тренувальний стаж в контактних бойових мистецтвах, конкретно в даному виді спорту. В таблиці 1 подаються вимоги до наповнення навчальних груп, навчального навантаження спортивної школи та спортивної підготовки учнів.
3. При спортивній групі хортингу створюється батьківський комітет, який надає допомогу в організації виховної роботи, поліпшенні матеріальної бази, в організації роботи оздоровчої спрямованості (оздоровчі семінари, відпочинок, туризм, екскурсії), підтримці учнів спортивних груп хортингу на змаганнях тощо.
4. При наявності в складі групи спортивного вдосконалення, або в групі вищої спортивної майстерності членів збірних команд України з хортингу, або кандидатів в члени цих команд, кількість навчальних годин на тиждень може збільшуватись до 36 годин.
5. Навчальна робота здійснюється на підставі даної навчальної програми для дитячо-юнацьких спортивних шкіл, спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл олімпійського резерву, шкіл вищої спортивної майстерності й вимог Української Федерації Хортингу й проводиться круглорічно.
6. Всі навчально-тренувальні групи спортивної школи з хортингу комплектуються з урахуванням віку, кваліфікаційного технічного рівня, фізичної й спортивної підготовленості спортсменів.
7. Прийом до спортивної школи в групи хортингу здійснюється на підставі письмової заяви батьків, документа, який підтверджує дані медичного контролю й співбесіди.
8. Кожна група закріплена за інструктором, який веде її в плині всього навчального року. Основною формою проведення навчально-тренувальних занять є урок.
 
       Вихованці спортивної групи хортингу повинні придбати теоретичні, практичні інструкторські й суддівські навички, необхідні для роботи в молодших групах і суддівстві змагань з хортингу.
       Присвоєння звань інструктора і судді з хортингу відбувається після проходження методичних та атестаційних семінарів, проведених Українською Федерацією Хортингу, і затверджується постановою районного або міського Комітету з фізичної культурі і спорту.
Учні повинні щодня самостійно займатися за рекомендацією й завданням викладача або інструктора, застосовуючи в поєдинках захисне спорядження, капи, рукавиці, шоломи.
Основними формами проведення навчально-тренувальної роботи з хортингу в спортивній школі є:
- групові заняття по освоєнню теоретичного матеріалу програми у вигляді лекцій, бесід тренерів-викладачів з конкретної теми при наявності контрольних питань для проведення заліку;
- практичний матеріал засвоюється на навчально-тренувальних заняттях згідно з вимогами програми;
- індивідуальні заняття відповідно з планами тренувальних занять;Смайлы Спорт
- учбово-тренувальні заняття під час навчально-тренувальних зборів, семінарів;
- перегляд та аналіз навчальних відеофільмів, кінограм, слайдів тощо.
- тренерська та cуддівська практика;
- участь спортсменів у змаганнях, показових виступах тощо.
       При проведенні навчально-тренувальних занять і змагань тренер зобов'язаний строго дотримувати встановлених вимог з лікарського контролю тих, хто займається, попередженню травм і забезпеченню належного санітарно-гігієнічного стану місць занять і устаткування.
У процесі навчання й тренування одночасно вирішуються виховні завдання.
       У юних спортсменів необхідно виховувати працьовитість, почуття дружби, товариства, відповідальності, домагатися від них свідомого й сумлінного відношення до своїх обов'язків, поваги до старших, організованості й дисципліни, спортивної поведінки.
Необхідною умовою для успіху виховної роботи є своєчасний початок занять, правильна організація, вимогливість до відвідуваності й дотримання спортивного етикету хортингу.
       Учні спортивних шкіл зобов'язані щоденно виконувати ранкову гімнастику, а також домашні завдання, які пропонують викладачі для самостійної роботи учнів по відпрацювання загальнопідготовчих, спеціалізованих та змагальних вправ.
       Для переводу з однієї навчальної групи в іншу спортсмени повинні скласти контрольні нормативи з загальних і спеціальних вправ, отримати на то письмовий дозвіл батьків та виконати всі інші вимоги даної Програми.
 
 Наповнюваність у спортивних групах i режим навчально-тренувальної роботи
Таблиця 1

Рік нав-чання
Вік учнів
Мінімал.
кількість учнів у групі
Кількість навчальних годин у тиждень
Вимоги тестової підготовки
(ранк)
Вимоги спортивної підготовки
наприкінці навчального року
 
1. Групи початкової підготовки (8-11 років)
 
1 рік
8-9
18
6
тест на 1-2 ранк
Виконання залікових тестів
2 рік
9-10
16
8
тест на 2-3 ранк
Виконання залікових тестів
3 рік
10-11
16
12
тест на 3-4 ранк
Виконання залікових тестів
 
2. Навчально-тренувальні групи (молодші - 11-14 років)
 
1 рік
11-12
12
14
тест на 4-5 ранк
Виконання 2 юнац. розряду
2 рік
12-13
12
18
тест на 5-6 ранк
Виконання 1 юнац. розряду
3 рік
13-14
10
20
тест на 6-7 ранк
Виконання 3 розряду
 
3.  Навчально-тренувальні групи (старші - 14-16 років)
 
4 рік
14-15
8
24
тест на 7-8 ранк
Виконання 2 розряду
5 рік
15-16
8
26
тест на 8-9 ранк
Виконання 1 розряду
 
4. Групи спортивного вдосконалювання (16-18 років)
 
1 рік
16-17
6
32
тест на 1-3 інструктор. ранк
Виконання звання "Кандидат у майстри спорту з хортингу"
2 рік
17-18
5
36
тест на 1-2 майстер. ранк
Підтвердженя КМС, МС
 
5. Група вищої спортивної майстерності
 
 
1 рік
18 і старші
2-4
36
тест на 3 майстер. ранк
Підтвердження МС, МСМК

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Таблиця 2
Розклад навчально-тренувальних занять з хортингу в спортивній школі (орієнтовно)
 

гр.
Рік навч.
Дні
заняття
Час заняття
Кількість годин
1
 
1 рік
 вівторок
1
14:00 -15:30
2
 
б
 четвер
2
14:00 -15:30
2
 субота
3
14:00 -15:30
2
 
2 рік
 вівторок
1
14:00 -15:30
2
 
8
 четвер
2
14:00 -15:30
2
 субота
3
14:00 -15:30
2
 неділя
4
9:00-10:30
2
2
 
1 рік
 вівторок
1
15:45-18:00
3
 
12
 четвер
2
15:45-18:00
3
 субота
3
15:45-18:00
3
 неділя
4
9:00-11:15
3
 
2 рік
 вівторок
1
15:45-18:00
3
 
12
 четвер
2
15:45-18:00
3
 субота
3
15:45-18:00
3
 неділя
4
9:00-11:15
3
3
 
 
1 рік
 вівторок
1
18:00-20:15
3
 
 
16
 четвер
2
18:00-20:15
3
 субота
3
10:00-12:15
3
4
18:00-21:00
4
 неділя
5
9:00-11:15
3
 
 
 
2 рік
 понеділок
1
7:00-7:45
1
 
 
 
20
 вівторок
2
18:00-20:15
3
 середа
3
7:00-7:45
1
 четвер
4
18:00-20:15
3
 п'ятниця
5
7:00-7:45
1
 субота
б
10:00-12:15
3 .
7
18:00-21:00
4
 неділя
8
9:00-12:00
4
4
 
 
 
1 рік
 понеділок
1
7:00-8:30
2
 
 
 
24
 вівторок
2
18:00-21:00
4
 середа
3
7:00-8:30
2
 четвер
4
18:00-21:00
4
 п'ятниця
5
7:00-7:45
1
 субота
б
10:00-12:15
3
7
18:00-21:00
4
 неділя
   Вихідний
5
 
 
 
1 рік
 понеділок
1
7:00-8:З0
2
 
 
 
24
 вівторок
2
18:00-21:00
4
 середа
3
7:00-8:30
2
 четвер
4
18:00-21:00
4
 п'ятниця
5
7:00-7:45
1
 субота
б
10:00-12:15
3
7
18:00-21:00
4
 неділя
   Вихідний

 
 
 
 
Планування та облік навчально-тренувального процесу
 
       Навчально-тренувальний процес планується у відповідності з програмою для спортивних шкіл.
       Планування теоретичних і практичних занять, розподіл учбового матеріалу проводяться на основі навчального плану та річного графіку розподілу годин, які передбачають цілорічну організацію тренувальних занять.
 
Документи планування та обліку навчально-тренувальної роботи спортивних шкіл
 
Документи з планування навчально-тренувальної роботи:
- перспективний план роботи груп хортингу;
- річні плани навчально-тренувальних занять навчальних груп та індивідуальні плани підготовки спортсменів;
- плани навчально-тренувальних занять;
- розклад занять;
- списки учнів школи по групах;
- книга наказів.
Документи з обліку навчально-тренувальної роботи:
- журнал обліку роботи тренерів-викладачів;
- особисті картки спортсменів (додаток 1) та тренерів-викладачів (додаток 2);
- щоденники тренувань спортсменів;
- протоколи змагань;
- книга реєстрації особистих та командних перемог.