Зміст роботи по етапах підготовки

Перший етап - посвячення в хортинг (6-7, 8-10 років) - етап початкових навичок базової техніки
1. Зміцнення здоров'я, гармонійний розвиток форм і функцій організму учнів.
2. Різнобічна загальна фізична підготовка і початкове розвинення
спеціальних фізичних якостей.    
3. Спеціальна рухова підготовка - розвинення здібності відчувати і диференціювати просторове взаєморозташування, різні параметри рухів, реакції на об'єкт, що рухається, та антиципації.
4. Початкова технічна підготовка в хортингу - опанування підготовчих, підвідних і найпростіших базових елементів стійки та партеру.
5. Формування у дітей інтересу до занять спортом взагалі та хортингу зокрема.
6. Опанування мінімальних теоретичних знань з хортингу, засад спортивного режиму, вмінь і навичок з гігієни спорту.
7. Вивчення та удосконалення ритуалу хортингу.
8. Опанування програми 1 - 2 - 3 ранку (першого учнівського рівня хортингу).
 
 
 
Таблиця 3
Основні завдання та основні засоби
етапу посвячення в хортинг юних спортсменів:
 

Основні завдання
Основні засоби
Виявлення здібних учнів та їх попередній відбір для занять хортингом. Виховання зацікавленості до занять спортом, працьовитості та дисциплінованості.
Теоретичні заняття. Тестування. Вправи для розвитку фізичних якостей, зміцнення опорно-рухового апарату, формування рухових навичок і вмінь.
Всебічна фізична підготовка та оволодіння основами техніки хортингу. Розвиток швидкісно-силових можливостей. Розвиток функціональних можливостей серцево-судинної та дихальної систем. Залучення до змагальної діяльності.
Спеціально-допоміжні вправи для розвитку ведучих якостей та функціональних можливостей організму. Виконання вимог з ЗФП та СФП. Змагальна діяльність.

 
Другий етап - загальне удосконалення (11-13 років) етап попередньої підготовки юних спортсменів хортингу
1. Зміцнення здоров'я, гармонійний розвиток форм і функцій організму учнів.
2. Різнобічна загальна фізична підготовка і початкове розвинення спеціальних фізичних якостей.
3. Удосконалення спеціально-рухової підготовки - розвинення здібності відчувати та диференціювати просторове взаєморозташування, різні параметри рухів, реакції на об'єкт, що рухається, та антиципації.
4. Поглиблена і домірна спеціальна фізична підготовка - сприятливий віковий період для розвитку спритності, гнучкості, швидкості.
5. Початкова функціональна підготовка - опанування середніх тренувальних навантажень.
Базова технічна підготовка - опанування базової техніки хортингу в стійці та партері.
Базова психічна підготовка - психологічна освіта та навчання.
8. Початкова теоретична і тактична підготовка.
9. Постійна участь у дитячих змаганнях.
10. Опанування програм:
11 - 12 років - 4 - 5 ранк хортингу (2-й юн.р.);
12 - 13 років - 5 - 6 ранк хортингу (1-й юн.р.).
 
 
 
 
Таблиця 4
Основні завдання та основні засоби
етапу попередньої підготовки юних спортсменів:
 

Основні завдання
Основні засоби
Виявлення здібних учнів та їх попередній відбір для занять хортингом. Виховання зацікавленості до занять спортом, працьовитості та дисциплінованості.
Теоретичні заняття. Тестування. Вправи для розвитку фізичних якостей, зміцнення опорно-рухового апарату, формування рухових навичок і вмінь.
Всебічна фізична підготовка та оволодіння основами техніки хортингу. Розвиток швидкісно-силових можливостей. Розвиток функціональних можливостей серцево-судинної та дихальної систем. Залучення до змагальної діяльності.
Спеціально-допоміжні вправи для розвитку ведучих якостей та функціональних можливостей організму. Виконання вимог з ЗФП та СФП. Змагальна діяльність.

 
Третій етап - початкової спортивної спеціалізації та індивідуального удосконалення спортсменів (14-16 років)
1. Удосконалення спеціальної фізичної підготовленості, особливо спеціальної витривалості та швидкісно-силових якостей.
2. Досягнення високого рівня функціональної підготовленості, планомірне засвоєння зростаючих тренувальнім навантажень, які удвічі перевищують змагальні.
3. Базова технічна підготовка - опанування базової техніки хортингу в стійці та партері.
4. Засвоєння нестандартної індивідуальної техніки, формування "коронних" прийомів у боротьбі стоячи та лежачи.
5. Удосконалення базової психічної підготовленості, придбання досвіду формування оптимального бойового стану (ОБС) до змагань, самонастроювання, саморегуляції, зосередженості (уважності) та мобілізації.
6. Поглиблена теоретична і тактична підготовка.
7. Активна змагальна практика з включенням модельних тренувань і контрольно-підготовчих змагань (до 10-12 змагань на рік).
8. Опанування програм:
13 - 14 років - 6 - 7 ранк хортингу (3-й розряд);
14 - 15 років - 7 - 8 ранк хортингу (2-й розряд);
15 - 16 років - 8 - 9 ранк хортингу (1-й розряд);
 
 
Таблиця 5
Основні завдання та основні засоби
етапу початкової спортивної спеціалізації
та індивідуального удосконалення спортсменів:
 

Основні завдання
Основні засоби
Всебічна фізична підготовка. Вдосконалення базової техніки хортингу. Розподіл техніки на два комплексні раунди двобою.
Теоретичні заняття згідно з програмою.
Розвиток швидкісно-силових якостей, швидкості, спритності, гнучкості, загальної та спеціальної витривалості.
Вправи для розвитку швидкісно-силових якостей, швидкості, зміцнення опорно-рухового апарату, вдосконалення рухових навичок та вмінь.
Розвиток функціональних можливостей серцево-судинної та дихальної систем.
Вправи для розвитку спеціальних фізичних якостей хортиста, необхідних для технічного вдосконалення.
Участь у змаганнях, виховання працелюбності, психологічної стійкості в період змагань.
Вправи, спрямовані на вдосконалення функціонального стану, підвищення фізичної працездатності та спеціальної витривалості. Рухливі ігри: регбі на м'якому покритті, міні-футбол, настільний теніс. Теоретичні заняття по спеціальній програмі. Змагання з форм хортингу та демонстрації базових елементів, загальної та спеціальної фізпідготовки.

 
Четвертий етап - поглибленого тренування та надбання спортивного досвіду (старші 14-ти  років - для жінок і 16-ти  років - для чоловіків до 17 років)
1. Подальше удосконалення спеціальної фізичної підготовленості.
2. Періодичне досягнення найвищого рівня тренованості, опробування та опанування максимальними тренувальними навантаженнями, які в 2 рази перевищують змагальні.
3. Удосконалення базової та індивідуальної техніки ведення двобою хортингу, напрацьовування своїх улюблених прийомів двобою у бойовій ситуації стоячи та лежачи, досягнення стабільного рівня надійності виступів.
4. Розкриття індивідуальних можливостей спортсменів.
5. Розширення психологічних знань і вмінь, досягнення стійкого рівня психічної готовності до тренувань і змагань.
6. Подальше удосконалення теоретичної й тактичної підготовки.
7. Досягнення високих спортивних результатів, набирання високого рівня змагальної готовності (12-14 змагань на рік).
8. Опанування програм:
16 - 17 років - 1 - 3 інструкторський ранк хортингу (кандидат у майстри спорту).
 
 
 
Таблиця 6
Основні завдання та основні засоби
етапу поглибленого тренування та надбання спортивного досвіду спортсменів
 

Основні завдання
Основні засоби
Розвиток спеціальних фізичних якостей хортиста швидкісно-силових, швидкісних, спеціальної витривалості. Вдосконалення в базовій техніці та тактиці двобою в стійці і партері. Вдосконалення всебічного фізичного розвитку.
Теоретичні заняття згідно з програмою.  Вправи для вдосконалення фізичних якостей хортиста (біг на 10 - 60 метрів, стрибки у довжину та висоту, акробатичні вправи, вправи для розвитку гнучкості, зміцнення опорно-рухового апарату).
Підвищення фізичної працездатності на основі поступового підвищення обсягу тренувальних навантажень.
Вправи для розвитку спеціальної витривалості хортиста та підвищення фізичної працездатності (здібність технічно виконувати захисні та атакуючі елементи хортингу, вправи для підготовки ударної техніки з визначеною інтенсивністю і амплітудою).
Навчання тактиці змагальної підготовки. Вдосконалення змагальної діяльності. Вдосконалення вольових якостей хортиста, наполегливості, самостійності, дисціпліни.
Вправи на розвиток загальної витривалості (біг на 500 - 1000 метрів, плавання 200 - 500 метрів, веслування 1 - 2 км, біг на ковзана 1 км, довгочасні учбові поєдинки 30 % контакту). Індивідуальні заняття з урахуванням фізичних, технічних та функціональних можливостей. Підвищення тактичної майстерності ведення двораундового двобою, вміння успішно використати залікові технічні поєдинки на змаганні. Змагання зі спеціальної та загальної фізпідготовки. Виконання вимог з фізичного розвитку, фізичної, базової технічної та теоретичної підготовки в хортингу.

 
 
П'ятий етап - вдосконалення спортивної майстерності (17 - 18 років)
1. Подальше удосконалення спортивної майстерності.
2. Періодичне досягнення найвищого рівня тренованості, опанування максимальних тренувальних навантажень, які в З рази перевищують змагальні.
3. Удосконалення базової нестандартної індивідуальної техніки, шліфування "коронних" прийомів у боротьбі стоячи та лежачи, досягнення високого рівня надійності виступів.
4. Максимальне розкриття індивідуальних можливостей борців.
5. Розширення психологічних знань і вмінь, досягнення високого рівня психічної готовності до тренувань і змагань.
6. Подальше удосконалення теоретичної й тактичної підготовки.
7. Досягнення максимально можливих спортивних результатів, підтримання високого рівня змагальної готовності (12-14 змагань на рік).
8. Опанування програм:
17 - 18 років - 1 - 2 майстерський ранк хортингу (КМС, майстер спорту).
 
Таблиця 7
Основні завдання та основні засоби
етапу вдосконалення спортивної майстерності хортистів:

Основні завдання
Основні засоби
Завершення побудови бази загальної та спеціальної фізичної підготовки (ЗФП та СФП) до рівня вищих спортивних досягнень.
Теоретичні заняття за спеціальною програмою. Вправи для розвитку основних фізичних якостей хортиста до рівня спортивної майстерності.
Розвиток спеціальних фізичних якостей хортиста. Вдосконалення в техніці ведення двобою в першому та другому комплексних раундах хортингу, надійності їх виконання в умовах змагань.
Вправи для розвитку спеціальної витривалості хортиста та підвищення фізичної працездатності (здібність технічно виконувати захисні та атакуючі елементи хортингу, вправи для підготовки ударної техніки з визначеною інтенсивністю і амплітудою).
Навчання тактиці змагальної підготовки. Вдосконалення змагальної діяльності. Вдосконалення вольових якостей хортиста, наполегливості, самостійності, дисципліни.
Вправи із засобів ОФП і СФП для подальшого розвитку спеціальних фізичних якостей, спрямованих на вдосконалення спортивної майстерності хортистів, технічної підготовки.
Підвищення обсягу та інтенсивності навантаження у спеціальній підготовці. Диференційоване силове і швидкісно-силове тренування з урахуванням індивідуальних особливостей.
Виконання психолого-педагогічних тестів з метою розвитку впевненості в своїх силах та цілеспрямованості в виконанні поставлених завдань: вдосконалення тактичної майстерності, вміння на різних змаганнях демонструвати свою кращу спортивну форму, використовувати напрацьовані на тренуваннях коронні прийоми двобою.
Продовження роботи по вихованню почуття відповідальності перед колективом за свій виступ.
Вправи для всебічного фізичного розвитку з урахуванням спеціальної підготовки (біг на 10 - 60 метрів, стрибки у довжину та висоту з місця, штовхання кулі, кидання гирі перед собою, за спину, нахил з навантаженням та інші). Спортивні ігри: волейбол, ручний м'яч, настільний теніс.
Досягнення високої майстерності та стабільності виступів на офіційних змаганнях.
Виконання вимог з фізичної, функціональної, спортивно-технічної, теоретичної підготовки для оцінки рівня спортивної майстерності.

 
Шостий етап - етап вищої спортивної майстерності (18 - 21 рік, 21-27 років)
18 - 21 рік - 3 майстерський ранк хортингу (майстер спорту).
 
Таблиця 8
Основні завдання та основні засоби
етапу вищої спортивної майстерності хортистів:
 

Основні завдання
Основні засоби
Значне підвищення обсяга та інтенсивності тренувальних навантажень.
Теоретичні заняття за спеціальною програмою.
Розвиток спеціальних фізичних якостей хортиста. Вдосконалення в техніці ведення двобою в першому та другому комплексних раундах хортингу, надійності їх виконання в умовах змагань.
Вправи для розвитку спеціальної витривалості хортиста та підвищення фізичної працездатності (здібність технічно виконувати захисні та атакуючі елементи хортингу, вправи для підготовки ударної техніки з визначеною інтенсивністю і амплітудою).
Досягнення найвищої спортивної форми, перемоги на змаганнях високого рівня.
Ідеальне виконання базової та спарингової техніки хортингу за великі показники часу.
Вправи для розвитку спеціальних фізичних та моральних якостей хортиста до рівня вищої спортивної майстерності, відповідно з кращими сучасними досягненнями вітчизняних та зарубіжних спортсменів у контактних єдиноборствах.
Продовження розвитку фізичних якостей, вдосконалення технічної підготовленості, досягнення тактичної зрілості, виховання морально-вольових якостей та цілеспрямованості у досягненні вищої спортивної майстерності.
Вправи для вдосконалення спортивно-технічної підготовленості, здібностей стабільно та швидко виконувати прийоми двобою в стійці і партері як на тренувальних заняттях, так і на змаганнях найвищого рівня.
Різнобічна фізична підготовка з метою розвитку і підтримки на найвищому рівні функціональної спроможності серцево-судинної та дихальної систем і опорно рухового апарату. Досягнення високого рівня знань у теоретичній підготовці, методиці тренувань.
Вправи для зміцнення суглобів і зв'язок, збереження гнучкості, спритності, швидкості, координації рухів. Вправи для розвитку спеціальної витривалості хортиста: навчальні двобої у стійці і партері, навчальні двобої окремо за правилами першого і другого раундів хортингу, спеціально-допоміжні вправи зі штангою 60-70 % від максимальної спроможності. Вправи для розвитку функціональних можливостей організму спортсмена хортингу (кроси - до 1000 метрів, плавання - до 300 - 500 метрів, веслування, біг на ковзанах, лижах). Спеціалізовані "бої з тінню" на відрізок часу (пораундово).

 
Сьомий етап - етап духовного самовдосконалення та збереження рівня спортивних досягнень (28 років і старші)
1. Подальше удосконалення спеціальної фізичної підготовленості.
2. Подальше удосконалення теоретичної й тактичної підготовки.
3.Періодичне досягнення найвищого рівня тренованості.
4. Розширення психологічних знань і вмінь, досягнення високого рівня психічної готовності до тренувань і змагань.
5. Максимальне розкриття індивідуальних можливостей хортистів.
 
 

Анимашки линии, Линии анимашки, разные анимашки | Smayli.ru