Періоди спортивноїпідготовки

 

 
 
      Основний принцип побудови роботи у навчально-тренувальних групах - послідовність у процесі навчання і тренування за умов ретельного вибору засобів для вирішення конкретних завдань, дотримання вимог індивідуального підходу і вивчення особливостей кожного учня.
       Річний план тренування будується на засадах календаря спортивних змагань та адаптивних можливостей організму, що визначають закономірності спортивної форми.
       Провідна тенденція програми - навчання, яке полягає в опануванні юними спортсменами багатогранного технічного арсеналу засобів у двох різних раундах комплексного двобою хортингу, досягнення більш високого рівня спеціальної фізичної підготовленості на всіх подальших етапах.
Показниками роботи спортивної школи з хортингу є виконання програмних вимог за рівнем підготовленості учнів, визначених у кількісно-якісних показниках відповідно до рівня підготовки.
       Навчальний процес у кожній групі хортингу планується на основі навчального плану, даної Програми, кваліфікаційних вимог Української Федерації Хортингу й річних графіків розрахунку навчальних годин.
       Навчальним планом передбачаються теоретичні й практичні заняття. На теоретичних заняттях вивчаються питання з анатомії, фізіології, психології, гігієні, лікарського контролю, методики навчання й тренування із загальної і спеціальної фізичної підготовки, вивчення й удосконалювання техніки й тактики хортингу, інструкторської й суддівської практики, з підготовки до атестаційних вимог ранк-тестів Української Федерації Хортингу. Кожному виду підготовки приділяється певна кількість годин.
       Інструкторську й суддівську практику спортсмени проходять на навчально-тренувальних заняттях в спортивному клубі і на календарних змаганнях Української Федерації Хортингу.
       Процес ставлення спортивної форми, як оптимальної готовності хортиста до виступу на змаганнях, відбувається за наступними фазами:
- фаза створення передумов та становлення спортивної форми;
- фаза тимчасового збереження спортивної форми;
- фаза тимчасової втрати спортивної форми.
Це відбивається у розподілі річного циклу на три періоди (макроцикли) тренування(крім групи початкової підготовки):
- підготовчий період;
- змагальний період;
- перехідний період (відновлюючий).
 
Підготовчий період(серпень-листопад)
 
Підготовчий період поділяється на два етапи:
- загально-підготовчий;
- спеціально-підготовчий.
Загально-підготовчий етап складається з двох мезациклів:
- втягуючий мезоцикл;
- базовий мезоцикл.
У втягуючому мезоциклі зміст тренування підпорядкований переважно основному завданню - поступово підводити організм спортсменів хортингу до напруженої тренувальної роботи.
В базовому мезоциклі зміст тренування має бути спрямований на закладання фундаменту майбутньої спортивної форми - підвищення рівня розвитку сили, швидкості, витривалості, швидкісно-силових якостей, спритності, технічного рівня, техніко-тактичних дій тощо.
Спеціально-підготовчий етап поділяється також на два мезоцикли:
- контрольно-підготовчий мезоцикл;
- передзмагальний мезоцикл.
В контрольно-підготовчому мезоциклі поєднується тренувальна робота з участю в контрольно-тренувальних змаганнях.
У передзмагальному мезоциклі зміст тренувального процесу полягає у набутті спортсменами хортингу первинної спортивної форми, яка у подальшому буде вдосконалюватися.
       Завдання: зміцнення здоров'я спортсменів, поліпшення загальної фізичної підготовленості, вивчення базової техніки й тактики хортингу, удосконалення вольових якостей, підготовка до атестаційних вимог на кваліфікаційний ступінь - ранк хортингу для даної вікової групи, теоретична підготовка.
Тривалість періоду для груп спортивного вдосконалювання - 2-3 міс.
 
Змагальний період(грудень-травень)
 
       Завдання: подальший розвиток фізичних, вольових якостей і психічної підготовленості, вивчення й удосконалювання базової техніки й тактики хортингу, досягнення високого рівня тренованості, спеціальна підготовка до участі в змаганнях, придбання інструкторських і суддівських навичок. Тривалість періоду для навчально-тренувальних груп 5-6 міс., для старших груп спортивного вдосконалення 6-7 міс.
У змагальному періоді застосовуються мезоцикли двох типів - змагальні та проміжні.
Змагальні мезоцикли включають підготовку до змагань, участь у змаганнях та відновлення.
Проміжний мезоцикл передбачається між змагальними і будується як підтримуючий.
Перехідний мезоцикл починається після закінчення змагань. У цьому мезоциклі здійснюється поступове зниження навантажень за обсягом та інтенсивністю.
 
Перехідний період (відновлюючий) - (червень-липень)
 
       Завдання: зниження навантаження - активний відпочинок, підтримка досягнутої загальної й спеціальної фізичної підготовленості. Активне використання впливу зовнішніх факторів середовища у відновлюючих, загальнорозвиваючих заняттях (сонце, повітря, вода).
Проведення спортивно-оздоровчих та навчально-методичних виїзних таборів.
Тривалість - 1-2 місяця.