Структура побудови мікроциклів

 

Структура побудови мікроциклів
 
Структура побудови мікроциклів залежить від таких чинників:
- конкретних завдань на даний період тренування;
- особливостей етапів та періодів підготовки;
- стану спортивної та функціональної форми спортсменів-хортистів;
- техніко-тактичної підготовки спортсменів;
- потреби повторно застосовувати вправи різної спрямованості за умов оптимального зв'язку між ними;
- загального режиму навчальної, тренувальної та змагальної діяльності хортистів;
- кліматичних умов тощо.
Найсуттєвішим та об'єктивним чинником є взаємодія процесів стомлення та відновлення, які відбуваються в організмі хортистів і обумовлюють чергування навантаження і відпочинку, а також зміни величини та характеру навантаження у мікроциклі.
Незважаючи на велику кількість умов, які впливають на структуру побудови мікро- і мезоциклів, при розподілі навантаження в окремому занятті слід ураховувати такі загальні принципи:
- повторність застосування навантаження;
- поступовість підвищення навантаження;
- хвилеподібність розподілу навантаження.
       Оцінка тренувальних занять за навантаженнями залежить від їх змісту, тривалості та інтенсивності.
 
Велике навантаження - заняття, яке триває 2-3 години з щильністю до 90 % та високою інтенсивністю.
Фізичну підготовку такого заняття складають такі вправи: швидкісні для розвитку загальної та спеціальної витривалості до двобоїв у хортингу, силові. Всі вони виконуються з високою інтенсивністю і великою кількістю повторень.
З технічної підготовки до нього входять спеціальні вправи, які виконуються з максимальною (колограничною) швидкістю і значними переміщеннями та кількістю ударних і кидкових атак.
Тактична підготовка - це вправи понадзмагальної насиченості: навчальні двобої та ігрові спеціальні двобої (постійне переміщення, двобій без ударів, двобій без боротьби, двобій з ударами тільки у тулуб, двобій без ударів із закритими очіма, з обмеженою кількістю дотиків тощо), двобій у зменшеному майданчику, двобій без пересувать. Спеціальні тренування та товариські зустрічі характеризуються великими навантаженнями.
 
Середнє навантаження - заняття тривалістю 1,5 - 2 години з середньою щильністю та помірною інтенсивністю.
До фізичної підготовки включаються вправи на спритність, силу (з достатнім інтервалом відпочинку) та витривалість (кроси середньої дистанції, двобої 30 % від повного контакту та навантаження).
Технічна підготовка - вправи на вдосконалення техніки (кидкової у стійці, больових та задушливих атак у партері, ударна техніка у середній рівень).
Тактична підготовка - вправи для вивчення нових комбінацій атак, навчальні двобої, ігрові вправи хортингу, СФП з виконанням комбінацій "удар-кидок", "удар-перевод у партер" у парі з партнером тощо.
 
Мале навантаження - заняття тривалістю 45 - 90 хвилин зі зменшеною інтенсивністю.
Фізична підготовка - вправи для загального розвитку на гнучкість та координацію.
Технічна підготовка - вправи для вдосконалення техніки хортингу без одноборств, напрацювання ударів по повітрю, гімнастичні та кидкові вправи у повільному темпі з партнером тощо.
Тактична підготовка - вправи у розслабленій боротьбі, двобої з малими швидкостями, двобої з відкриванням атакуючих місць, легкі двобої без блокування, виходи з партеру у стійка, виходи з задушливих захватів тощо.
 
Розподіл тренувальних навантажень за рівнем та класифікацією засобів, які використовуються, в деякій мірі умовний. Більш об'єктивна оцінка величини навантаження можлива за біологічними зрушеннями, які відбуваються в організмі хортистів. У старших навчально-тренувальних групах і групах спортивного вдосконалення доцільно величину навантаження визначати за показником частоти серцевих скорочень (ЧСС).
Трьом рівням навантаження відповідають такі пульсові зони:
Велике навантаження - понад 14500 серцевих скорочень;
Середнє навантаження - понад 8000-14500 серцевих скорочень;
Мале навантаження - до 8000 серцевих скорочень.