Структура річного циклу підготовки

 

Структура річного циклу підготовки
 
       Структура річного циклу залишається традиційною і складається з трьох періодів:
- підготовчого (період фундаментальної підготовки), до якого входять два етапи - початковий і передзмагальний;
- змагального (період основних змагань);
- перехідного.
       Кожний період має свої завдання, у відповідності до яких використовуються ті або інші засоби та методи підготовки хортистів.
       Завдання підготовчого періоду - на початковому етапі вирішуються питання удосконалення фізичних якостей (швидкості, спритності, витривалості, сили, гнучкості), технічної підготовки за кваліфікацією хортингу - отримання ступеней (ранків) з хортингу; на передзмагальному — становлення спортивної форми, удосконалення технічних навичок, виховання моральних якостей, волі до перемоги.
       Завдання змагального періоду - підтримання високого рівня спортивно-технічної підготовленості та реалізація його у змаганнях, подальше удосконалення базової техніки та комбінацій комплексного двобою хортингу обох основних та додаткового раундів.
       Завдання перехідного періоду - прискорення процесу відновлення за допомогою активного відпочинку або завдяки зміні тренувальних засобів. На заняттях не дозволяються однотипні монотонні навантаження. Навантаження повинні викликати у тих, хто займається, яскраво виявлені позитивні емоції. Перехідний період не має різких меж - у міру відновлення функціональних та адаптаційних можливостей організму спортсменів він переростає у черговий мікроцикл підготовчого періоду.
       Зазначені завдання вирішуються на засадах реалізації навчального плану спортивної школи. Змістовна частина програми представлена загальною технічною програмою підготовки в хортингу.