Класифікація форм (навчальних технічних комплексів)

 

Класифікація форм (навчальних технічних комплексів)
 
По змісту використання всі програмні форми окрім показових поділяються на захисні і атакуючі. Всього існує 6 захисних, 6 атакуючих форм.
По складності виконання та поступовності вивчення існує 12 комплексних форм.
Кожна форма хортингу має свою скорочену позначку згідно її назви і призначення (наприклад - "МА" - майстерська атакуюча), та порядковий номер від 1 до 12, яким вона позначається у Положенні про змагання.
Згідно "Міжнародної спортивної програми хортингу" Всесвітньої Федерації Хортингу інсує кваліфікаційне поділення форм по розділах: прості базові, складні базові і вищі форми. 
Розділ "Прості базові форми" має шість форм (3 захисні і 3 атакуючі):
1. Форма "Перша захисна" /1З/, виконується під рахунок і самостійно.
2. Форма " Перша атакуюча" /1А/, виконується під рахунок і самостійно.
3. Форма "Друга захисна" /2З/, виконується під рахунок і самостійно.
4. Форма " Друга атакуюча" /2А/, виконується під рахунок і самостійно.
5. Форма "Третя захисна" /3З/, виконується під рахунок і самостійно.
6. Форма "Третя атакуюча" /3А/, виконується під рахунок і самостійно.
Розділ "Складні базові форми" має чотири форми (2 інструкторські і 2 майстерські):
7. Форма "Інструкторська захисна" /ІЗ/, виконується під рахунок і самостійно.
8. Форма "Інструкторська атакуюча" /ІА/, виконується під рахунок і самостійно.
9. Форма "Майстерська захисна" /МЗ/, виконується під рахунок і самостійно.
10. Форма "Майстерська атакуюча" /МА/, виконується під рахунок і самостійно.
Розділ "Вищі форми" має дві форми:
11. Форма "Вища захисна" /ВЗ/, виконується без рахунку.
12. Форма "Вища атакуюча" /ВА/, виконується без рахунку.