ПРОГРАМНИЙ МАТЕРІАЛ ПО РОКАХ НАВЧАННЯ ДЛЯ ГРУП ХОРТИНГУ ПОЧАТКОВОЇ ПІДГОТОВКИ, НАВЧАЛЬНО-ТРЕНУВАЛЬНИХ, ГРУП СПОРТИВНОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ ТА ГРУП ВИЩОЇ СПОРТИВНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ

      ПЕРШИЙ РІК НАВЧАННЯ (ГРУПИ ПОЧАТКОВОЇ ПІДГОТОВКИ ХОРТИНГУ, 8-9 РОКІВ)   

Основні завдання для групи початкової підготовки
Орієнтовна програма тижневого мікроциклу для груп початкової підготовки І року навчання (8-9 років) - вступний курс 1-2 ранк хортингу
Техніка та методика навчання для груп початкової підготовки І року навчання (8-9 років)

     ДРУГИЙ РІК НАВЧАННЯ (ГРУПИ ПОЧАТКОВОЇ ПІДГОТОВКИ ХОРТИНГУ, 9-10 РОКІВ)   

Техніка та методика навчання для груп початкової підготовки ІІ року навчання (9-10 років)

     ТРЕТІЙ РІК НАВЧАННЯ (ГРУПИ ПОЧАТКОВОЇ ПІДГОТОВКИ ХОРТИНГУ, 10-11 РОКІВ)   

Техніка та методика навчання для груп початкової підготовки ІІІ року навчання (10-11 років)

     ЧЕТВЕРТИЙ РІК НАВЧАННЯ (НАВЧАЛЬНО-ТРЕНУВАЛЬНІ ГРУПИ, 11-12 РОКІВ)   

Техніка та методика навчання для навчально-тренувальних груп І року навчання (11-12 років)

     П'ЯТИЙ РІК НАВЧАННЯ (НАВЧАЛЬНО-ТРЕНУВАЛЬНІ ГРУПИ, 12-13 РОКІВ)   

Техніка та методика навчання для навчально-тренувальних груп ІІ року навчання (12-13 років)

     ШОСТИЙ РІК НАВЧАННЯ (НАВЧАЛЬНО-ТРЕНУВАЛЬНІ ГРУПИ, 13-14 РОКІВ)     

Техніка таметодика навчання для навчально-тренувальних груп ІІІ року навчання (13-14 років)

     СЬОМИЙ РІК НАВЧАННЯ (НАВЧАЛЬНО-ТРЕНУВАЛЬНІ ГРУПИ, 14-15 РОКІВ)   

Орієнтовна програма тижневого мікроциклу для навчально-тренувальних груп ІV року навчання (14-15 років) - 7-8 ранк хортингу (2-й розряд)
Техніка та методика навчання для навчально-тренувальних груп ІV року навчання (14-15 років)

     ВОСЬМИЙ РІК НАВЧАННЯ (НАВЧАЛЬНО-ТРЕНУВАЛЬНІ ГРУПИ, 15-16 РОКІВ)   

Техніка та методика навчання для навчально-тренувальних груп V року навчання (15-16 років)

     ДЕВ'ЯТИЙ РІК НАВЧАННЯ (ГРУПИ СПОРТИВНОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ, 16-17 РОКІВ)   

Техніка та методика навчання для груп спортивного вдосконалення І року навчання (16-17 років)

      ДЕСЯТИЙ РІК НАВЧАННЯ (ГРУПИ СПОРТИВНОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ, 17-18 РОКІВ)   

Техніка та методика навчання для груп спортивного вдосконалення ІІ року навчання (17-18 років)

     ОДИНАДЦЯТИЙ РІК НАВЧАННЯ (ГРУПИВИЩОЇ СПОРТИВНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ, 18 РОКІВ І СТАРШІ)   

Техніка та методика навчання для груп вищої спортивної майстерності (18 років і старші)