Техніка та методика навчання для навчально-тренувальних груп І року навчання (11-12 років)

Удосконалення стійки хортиста, пересувань, захватів та звільнень від них, відпрацювання "почуття дистанції".
Рухливі ігри: загальнорозвиваючого характеру; спеціально-прикладного характеру; з техніко-тактичним ухилом (загальнорозвиваючого та загальнофізичного характеру з елементами техніки хортингу, естафети з вищезазначеними вимогами).
 
Техніка прийомів у стійці
Переміщення у бойовій стійці:
1. Крок вперед у стійці. Для зближення та збереження дистанції, із застосуванням ударів та без ударів; крок (дистанція, що привищує довжину стопи, або рівна їй) та підкрок (дистанція менша довжини стопи) вперед та назад; спираючись на передню частину стопи.
2. Крок назад у стійці. Для збільшення та збереження дистанції, із застосуванням ударів та без ударів.
3. Крок вперед і крок назад у стійці (непреривний рух). Із застосуванням прямих ударів рукою у голову і тулуб; короткочасне зменшення дистанції з її наступним розривом. 
4. Подвійний крок вперед у стійці. Для зближення в атакуючих діях; із застосуванням ударів та без ударів; з ціллю підготовки атаки.
5. Подвійний крок назад у стійці. Для розриву дистанції в захисних діях; із застосуванням прямих ударів та без ударів; виконання однією ногою в одному і тому ж напрямку.
6. Подвійний крок вперед - подвійний крок назад у стійці. Для закріплення вивчених раніше переміщень окремо подвійного кроку вперед у стійці та подвійного кроку назад у стійці. Для зближення дистанції з її подальшим розривом та збереження вигідної для атаки дистанції; із застосуванням прямих ударів; у переході від атакуючих дій до захисних.
7. Крок вліво. З ціллю переміщення в ліву сторону - при діях, пов'язаних з захистом; при діях, пов'язаних з підготовкою атаки; з переміщеннями та поверненнями.
8. Крок вправо. З ціллю переміщення в праву сторону - при діях, пов'язаних з захистом; при діях, пов'язаних з підготовкою атаки; з переміщеннями та поверненнями.
9. Крок вліво з розворотом тулубу. При захисті від прямих ударів суперника правою рукою (ногою) в голову і тулуб.
10. Крок вправо з розворотом тулубу вліво. При захисті від прямих ударів суперника лівою рукою (ногою) в голову і тулуб.
11. Переміщення вліво-вперед на один крок та повернення назад. Виконання по лінії, що направлена вліво на 45 градусів вперед; виконання слизьким кроком; з ударами та без ударів руками (ногами).
12. Переміщення на один крок вліво-назад та повернення назад. Виконання по лінії, що направлена вліво на 45 градусів назад; виконання слизьким кроком; з ударами та без ударів руками (ногами).
13. Переміщення на один крок вправо-вперед та повернення назад. Виконання по лінії, що направлена вправо на 45 градусів вперед; виконання слизьким кроком; з ударами та без ударів руками (ногами).
14. Переміщення на один крок вправо-назад та повернення назад. Виконання по лінії, що направлена вправо на 45 градусів назад; виконання слизьким кроком; з ударами та без ударів руками (ногами).
15. Випад кроком вліво-вперед. З повним переносом вали тіла на ліву ногу та наступним підтягуванням правої ноги до лівої; виконання з ударами та без них.
16. Випад кроком вправо-вперед. З повним переносом вали тіла на праву ногу та наступним підтягуванням лівої ноги до правої; виконання з ударами та без них; з невеликим розворотом тіла зліва направо.
Техніка захватів і звільнень:
1. Захват за голову;
2. Прямий захват обох ніг;
3. Захват руки передпліччям (під плече);
4. Захват протилежної руки /за передпліччя, за плече/;
5. Захват протилежної ноги /за стегно, за гомілку/. 
Техніка рук:
Удари:
1. Удар в передпліччя на місці із фронтальної стійки;
2. Удар в плече на місці із фронтальної стійки;
3. Прямий удар у стегно;
4. Боковий удар у стегно.
Техніка ніг:
Удари:
1. Удар ногою назад/ в тулуб, в голову/ на місці й у пересуванні в розвороті;
2. Внутрішній круговий удар прямою ногою в голову на місці й у пересуванні, у розвороті;
3. Зовнішній круговий удар прямою ногою в голову/ на місці й у пересуванні, у розвороті.
Кидкова техніка:
1. Передня підніжка: захватом руки та шиї; руки і тулубу ззаду; зап'ястя й руки на плече.
Захист: зробити крок через ногу атакуючого, упертися рукою в стегно.
Контрприйом: посадка проти кидка передньою підніжкою.
2. Кидок через стегно: із захватом руки за зап'ястя і тулубу ззаду; руки за плече і шиї.
Захист: не дозволити атакуючому підвернутися; випростатися; упертися боком у таз атакуючого; виставити ногу в бік повороту атакуючого.
Контрприйоми: посадка; кидок через груди; задня підніжка.
З. Посадка під дві ноги: із захватом шиї ззаду та однойменної руки за зап'ястя.
Захист: переставити ногу через ноги атакуючого; повернутися грудьми до атакуючого. Контрприйоми: кидок зачепом зсередини; кидок задньою підніжкою; накривання та утримання верхи.
4. Бокова посадка: із захватом шиї ззаду та однойменної руки за зап'ястя; однойменного плеча та упору в інше плече (груди).
Захист: переступити через ногу атакуючого; зірвати другий захват.
Контрприйоми: виведення з рівноваги; накривання та утримання верхи.
5. Кидок через спину із захватом руки на плече: із захватом різнойменного плеча й руки на плече.
Захист: упертися рукою в стегно; забіганням і закрокуванням у бік кидка.
Контрприйоми: виведення з рівноваги рукою; перекидання та утримання верхи; задушення петлею за комір.
б. Зачеп зсередини під однойменну ногу із захватом руки з-під плеча; із захватом різнойменного плеча й ноги на однойменне плече.
Захист: забіганням і закрокуванням у бік кидка.
Контрприйоми: зачепом зсередини під однойменну ногу проти зачепа зсередини під однойменну ногу; виведенням з рівноваги скручуванням проти зачепа зсередини під однойменну ногу із захватом з-під плеча.
 
Техніка прийомів у партері
Больові прийоми:
1. Вузол ліктя поперек тулуба.
Захист: зчепити руки; захопити руку атакуючого і вперти його тулуб; випростати руку; звільнитися обертом на живіт.
2. Важіль ліктя з упором на своє плече.
Захист: прокрутити руку; притиснути руку до грудей.
3. Важіль ліктя під час захвату руки ногами: супернику, який на спині; супернику, який стоїть у партері; супернику, який лежить на животі.
Захист: зчепити руки, захопити ногу; переступити через атакуючого і стати в стійку; вивести лікоть із захвату вниз; повернутися грудьми до атакуючого.
4. Важіль ліктя коліном зверху.
Захист: обертаючи руку, вивести лікоть із захвату і зчепити руки; убрати її під себе.
5. Важіль ліктя животом.
Захист: обертаючи руку, вивести лікоть із захвату і зчепити руки; убрати руку під себе; узяти захват і повернутися обличчям до суперника.
6. Важіль ліктя пахвовою западиною.
Захист: зігнути руку; розвернути лікоть донизу, сісти, підтягнути руки на себе ліктями донизу.
Переходи на утримання:
1. Прямий прорив на утримання з боку ніг (між ногами суперника).
2. Прорив на утримання з боку ніг відведенням ноги в сторону (лівий, правий).
 
 

 (574x49, 5Kb)