Техніка та методика навчання для навчально-тренувальних груп ІV року навчання (14-15 років)

Вдосконалення стійки хортиста, пересувань, захватів та звільнень від них; вироблення "почуття дистанції", "почуття часу".

Рухливі ігри: загальнорозвиваючого, спеціально-прикладного характеру, з техніко-тактичним ухилом.
 
Техніка прийомів у стійці
Базові переміщення у двобої:
Фронтальна стійка:
1. Атака суперника в стрибку з ударом рукою /прямий, боковий, знизу/;
2. Атака суперника в стрибку з ударом ногою /коліном, стопою, гомілкою/.
Техніка захватів і звільнень:
1. Захват кисті;
2. Захват стопи.
Техніка рук:
Блоки відкритою долонею (техніка другого раунду хортингу):
1. Відкидаючий середній, нижній блок на місці й у переміщенні, варіанти контратак;
Захисти від ударів в рукавицях (техніка першого раунду хортингу):
1. Захист уходом. З переміщенням назад, вправо-назад, вліво-назад, вліво, вправо, вліво-вперед, вправо-вперед; з розривом дистанції, з відходом з лінії атаки та скороченням дистанції.
2. Захист підставкою. Забезпечення захисту долонею (відкритою або в кулаку); плечем; передпліччям. Захисти підставками на ближній, середній, дальній дистанції.
3. Захист відбивом. Удар по кінцівці суперника, яка наносить удар; зміна направлення удару суперника; відкритою або зтиснутою у кулак рукою; відбиви вліво, вправо, вверх, вниз. Контрудари на швидкість.
4. Захист ухилом. Ухили тулубу від ударів прямих та знизу; направлених у голову; ухили назад, вправо-вперед, вліво-вперед, вліво-назад, вправо-назад, вправо, вліво. Ухили із збереженням попередньої дистанції; із зустрічними ударами руками (ногами) в голову і тулуб.
5. Захист підсідом (нирком). З пропусканням удару над головою; з контрударами під час випрямлення ударної руки суперника; з контрударами після повного випрямлення руки (контрудари бокові та знизу удари в голову руками, кольніми у тулуб), захоплення за тулуб та ударну руки; з кидковими контрдіями.
Удари:
1. Розкручений удар у підборіддя на місці й у переміщенні /з підходом, з відходом/.
Техніка ніг:
Блоки:
1. Внутрішній збив гомілкою прямого удару ноги /коліна/ у тулуб.
Удари:
2. Внутрішній удар п'ятою ноги зверху в голову, на місці й переміщенні;
3. Зовнішній удар п'ятою ноги зверху в голову, на місці й переміщенні.
Кидкова техніка:
1. Підбив тазом з перекиданням назад: захватом шиї та тулубу ззаду.
Захист: відштовхнути атакуючого; збільшити дистанцію; обвити ногу атакуючого. Контрприйоми: зачеп зсередини проти підбиву тазом з перекиданням назад; задня підніжка проти підбиву тазом з перекиданням назад.
2. Зворотне стегно: захватом руки і тулубу ззаду; захватом руки під плече і тулубу збоку. Захист: упертися рукою в бік, не дозволити атакуючому підвернутися; закрокувати під час поворотів.
Контрприйоми: кидок через груди проти кидка "зворотне стегно"; посадка під дві ноги проти кидка "зворотнестегно".
3. Кидок через груди: захватом руки і тулубу; захватом тулубу двома руками.
Захист: відштовхнути атакуючого; збільшити дистанцію; обвити ногу атакуючого.
Контрприйом: кидок упором ступнею в живіт.
4. Кидок через груди скручуванням: захватом руки і тулубу; захватом тулубу двома руками.
Захист: відштовхнути атакуючого; збільшити дистанцію; обвити ногу атакуючого. Контрприйом: кидок упором ступнею в живіт.
Кидкові комбінації:
1. Кидок через стегно від занепа зсередини;
2. Кидок через стегно захватом руки під плече від задньої підніжки;
3. Кидок підхватом зсередини від передньої підсічки.
 
Техніка прийомів у партері
Утримання:
1. Утримання висідом захватом руки і упором руки в хорт;
2. Утримання з боку голови;
Перевороти:
1. Переворот ривком на себе і захватом руки;
2. Переворот звалюванням захватом руки та ноги з-під тулубу;
Больові прийоми:
1. Важіль ліктя: під час захвату руки між ногами при перевороті перекидом захватом тулубу і руки; у положенні стоячи між ногами.
Захист: стати в положення стійки; прийняти лікоть на себе і лягти на живіт;
2. Вузол ногами зверху.
Захист: звільнити руку від захвату ногою; стати в стійку в захваті;
3. Важіль ліктя висідом (під час розвороту в бік ніг).
Захист: зігнути руку, розвернути ліктем до низу; сісти, підтягуючи руки на себе ліктями вниз;
Комбінації партеру:
1. Вузол передпліччям вниз від утримання висідом.
Задушливі прийоми:
1. Удушення захватом шиї збоку за допомогою важіля ліктем в шию;
2. Удушення ногами;
 
Техніка і тактика двобою
1. Змішані перевороти: із захватом тулубу зверху через однойменне плече і за гомілку різнойменної ноги.
Захист: не дозволяти захват за тулуб; здійснювати захват за гомілки опорної ноги суперника.
Контрприйом: зачеп іззовні проти кидка.
2. Техніка кидка з використанням контролю тільки одними руками: із захватом руки та шиї. Посилення за допомогою передньої підніжки та підхвату під одну ногу ззовні.
Тактичні завдання:
Взяття вигідної позиція в двобої партеру.        
1. Перевод діобою у партер кидком або опрокидуванням.
2. Основні позиції: положення "ти зверху", "ти знизу", "ти збоку у захваті","ти з-за спини", "суперник з-за спини", "ти у захваті ногами": голови, рук, ніг, тулубу.
3. Зведення інших позицій до цих основних.
4. Вдосконалення фази завершення двобою у партері в даних позиціях:
- утриманням;
- больовим;
- задушливим прийомом.
 
 

 (574x49, 5Kb)