Теоретичний матеріал

 

Теоретичний матеріал
 
Тема 1.Фізична культура і спорт в Україні.
Фізична культура і спорт у системі народної освіти: практичне заняття; оздоровча гімнастика у денному режимі; спортивні секції та ДЮСШ. Значення загальної фізичної підготовки для досягнення високої спортивної майстерності. Досягнення українських спортсменів на міжнародній арені.
Фізична культура і спорт - як форма морального виховання підростаючого покоління. Хортинг в системі фізичного виховання. Фізична культура у системі народної освіти. Бойові та культурні традиції українського народу. Класифікація засобів фізичного виховання та видів спорту. Місце хортингу у системі засобів фізичного виховання. Розрядні нормативи та вимоги з хортингу. Міжнародні зв'язки спортсменів України, участь в світових та європейських першостях.
 
Тема 2. Історія розвитку та сучасний стан хортингу в Україні та за кордоном.
Виникнення цього виду спорту, заснованого на бойових традиціях українського козацтва. Біографія, військовий та спортивний шлях засновника, ідея і мета заснування хортингу, як виховної системи сильних українців. Виховна роль хортингу, його естетика. Розвиток хортингу в Україні. Офіційне визнання хортингу в нашій державі. Національні змагання, Чемпіонати, Кубки України, територіальні та юнацькі змагання. Аналіз результатів найбільших національних та міжнародних змагань. Виступ українських хортистів на міжнародній арені.
Сучасний хортинг та шляхи його подальшого розвитку. Українська Федерація Хортингу, Європейська та Міжнародна Федерація Хортингу, найкращі українські команди, тренери, спортсмени.
 
Тема 3. Відомості про будові і функції організму людини. Вплив фізичних вправ на організм.
Систематичні заняття фізичними вправами - як важлива умова зміцнення здоров'я, підвищення працездатності та досягнення високих спортивних результатів. Тренування - як процес удосконалення функцій організму (центральної нервової системи, обміну речовин, м'язової системи, кровообігу, дихання), а також виховання вольових і моральних якостей, технічної й тактичної майстерності спортсменів. Вплив фізичних вправ на зовнішній вигляд спортсмена, будову тіла і поставу.
Покращення функцій м'язової системи, органів дихання та кровообігу внаслідок впливу регулярних занять хортингом. Значення систематичних занять фізичними вправами для зміцнення здоров'я, розвитку фізичних здібностей та досягнення високих спортивних результатів.
 
Тема 4.Гігієна, режим харчування юних хортистів.
Роль гігієни в житті спортсмена. Особиста та суспільна гігієна. Поняття про гігієну навчання, відпочинку та занять хортингом.
Догляд за тілом, волоссям, порожниною рота. Гігієнічні вимоги до спортивного одягу та взуття. Значення водних процедур у тренувальних заняттях. Гігієна сну. Гігієна житла і місця тренувальних занять (повітря, температура, освітлення та вентиляція приміщень).
Гігієнічні вимоги до vcwm pанять хортингом. Значення та основны правила загартування. Основны засоби та методика застосування процедур загартування. Використання природних сил (сонця, повітря, води) для загартування організму.
Поняття про режим, його значення у життєдіяльності людини. Рекомендації щодо порядку дня хортистів.
Харчування, його значення у збереженні та зміцненні здоровья. Поняття про обмін речовин, енергетичну цінність (калорійність) та засвоєння їжі.
Енерговитрати під час фізичних навантажень. Рекомендації щодо харчування юних хортистів. Харчування спортсмена. Згін ваги у хортингу. Лазня.
 
Тема 5. Лікарський контроль та самоконтроль. Травми та захворювання, профілактичні заходи, надання першої допомоги, спортивний масаж.
Лікарський контроль та самоконтроль під час занять хортингом. Самоконтроль, його значення і зміст. Об'єктивні дані самоконтролю: зріст, маса тіла, динамометрія, спірометрія, артеріальний тиск. Суб'єктивні дані самоконтролю: самопочуття, сон, працездатність, настрій. Щоденник самоконтролю. Заходи щодо попередження перевтоми. Значення активного відпочинку для юних хортистів.
Поняття про травми. їх причини та профілактика. Класифікація травм: забиті місця, розтягнення, вивихи, переломи, тріщини, розриви сухожиль, рани (розсічення). Надання першої долікарської допомоги при цих травмах (зупинка кровотечі, пов'язка, накладання травматичних шин, знання прийомів штучного дихання, перенесення потерпілого). Завдання, зміст та організація медичного контролю. Диспансерне обстеження - важливий засіб підвищення оздоровчої дії фізичних вправ і контроль за функціональними можливостями кожного спортсмена.
Основні поняття про спортивний масаж. Прийоми та види масажу. Масаж у навчально-тренувальному процесі юних хортистів. Протипоказання до масажу.
 
Тема 6. Загальна та спеціальна фізична підготовка.
Поняття прозагальну та спеціальну фізичну підготовку. Їх взаємозв'язок. Всебучна фізична підготовка - важливий чинник зміцнення здоров'я, підвищення функціональних можливостей та розвитку рухових якостей.
Коротка характеристика методів і засобів загальної та спеціальної фізичної підготовки.
Методика розвинення рухових якостей: спритності, гнучкості, швидкості, сили, витривалості, швидкісно-силових якостей. Взаємозв'язок між розвитком рухових якостей. Цілорічність занять з фізичної підготовки.
Основні вимоги до фізичної підготовки юних хортистів. Контрольні вправи та нормативи із загальної та спеціальної фізичної підготовки.
Ранкова гімнастика, індивідуальні заняття, розминка перед тренуванням та змагальним двобоєм.
 
Тема 7. Ознайомлення з технікою і тактикою хортингу.
Поняття про техніку й тактику, їх взаємозв'язок і значення у спортивному тренуванні.
Класифікація та термінологія технічних прийомів хортингу. Раціональне використання та аналіз виконання технічних прийомів в різних ситуаціях двобою. Контрольні вправи та нормативи з технічної підготовки юних хортистів.
Основні положення хортистів: ритуал, стійка, удари, блоки, захвати, пересування, заборонені прийоми, удари та захвати.
Основні технічні дії: в стійці - удари руками, ногами, кидки руками, ногами, нахилом, прогином, переворотом, збиванням, скручуванням; при боротьбі лежачи - перевороти на утримання, больові прийоми на руку, задушливі прийоми за допомогою одягу, задушливі прийоми руками.
Основні чинники, що впливають на техніку хортиста у двобої та під час відпрацювання прийомів: розташування центру ваги тіла, виведення суперника з рівноваги, використання сили інерції та маси тіла.
Ознайомлення з тактикою хортингу. Основні поняття тактики: стратегія, тактика, система, стиль. Види тактики. Найпростіша тактична підготовка технічних дій. Розбір положень, з яких той чи інший прийом виконується легше. Розбір техніки й тактики тренувальних двобоїв.
Характеристика та аналіз тактичних систем ведення двораундового двобою хортингу. Класифікація тактики. Тактика захисту. Тактика нападів та атак. Тактика партеру. Індивідуальні дії проти супернка: високого, низького, важкого, легкого та приклади тактичних засобів двобою хортингу.
Тактика участі у змаганнях. Перегляд змагань з розбором та обговоренням. Розбір наочних прикладів з техніки й тактики за участю висококваліфікованих спортсменів-хортистів.
Залежність вибору тактичної побудови двобою від завдань тренера та умов проведення змагання.
 
Тема 8.Морально-вольова та психологічна підготовка хортистів.
Поняття про психологічну підготовку хортиста. Загальна психологічна підготовка та психологічна підготовка до змагань. Значення вольових якостей в житті людини. Спортивне тренування - могутній засіб формування вольових якостей. Приклади прояву видатними спортсменами великої сили волі в житті та на значних міжнародних змаганнях.
Психічна підготовка та її значна роль у досягненні великої мети.
Виховна роль хортингу. Моральність спортсменів: чесність, принциповість, шляхетність, патріотизм та ін. Естетика поєдинку та мужність спортсмена хортингу.
Норми етики: патріотизм, активна участь у громадському житті, повага до тренера і тренерів інших колективів, до друзів, спортивних суперників, взаємодопомога та взаємовиручка, дотримання передових спортивних традицій, скромність,
витриманість, охайність, висока культура і моральна чистота українського спортсмена, непримиренне ставлення до нечестних вчинків та ін.
Самовиховання у процесі заняття спортом: хоробрості, мужності, наполегливості, рішучості та впевненості у своїх силах, ініціативності та інших вольових якостей.
Виховання психологічних якостей у навчально-тренувальному процесі і змаганнях: мобілізація усіх можливостей в умовах стомлення, виховання сміливості та рішучості в поєдинках з більш сильним суперником; подолання відчуття болю, нездужання, втоми; зберігання боєздатності та мобілізаційної готовності протягом усього змагального сезону.
Завдання, основні методи та засоби психологічної підготовки хортистів різного віку у навчально-тренувальному процесі.
Урахування індивідуальних особливостей кожного хортиста під час психологічної підготовки до змагання.
 
Тема 9. Основи методики навчання та тренування.
Поняття про навчання та тренування як про єдиний педагогічний процес. Форми організації спортсменів хортингу під час навчання та тренування: індивідуальна, групова, командна. Основні завдання навчання та тренування. Реалізація основних принципів навчання та тренування під час підготовки юних хортистів. Принципи виховного навчання, свідомості, активності, наочності, систематичності, приступності, міцності.
Методи навчання та тренування. Словесні методи: розповідь, пояснення, бесіда. Наочні методи: показ вправи на схемі, макеті, кінограмі; пергляд навчальних та офіційних змагань. Практичні методи: повторний, перемінний, інтервальний, ігровий, змагальний, коловий.
Послідовність процесу навчання. Взаємозв'язок видів підготовки юних хортистів у процесі навчання та тренування.
Навчально-тренувальне заняття - основна форма організації учнів. Побудова навчально-тренувального заняття. Комплексні та тематичні заняття.
 
Тема 10. Планування спортивного тренування, облік та контроль.
Значення та роль планування, обліку та контролю в управлінні навчально-тренувальним процесом. Види планування: перспективне, поточне, оперативне.
Періодизація навчально-тренувального процесу. Терміни, завдання, зміст періодів та етапів підготовки. Індивідуальні та групові плани тренування в хортингу.
Види та методи обліку і контролю за рівнем підготовленості хортистів. Облік роботи: попередній, поточний, підсумковий.
Щоденник юного хортиста, його форма, значення для управління процесом навчання та тренування.
 
Тема 11.Ознайомлення з основними правилами змагань і суддівства. Організація та проведення змагань.
Історія виникнення та розвитку правил двораундового двобою хортингу. Аналіз правил. Значення змагань зхортингу та їх місце у навчально-тренувальному процесі. Вимоги до організації та проведення змагань.
Види змагань та їх значення. Розділи змагань: двобій, форма, показовий виступ. Характер змагань. Способи проведення змагань. Олімпійська система проведення двобоїв з вибуванням, її особливості. Організація та проведення змагань. Положення про змагання. Заявки на участь у змаганнях, їх форма та порядок подання. Вік учасників змагань, їх розрядний розподіл. Права та обов'язки учасників змагань. Особливості змагань спортсменів підліткового віку: вік початку участі в офіційних змаганнях, вагові категорії, кількість двобоїв у змаганнях, хід і тривалість двобою, особливості різнопланових раундів хортингу та ін.
Суддівство змагань. Оцінки прийомів. Визначення переможця. Заборонені удари, захвати та прийоми. Попередження і дискваліфікація. Хорт. Склад суддівської колегії. Обов'язки кожного судді. Спортивна форма, жести та команди судді.
Cуддівство змагань у розділах: форма, показовий виступ.
Оформлення результатів ходу та результатів змагань.
Особливості організації та проведення короткотривалих змагань.
 
Тема 12. Настанова на двобій. Розбір проведеного двобою.
Підготовка тренера до проведення настанови на двобій у хортингу. Значення майбутнього двобою. Попереднє вивчення індивідуальних техніко-тактичних прийомів суперника. Характеристика суперника. Особливості тактичної побудови двобою, сильні та слабкі сторони захисту суперника. Тактичний план на повне змагання. Завдання на окремий двобій. Можливі зміни тактичного плану у ході двобою.
Використання тренером міжраундової перерви для внесення поправок в технічні і тактичні дії спортсмена, виходячи з конкретних обставин першого раунду двобою.
Роль капітана команди у здійсненні тактичного плану у командних змаганнях.
Роздір і аналіз проведеного двобою. Позитивні та негативні моменти у ході двобою. Висновки щодо проведеного двобою. Загальна оцінка виступу на змаганні. Причини успіху або невиконання завдань.
 
Тема 13. Місця занять, обладнання та інвентар.
Вимоги до місць проведення навчально-тренувальних занять та змагань з хортингу. Хорт та догляд за ним. Стаціонарне та переносне обладнання, захисне екіпірування, інвентар, які використовуються на заняттях з хортингу. Догляд за рукавицями, капами, наколінними та голеностопними фіксаторами, паховими та нагрудними (для жінок) протекторами, шоломами (для дітей), підготовка їх до тренувальних занять та виступів на змаганнях.
Вимоги до змагального костюму (бійцівських шортів, майки, хортовки), спортивного одягу та взуття залежно від місця проведення занять та клыматичних умов.