Педагогічні засоби відновлення

 

Педагогічні засоби відновлення
 
Педагогічні відновлювальні засоби спрямовані на управління працездатністю та перебігом відновлювальних процесів хортистів шляхо доцільно організованої м'язової діяльності на основі обліку кількісних характеристик режимів навантаження та відпочинку.
До педагогічних відновлювальних засобів відносять:
- раціональний розподіл навантажень в макро-, мезо і мікроцидах;
- створення чіткого ритму та режиму навчально-тренувального процесу;
- раціональна побудова навчально-тренувальних занять;
- використання різних засобів і методів тренування, в тому числі нетрадиційних;
- дотримання раціональної послідовності вправ, чергування навантажень за спрямованістю;
- індивідуалізація навчально-тренувального процесу;
- адекватні інтервали відпочинку;
- вправи для активного відпочинку, на розслаблення та відновлення дихання;
- коригуючі вправи для хребта і стопи;
- дні профілактичного відпочинку.
 
Таблиця 44
Застосування педагогічних засобів
для відновлення спортивної працездатності
 

Параметр затосування
Рівень відновлення
Основний
Поточний
Оперативний
Планування
Раціональне планування тренування відповідно до функціональних можливостей організму, добір потрібних сполучень загальних та спеціальних заходів, введення спеціальних відновлювальних періодів
Хвилеподібність та варіативність навантаження у занятті; широке застосування специфічних та неспецифічних серій та окремих вправ; використання тренажерів; введення спеціальних серій та окремих вправ для активного відпочинку та розслаблення
Побудова окремого заняття з використанням необхідних допоміжних засобів для ефективного усилення ознак втомлення (локального, глобального); повноцінна індивідуальна розминка та заключна частина заняття
Час застосування
У мезо- та мікроциклах; від мікроциклу до мікроциклу
В окремому занятті або після заняття
У серіях або окремих вправах у кожному занятті
Вплив
Модель мезо- та мікроциклу
Модель тренувального заняття у різних режимах навантаження з відпочинком
Модель серії вправ у занятті в різних режимах навантаження з відпочинком
Спрямованість
Спрямовані на основі функціональних систем організму, що забезпечують розвиток, підвищення та відновлення спортивної працездатності