Психологічні засоби відновлення

Психологічні засоби відновлення

 

Психологічні засоби відновлення вирішують такі питання:

- зниження нервово-психічного напруження, стану психічної пригніченості;

- швидкого відновлення витраченої енергії;

- формування чіткої настанови на ефективне виконання тренувальних та змагальних програм, доведення до індивідуальних можливостей напруження функціональних систем, які беруть участь у роботі.

Засоби психічного вливу на організм:

- організація зовнішніх умов і чинників тренування;

- створення позитивного емоційного фону тренування;

- формування значущих мотивів і сприятливих відношень до тренувань;

- переключення уваги, думок, самозаспокоєння, самозаохочення, самонакази;

- ідеомоторне тренування;

- психорегулююче тренування;

Відволікаючі заходи: читання книжок, слухання музики, екскурсії, відвідування музеїв, виставок, театрів тощо.

 

Таблиця 46

Застосування психологічних засобів

для відновлення спортивної працездатності

 

Параметр затосування

Рівень відновлення

Основний

Поточний

Оперативний

Планування

Раціональне планування тренування відповідно до функціональних можливостей організму, добір потрібних сполучень загальних та спеціальних заходів, введення спеціальних відновлювальних періодів

Хвилеподібність та варіативність навантаження у занятті; широке застосування специфічних та неспецифічних серій та окремих вправ; використання тренажерів; введення спеціальних серій та окремих вправ для активного відпочинку та розслаблення

Побудова окремого заняття з використанням необхідних допоміжних засобів для ефективного усилення ознак втомлення (локального, глобального); повноцінна індивідуальна розминка та заключна частина заняття

Час застосування

У мезо- та мікроциклах; від мікроциклу до мікроциклу

В окремому занятті або після заняття

У серіях або окремих вправах у кожному занятті

Вплив

Модель мезо- та мікроциклу

Модель тренувального заняття у різних режимах навантаження з відпочинком

Модель серії вправ у занятті в різних режимах навантаження з відпочинком

Спрямованість

Спрямовані на основі функціональних систем організму, що забезпечують розвиток, підвищення та відновлення спортивної працездатності