Мета виховної роботи у хортингу та основні виховні засоби

 

Мета виховної роботи - формування особистості хортиста, як громадянина і цілеспрямованого спортсмена, відданого своєму улюбленому виду спорту. Звідси - завдання, які вирішуються у процесі виховної діяльності тренера:
- виховання стійкого інтересу і цілеспрямованості у спорті, наполегливості, працьовитості, почуття міри;
- формування здорових інтересів і потреб;
- прищеплення потрібних гігієнічних навичок, дисциплінованості.
       Виховна робота проводиться у процесі навчально-тренувальних занять і зборів, змагань, оздоровчо-туристичних міроприсмств, навчання, а також у вільний від занять час.
       Моральне виховання включає в схбе формування почуття колективізму, дружби і товариськості, гідності та честі, обов'язку та відповідальності, дисциплінованості, скромності та культури поведінки.
       Трудове виховання спрямовано на формування спортивної працьовитості, прагнення досягати високих результатів, творчої активності та самостійності.
Естетичне виховання служить гармонійному розвитку особистості, яка тонко відчуває прекрасне в житті та спорті.
Виховні засоби:
- особистий приклад і педагогічна майстерність тренера;
- висока організація навчально-тренувального процесу;
- атмосфера працьовитості, взаємодопомоги, творчості;
- дружній колектив;
- обережне та вдумливе відношення до традицій;
- система морального стимулювання;
- наставництво досвідчених спортсменів.
Основні виховні заходи:
- урочистий прийом вступників;
- проводи випускників;
- перегляд (в тому числі і телевізійний) змагань та їх обговорення;
- змагальна діяльність учнів та її аналіз;
- регулярне підбиття підсумків навчальної та спортивної діяльності учнів, її аналіз;
- проведення тематичних свят;
- зустрічі з видатними спортсменами;
- екскурсії, культпоходи до театру, музею, на виставки;
- тематичні диспути та бесіди;
- трудові збори;
- оформлення стендів, стіннівок тощо.