Орієнтовний навчальний план семінару з підготовки "громадських інструкторів"з хортингу, "cудді по спорту"

 

Орієнтовний навчальний план семінару
з підготовки "громадських інструкторів"з хортингу, "cудді по спорту"
 

Т Е М А
КІЛЬКІСТЬ ГОДИН
Теоретичні заняття
Фізичнакультура і спорт в Україні.
1
Сучасний розвиток і стан хортингу в Україні.
1
Стислі відомості про організм людини.
1
Гігієна, режим та харчування спортсмена.
2
Лікарський контроль та самоконтроль.
Травми, їх профілактика, перша допомога.
2
Загальні основи навчання та тренування в хортингу.
4
Планування спортивного тренування, облік та контроль.
2
Обладнання місць занять, тренувального залу хортингу.
1
Правила змагань. Організація та проведення змагань.
3
РАЗОМ: 17 годин
Методичні заняття
Техніка і тактика комплексного двобою хортингу.
Методика навчання і тренування.
8
Методика загальної та спеціальної підготовки. 
5
РАЗОМ: 13 годин
Практичні заняття
Інструкторська практика.
7
Практика проведення змагань.
3
РАЗОМ: 10 годин
УСЬОГО: 40 годин